RECTIFICARE nr. 2.237 din 27 aprilie 2004la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 1 iulie 2005    În Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la pct. 9 din norme, în loc de: "9. Însemnele distinctive, siglele şi inscripţionarea se execută din tablă emailată în culori alb 100% şi maron pantone 291 C 100% ..." se va citi: "9. Însemnele distinctive, siglele şi inscripţionarea se execută din tablă emailată în culori alb 100% şi maron pantone 491 C 100%...".-----------