DECRET nr. 115 din 8 aprilie 1986privind îmbunătăţirea activităţii de contractare, achizitionare şi desfacere a legumelor şi fructelor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 9 aprilie 1986  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 434/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole se modifica după cum urmează:1. La articolul 1, după litera b) se introduce litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) Centrala pentru legume şi fructe, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole, prin preluarea activităţii de producere, contractare şi achizitionare a legumelor şi fructelor, de producere a semiconservelor şi sucurilor de la Ministerul Comerţului Interior;"2. Anexa nr. 1 prevăzută la art. 2 se completează potrivit anexei nr. 1.3. Anexa nr. 2 prevăzută la art. 2 va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 *.4. După anexa nr. 3 i) prevăzută la art. 5 se introduce anexa nr. 3 j), avînd cuprinsul din anexa nr. 3 *.5. După anexa nr. 4 i) prevăzută la art. 5 se introduce anexa nr. 4 j), avînd cuprinsul din anexa nr. 4.6. Anexa nr. 5 prevăzută la art. 6 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5*.7. Anexa nr. 6 prevăzută la art. 7 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6*.---------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 2La anexa nr. 3 la Decretul nr. 392/1985 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole, capitolul I - Centrale industriale se completează cu pct. 8^1:"8^1. Centrala pentru legume şi fructe"  +  Articolul 3Decretul nr. 396/1985 privind trecerea activităţii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Întreprinderile pentru legume şi fructe din subordinea Ministerului Comerţului Interior prevăzute în anexa nr. 7 trec la Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole împreună cu activul şi pasivul, precum şi cu posturile aferente activităţii preluate.Întreprinderile pentru legume şi fructe se încadrează în grupa V de ramuri şi au gradul de organizare prevăzut în anexa nr. 7.Întreprinderile pentru legume şi fructe au structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 8 *."2. Articolele 3, 4 litera d), articolele 10 şi 11 se abroga.3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Se aprobă dotarea Centralei pentru legume şi fructe cu un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu."---------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 4Suprafeţele de teren deţinute de întreprinderile pentru legume şi fructe pînă la adoptarea Decretului nr. 396/1985 rămîn în administrarea acestora.  +  Articolul 5Pe data prezentului decret se desfiinţează întreprinderile comerciale de stat pentru legume şi fructe, în subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a Ministerului Comerţului Interior, potrivit anexei nr. 9.Întreprinderile prevăzute la alin. 1 se organizează prin preluarea activităţii de desfacere de la întreprinderile pentru legume şi fructe şi au denumirea, sediul, obiectul de activitate, gradul de organizare şi grupa de ramuri prevăzute în aceeaşi anexa.Întreprinderile funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi au structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 10*.----------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 6Se aprobă dotarea întreprinderilor de comerţ cu ridicată pentru produse alimentare judeţene şi a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Comerţului Interior, cu autovehicule specializate şi mecanizate, de capacitate sub 1,5 tone, pentru transporturi operative, potrivit anexei nr. 11*.De asemenea, întreprinderile comerciale de stat pentru legume şi fructe din municipiul Bucureşti şi judeţul Constanta se doteaza cu cîte un autoturism pentru transport de persoane în interes de serviciu, completindu-se în mod corespunzător anexa la Decretul nr. 277/1979, pentru Ministerul Comerţului Interior.