DECRET nr. 368 din 27 noiembrie 1985pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 2 decembrie 1985    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret, comunele Ciorogirla, Clinceni, Cornetu, Darasti-Ilfov, Domneşti şi Dragomiresti-Vale trec de la judeţul Giurgiu la Sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România se modifica în mod corespunzător.---------------