ORDIN nr. 721 din 7 iulie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005    Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţa medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. M.C. 8.486/2005,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezaBucureşti, 7 iulie 2005.Nr. 721.  +  AnexăREGULAMENT 07/07/2005