------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 7Structura organizatorică a Ministerului Comerţului Interior prevăzută la art. 12 lit. a) din Decretul nr. 446/1972, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 39 din 20 mai 1980, se modifica după cum urmează:"a) Direcţia generală comercială pentru mărfuri alimentare, alimentaţie publică şi ambalaje:- Direcţia alimentaţiei publice;- Direcţia comercială pentru legume şi fructe;- Serviciul ambalaje;"Direcţia generală comercială pentru mărfuri alimentare, alimentaţie publică şi ambalaje are structura organizatorică pe compartimente de muncă prevăzută în anexa nr. 12 *, iar numărul maxim de posturi în aparatul ministerului este prevăzut în anexa nr. 13 *.-------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 8Anexa nr. 2 la Decretul nr. 60/1984 şi anexele nr. 4-6 la Decretul nr. 87/1984 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele 14* - 17*.  +  Articolul 9Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplică, pe o perioadă de 6 luni, posturilor în care urmează să fie redistribuit personalul devenit disponibil, precum şi posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 10Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole şi Ministerului Comerţului Interior, vor supune spre aprobare, în termen de 45 de zile, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1986.  +  Articolul 11Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor de plan economico-financiari aprobaţi pe anul 1986 Ministerului Comerţului Interior şi Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole.  +  Articolul 12Decretul nr. 69/1984 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 453/1985, se modifica după cum urmează:1. Articolul 24 alineatul 2 litera b) va avea următorul cuprins:"b) legume, fructe, cartofi, struguri şi mustar, pentru fondul pieţei, industrializare şi export;"2. Articolul 24^2 şi articolul 25 se abroga.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 14Prevederile prezentului decret, cu excepţia celor de la art. V, se aplică începînd cu data de 31 martie 1986.  +  Anexa 1 OBIECTUL DE ACTIVITATEal centralelor industriale şi al Trustului pentru producerea conservelor şi sucurilor
           
     
    Nr. crt.Denumirea   Obiectul de activitate
    ...................................................................................................................................................................................................
    81.Centrala pentru legume si fructe-Contractarea si achizitionarea de legume si fructe, cartofi si struguri de masa de la unitatile agricole socialiste, membrii cooperativelor de productie si producatorii particulari, destinate fondului pietei, industrializarii si exportului, cu exceptia cartofilor de toamna de la membrii cooperativelor agricole de productie si producatorii particulari, care se contracteaza de catre unitatile cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor.
        -Livrarea la intern si export a produselor.
        -Urmarirea modului de pregatire a terenurilor, aplicarea tehnologiilor, folosirea semintelor de calitate superioara si asigurarea bazei tehnico-materiale.
        -Urmarirea respectarii perioadelor optime de recoltare a legumelor, fructelor, cartofilor si strugurilor de masa.
        -Organizarea productiei horticole in fermele proprii.
        -Raspunde impreuna cu furnizorii, de formarea stocurilor necesare de legume, fructe, cartofi si struguri de masa care sa asigure aprovizionarea populatiei, cit si constituirea rezervelor pentru perioada de toamna-iarna.
        -Organizeaza, indruma si urmareste activitatea de industrializare a legumelor, fructelor si producerea sucurilor racoritoare in unitatile proprii.
        -Urmareste asigurarea transportului produselor.
    ...................................................................................................................................................................................................
