RECTIFICARE nr. 750 din 14 iulie 2005la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 5 august 2005    În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea comisiilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției "Monitorul Oficial", Partea I):- la coloana "Comitete interministeriale preluate", Consiliul interministerial pentru siguranța rutieră se elimină de la poziția 7 a punctului I - Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție - și se introduce ca poziția 21 în cadrul punctului IX - Consiliul interministerial pentru dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului și turism;- la coloana "Comitete interministeriale preluate" la punctul I, pozițiile 8-16 devin pozițiile 7-15.--------------