ORDIN nr. 896 din 6 iunie 2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005  Având în vedere deciziile Comisiei Europene nr. 2.003/639/CE , 2.003/655/CE , 2.003/656/CE , 2.003/728/CE şi 2.004/663/CE , referitoare la atestarea conformitatii produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 15 şi ale art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 şi nr. 1.211 bis din 16 decembrie 2004, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Asteriscul (*) de la articolul 11 va avea următorul cuprins:"*) Prezentul regulament transpune următoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/106/EEC : 95/467/EC amendata conform 2001/596/EC şi 2002/592/EC ; 96/577/EC amendata conform 2002/592/EC ; 96/578/EC amendata conform 2001/596/EC şi 2002/592/EC 96/579/EC amendata conform 1999/453/EC ; 96/580/EC amendata conform 2001/596/EC ; 96/581/EC ; 96/582/EC ; 97/161/EC ; 97/176/EC amendata conform 2001/596/EC ; 97/177/EC ; 97/462/EC amendata conform 2001/596/EC ; 97/463/EC ; 97/464/EC amendata conform 2004/663/EC ; 97/555/EC ; 97/556/EC amendata conform 2001/596/EC ; 97/597/EC ; 97/638/EC ; 97/740/EC amendata conform 2001/596/EC ; 97/808/EC amendata conform 1999/453/EC şi 2001/596/EC ; 98/143/EC ; 98/213/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/214/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/279/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/436/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/437/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/456/EC ; 98/598/EC amendata conform 2002/592/EC ; 98/599/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/600/EC amendata conform 2001/596/EC ; 98/601/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/89/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/90/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/91/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/92/EC ; 1999/93/EC ; 1999/94/EC ; 1999/454/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/455/EC ; 1999/469/EC amendata conform 2001/596/EC , 1999/470/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/471/EC amendata conform 2001/596/EC ; 1999/472/EC amendata conform 2001/596/EC ; 2000/245/EC amendata conform 2001/596/EC ; 2000/273/EC amendata conform 2001/596/EC ; 2000/447/EC amendata conform 2001/596/EC ; 2000/606/EC ; 2001/19/EC ; 2001/308/EC ; 2002/359/EC ; 2003/639/EC ; 2003/640/EC ; 2003/655/EC ; 2003/656/EC ; 2003/722/EC şi 2003/728/EC ."2. În Anexa I la regulament, după poziţia "(1.77) Panouri tip "veture": pentru utilizare la clădiri, cu excepţia celor prevăzute în Anexa II" se introduc doua poziţii noi, (1.78) şi (1.79), cu următorul cuprins:"(1.78) Produs impermeabil la apa de suprafaţa - agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02): pentru utilizare la tratarea materialelor de construcţii poroase, în principal la faţade.(1.79) Seturi de etansare, profile şi benzi (ref.EOTA 06.05/01 şi 06.05/04): pentru utilizare ca material de etansare la imbinari în construcţii, inclusiv la anvelopa clădirii pentru a realiza etanseizarea la agenţi atmosferici."3. În Anexa II la regulament, după poziţia "(2.104) Seturi de hidroizolatii aplicate lichid la platforme de pod: numai pentru utilizare la platforme de pod", se introduc 12 poziţii noi, de la (2.105) până la (2.116), cu următorul cuprins:" (2.105) Bolturi pentru imbinari structurale: pentru utilizare la clădiri, pentru a permite miscari între elementele imbinate (între plăci sau între plăci şi pereţi).(2.106) Seturi de imbracaminti etanse la apa pentru pardoseli şi pereţi în camere umede: pentru utilizare la clădiri (cu excepţia celor pentru bazine de inot şi procese industriale).(2.107) Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25): pentru utilizare la faţade ventilate din pereţi cortina sau pentru inchideri vitrate verticale.(2.108) Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03): pentru utilizare la fixarea cu bolturi a captuselilor suspendate.(2.109) Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalaţii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/13): pentru utilizare la etansarea bazinelor şi camerelor de colectare, precum şi a suprafeţelor de beton armat, în situaţiile în care se manipuleaza unele lichide periculoase pentru apa.(2.110) Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare, alimentare şi manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/14): pentru utilizare la etansarea bazinelor şi camerelor de colectare, precum şi a suprafeţelor de beton armat, în situaţiile în care se manipuleaza unele lichide periculoase pentru apa.