   +  Anexa 4 LISTAunităţilor din subordinea Centralei pentru legume şi fructe
           
    Nr. crt.DenumireaSediul
    localitateajudetul
    1.Intreprinderea pentru legume si fructe Albamunicipiul Alba IuliaAlba
    2.Intreprinderea pentru legume si fructe Aradmunicipiul AradArad
    3.Intreprinderea pentru legume si fructe Argesmunicipiul PitestiArges
    4.Intreprinderea pentru legume si fructe Bacaumunicipiul BacauBacau
    5.Intreprinderea pentru legume si fructe Bihormunicipiul OradeaBihor
    6.Intreprinderea pentru legume si fructe Bistrita-Nasaudmunicipiul BistritaBistrita- Nasaud
    7.Intreprinderea pentru legume si fructe Botosanimunicipiul BotosaniBotosani
    8.Intreprinderea pentru legume si fructe Brasovmunicipiul BrasovBrasov
    9.Intreprinderea pentru legume si fructe Brailamunicipiul BrailaBraila
    10.Intreprinderea pentru legume si fructe Buzaumunicipiul BuzauBuzau
    11.Intreprinderea pentru legume si fructe Caras-Severinmunicipiul ResitaCaras- Severin
    12.Intreprinderea pentru legume si fructe Calarasimunicipiul CalarasiCalarasi
    13.Intreprinderea pentru legume si fructe Clujmunicipiul Cluj- NapocaCluj
    14.Intreprinderea pentru legume si fructe Constantamunicipiul ConstantaConstanta
    15.Intreprinderea pentru legume si fructe Covasnamunicipiul Sfintu GheorgheCovasna
    16.Intreprinderea pentru legume si fructe Dimbovitamunicipiul TirgovisteDimbovita
    17.Intreprinderea pentru legume si fructe Craiovamunicipiul CraiovaDolj
    18.Intreprinderea pentru legume si fructe Galatimunicipiul GalatiGalati
    19.Intreprinderea pentru legume si fructe Giurgiumunicipiul GiurgiuGiurgiu
    20.Intreprinderea pentru legume si fructe Gorjmunicipiul Tirgu JiuGorj
    21.Intreprinderea pentru legume si fructe Harghitamunicipiul Miercurea- CiucHarghita
    22.Intreprinderea pentru legume si fructe Hunedoaramunicipiul DevaHunedoara
    23.Intreprinderea pentru legume si fructe Ialomitamunicipiul SloboziaIalomita
    24.Intreprinderea pentru legume si fructe Iasimunicipiul IasiIasi
    25.Intreprinderea pentru legume si fructe Maramuresmunicipiul Baia MareMaramures
    26.Intreprinderea pentru legume si fructe Mehedintimunicipiul Drobeta- Turnu SeverinMehedinti
    27.Intreprinderea pentru legume si fructe Muresmunicipiul Tirgu MuresMures
    28.Intreprinderea pentru legume si fructe Neamtmunicipiul Piatra- NeamtNeamt
    29.Intreprinderea pentru legume si fructe Oltmunicipiul SlatinaOlt
    30.Intreprinderea pentru legume si fructe Prahovamunicipiul PloiestiPrahova
    31.Intreprinderea pentru legume si fructe Satu Maremunicipiul Satu MareSatu Mare
    32.Intreprinderea pentru legume si fructe Salajmunicipiul ZalauSalaj
    33.Intreprinderea pentru legume si fructe Sibiumunicipiul SibiuSibiu
    34.Intreprinderea pentru legume si fructe Suceavamunicipiul SuceavaSuceava
    35.Intreprinderea pentru legume si fructe Teleormanmunicipiul AlexandriaTeleorman
    36.Intreprinderea pentru legume si fructe Timismunicipiul TimisoaraTimis
    37.Intreprinderea pentru legume si fructe Tulceamunicipiul TulceaTulcea
    38.Intreprinderea pentru legume si fructe Vasluimunicipiul VasluiVaslui
    39.Intreprinderea pentru legume si fructe Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaVilcea
    40.Intreprinderea pentru legume si fructe Vranceamunicipiul FocsaniVrancea
    41.Intreprinderea pentru legume si fructe Bercenimunicipiul Bucuresti-
    42.Intreprinderea pentru legume si fructe Militarimunicipiul Bucuresti-
   +  Anexa 7 LISTAîntreprinderilor pentru legume şi fructe care trec la Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole
     
    Nr. crt.DenumireaSediul   Gradul de organizare
    localitateajudetul
    01234
    1.Intreprinderea pentru legume si fructe Albamunicipiul Alba IuliaAlbaIII
    2.Intreprinderea pentru legume si fructe Aradmunicipiul AradAradII
