ORDIN nr. 132 din 7 aprilie 2005pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 16 august 2005    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, ale art. 115 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă standardele minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, prevăzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 3 zile de la publicarea sa.Secretarul de statal Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 132.___________