ORDIN nr. 979 din 8 iulie 2005privind aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 8 iulie 2005.Nr. 979.  +  AnexăSTATUT 08/07/2005