    3.Intreprinderea pentru legume si fructe Argesmunicipiul PitestiArgesII
    4.Intreprinderea pentru legume si fructe Bacaumunicipiul BacauBacauIII
    5.Intreprinderea pentru legume si fructe Bihormunicipiul OradeaBihorII
    6.Intreprinderea pentru legume si fructe Bistrita-Nasaudmunicipiul BistritaBistrita- NasaudIII
    7.Intreprinderea pentru legume si fructe Botosanimunicipiul BotosaniBotosaniIII
    8.Intreprinderea pentru legume si fructe Brasovmunicipiul BrasovBrasovIII
    9.Intreprinderea pentru legume si fructe Brailamunicipiul BrailaBrailaIII
    10.Intreprinderea pentru legume si fructe Buzaumunicipiul BuzauBuzauII
    11.Intreprinderea pentru legume si fructe Caras-Severinmunicipiul ResitaCaras- SeverinIII
    12.Intreprinderea pentru legume si fructe Calarasimunicipiul CalarasiCalarasiIII
    13.Intreprinderea pentru legume si fructe Clujmunicipiul Cluj- NapocaClujII
    14.Intreprinderea pentru legume si fructe Constantamunicipiul ConstantaConstantaII
    15.Intreprinderea pentru legume si fructe Covasnamunicipiul Sfintu GheorgheCovasnaIII
    16.Intreprinderea pentru legume si fructe Dimbovitamunicipiul TirgovisteDimbovitaIII
    17.Intreprinderea pentru legume si fructe Doljmunicipiul CraiovaDoljII
    18.Intreprinderea pentru legume si fructe Galatimunicipiul GalatiGalatiIII
    19.Intreprinderea pentru legume si fructe Giurgiumunicipiul GiurgiuGiurgiuIII
    20.Intreprinderea pentru legume si fructe Gorjmunicipiul Tirgu JiuGorjIII
    21.Intreprinderea pentru legume si fructe Harghitamunicipiul Miercurea- CiucHarghitaIII
    22.Intreprinderea pentru legume si fructe Hunedoaramunicipiul DevaHunedoaraIII
    23.Intreprinderea pentru legume si fructe Ialomitamunicipiul SloboziaIalomitaIII
    24.Intreprinderea pentru legume si fructe Iasimunicipiul IasiIasiII
    25.Intreprinderea pentru legume si fructe Maramuresmunicipiul Baia MareMaramuresIII
    26.Intreprinderea pentru legume si fructe Mehedintimunicipiul Drobeta- Turnu SeverinMehedintiIII
    27.Intreprinderea pentru legume si fructe Muresmunicipiul Tirgu MuresMuresIII
    28.Intreprinderea pentru legume si fructe Neamtmunicipiul Piatra- NeamtNeamtII
    29.Intreprinderea pentru legume si fructe Oltmunicipiul SlatinaOltII
    30.Intreprinderea pentru legume si fructe Prahovamunicipiul PloiestiPrahovaI
    31.Intreprinderea pentru legume si fructe Satu Maremunicipiul Satu MareSatu MareIII
    32.Intreprinderea pentru legume si fructe Salajmunicipiul ZalauSalajIII
    33.Intreprinderea pentru legume si fructe Sibiumunicipiul SibiuSibiuIII
    34.Intreprinderea pentru legume si fructe Suceavamunicipiul SuceavaSuceavaII
    35.Intreprinderea pentru legume si fructe Teleormanmunicipiul AlexandriaTeleormanII
    36.Intreprinderea pentru legume si fructe Timismunicipiul TimisoaraTimisI
    37.Intreprinderea pentru legume si fructe Tulceamunicipiul TulceaTulceaIII
    38.Intreprinderea pentru legume si fructe Vasluimunicipiul VasluiVasluiIII
    39.Intreprinderea pentru legume si fructe Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaVilceaIII
    40.Intreprinderea pentru legume si fructe Vranceamunicipiul FocsaniVranceaIII
    41.Intreprinderea pentru legume si fructe Bercenimunicipiul Bucuresti-I
    42.Intreprinderea pentru legume si fructe Militarimunicipiul Bucuresti-I
   
   +  Anexa 9 ÎNTREPRINDERILE COMERCIALE DE STAT PENTRU LEGUME ŞI FRUCTE ÎNFIINŢATE Obiectul de activitate - Contractarea cantităţilor planificate pentru livrare la fondul pieţei cu întreprinderile furnizoare de legume şi fructe din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole care vor asigura aprovizionarea ritmica şi în structura stabilită a unităţilor de desfacere cu amănuntul, de alimentaţie publică şi de consum colectiv, în condiţia de livrare franco-magazin.- Desfacerea cu amănuntul prin unităţi proprii a legumelor, fructelor, cartofilor, strugurilor de masa, băuturilor răcoritoare, apelor gazoase, sifonului şi altor produse agroalimentare.
