ORDIN nr. 790 din 10 august 2005privind delimitarea competenţelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 15 august 2005    Având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, Adresa nr. 1.965 din 22 iulie 2005 a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi Infograma nr. 3.136 din 11 iunie 2005, transmisă de Misiunea României la Uniunea Europeană,văzând Referatul de aprobare nr. 95.321 din 3 august 2005 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animală,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, este autoritatea competentă pentru modificarea, completarea şi actualizarea legislaţiei naţionale ce transpune acte comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar. (2) Prevederile alin. (1) se realizează până la data de 1 noiembrie 2005. Tabelele de concordanţă redactate în limba engleză se finalizează până la data de 1 decembrie 2005.  +  Articolul 2Implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic, transpusă în legislaţia naţională, se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, asociaţiile crescătorilor de animale pentru speciile bovine, ovine şi caprine, constituite conform legislaţiei în vigoare, de unităţile producătoare de material seminal, unităţile pentru creşterea şi ameliorarea porcinelor, după caz, iar pentru cabaline, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva împreună cu asociaţiile crescătorilor de cabaline.  +  Articolul 3Pentru implicarea structurilor private în implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic, cuprinsă în acquis-ul veterinar, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de profil, va elabora până la data de 25 august 2005 actele normative necesare trecerii în administrare privată a activităţilor de ameliorare şi reproducţie a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 10 august 2005.Nr. 790.--------