             
    Nr. crt.DenumireaSediulGr. de ramuriGr. de organizare
    01234
    1.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Albamunicipiul Alba- IuliaVIIII
    2.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Aradmunicipiul AradVIIII
    3.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Argesmunicipiul PitestiVIII
    4.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Bacaumunicipiul BacauVIII
    5.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Bihormunicipiul OradeaVIII
    6.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Bistrita-Nasaudmunicipiul BistritaVIIIV
    7.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Botosanimunicipiul BotosaniVIIIV
    8.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Brasovmunicipiul BrasovVIII
    9.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Brailamunicipiul BrailaVIIII
    10.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Buzaumunicipiul BuzauVIIII
    11.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Caras-Severinmunicipiul ResitaVIIII
    12.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Calarasimunicipiul CalarasiVIIIV
    13.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Clujmunicipiul Cluj- NapocaVIII
    14.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Constantamunicipiul ConstantaVII
    15.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Covasnamunicipiul Sfintu- GheorgheVIIII
    16.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Dimbovitamunicipiul TirgovisteVIIII
    17.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Doljmunicipiul CraiovaVIII
    18.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Galatimunicipiul GalatiVIII
    19.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Giurgiumunicipiul GiurgiuVIIII
    20.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Gorjmunicipiul Tirgu JiuVIIII
    21.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Harghitamunicipiul Miercurea- CiucVIII
    22.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Hunedoaramunicipiul DevaVIII
    23.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Ialomitamunicipiul SloboziaVIIIV
    24.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Iasimunicipiul IasiVIII
    25.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Maramuresmunicipiul Baia Mare municipiul Drobeta - Turnu Severin municipiul TirguVI  VIIII  III
    26.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe MehedintiVIII
    27.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe MuresMures    
    28.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Neamtmunicipiul Piatra- NeamtVIII
    29.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Oltmunicipiul SlatinaVIIII
    30.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Prahovamunicipiul PloiestiVIII
    31.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Satu Maremunicipiul Satu MareVIIII
    32.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Salajmunicipiul ZalauVIIIV
    33.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Sibiumunicipiul SibiuVIII
    34.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Suceavamunicipiul SuceavaVIII
    35.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Teleormanmunicipiul AlexandriaVIIII
    36.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Timismunicipiul TimisoaraVIII
    37.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Tulceamunicipiul TulceaVIIII
    38.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Vasluimunicipiul VasluiVIIIV
    39.Intreprinderea comerciala de stat Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaVIIII
    40.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Vranceamunicipiul FocsaniVIIII
    41.Intreprinderea comerciala de stat pentru legume si fructe Bucurestimunicipiul BucurestiVII
    -Sucursala comerciala pentru desfacerea legumelor si fructelor sectorul Imunicipiul BucurestiVII
    -Sucursala comerciala pentru desfacerea legumelor si fructelor sectorul 2municipiul BucurestiVII
    -Sucursala comerciala pentru desfacerea legumelor si fructelor sectorul 3municipiul BucurestiVII
    -Sucursala comerciala pentru desfacerea legumelor si fructelor sectorul 4municipiul BucurestiVIII
    -Sucursala comerciala pentru desfacerea legumelor si fructelor sectorul 5municipiul BucurestiVIII
    -Sucursala comerciala pentru desfacerea legumelor si fructelor sectorul 6municipiul BucurestiVIII
  ---------------