(2.111) Paste şi profile pentru etansarea rosturilor (ref.EOTA 06.05/11 şi 06.05/12): pentru utilizare la etansarea construcţiilor sau a elementelor de construcţii folosite pentru păstrarea, alimentarea şi manipularea substanţelor periculoase pentru apa.(2.112) Seturi de clădiri cu structura metalică: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă seturi confectionate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil şi prefabricate ca producţie de serie, care îndeplinesc anumite cerinţe minimale definite. Seturile parţiale, care nu corespund cerinţelor minimale menţionate, se exclud. Cerinţele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, conexiunile clădirii cu substructura şi specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolatia termica, îmbrăcămintea, invelitoarea de acoperis, captuseala interioară, ferestrele şi uşile exterioare, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile clădirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.(2.113) Seturi de clădiri cu structura de beton: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă seturi confectionate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil şi prefabricate ca producţie de serie, care îndeplinesc anumite cerinţe minimale definite. Seturile parţiale, care nu corespund cerinţelor minimale menţionate, se exclud. Cerinţele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, conexiunile clădirii cu substructura şi specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolatia termica, îmbrăcămintea, invelitoarea de acoperis, captuseala interioară, ferestrele şi uşile exterioare, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile clădirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.(2.114) Unităţi de clădiri prefabricate: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă unităţi de clădiri prefabricate apte de a fi transportate pe şantier ca atare sau într-un format volumetric şi de a furniza rapid o anvelopa rezistenta la intemperii, cu posibilitatea de a fi supuse unei etanseizari finale şi de a se realiza imbinari între unităţi, conectarea la utilităţi şi legarea de fundaţii Diferitele componente ale produsului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la produsul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.(2.115) Seturi de camere frigorifice de depozitare: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă seturi de camere frigorifice de depozitare prefabricate pentru montare în interiorul unei clădiri existente sau, cel puţin, într-un spaţiu protejat faţă de expunerea la climatul exterior, respectiv seturile de camere frigorifice de depozitare nu sunt expuse la climat exterior, Seturile asamblate nu contribuie la capacitatea portanta a construcţiei, dar poate fi prevăzut un sistem de sprijin portant, pentru a susţine întregul set asamblat sau părţi din acesta. Echipamentele tehnice (de exemplu sistemele de răcire) sunt excluse. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.(2.116) Seturi de mijloace de protecţie contra caderilor de stanci: pentru lucrări de inginerie civilă Regulamentul acoperă seturile de mijloace de protecţie contra caderilor de stanci care constau din una sau mai multe plase sau reţele sau altceva similar, sprijinite printr-o structura metalică sau de lemn (de exemplu stâlpi metalici) şi, eventual, cabluri. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente,"4. În Anexa III la regulament, Tabelele 3.17.1, 3.17.2, 3.18.1, 3.18.2 şi 3.18.3 se înlocuiesc cu următoarele tabele:"Tabel 3.17.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele naţionale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Dispozitive de reflux: │Pentru utilizare în interiorul │ │ 4 ││conducte de ventilaţie │clădirilor │ │ ││cu supapa de priza de ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│aer │Pentru orice utilizări supuse; │A1(4),A2(4)/B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reactia │ C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │ C(2), D, E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.17.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele naţionale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standard CEN/CENELE:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi pentru statie de │Pentru utilizare în interiorul │ │ 3 ││pompare ape reziduale │clădirilor │ │ ││şi instalaţii de ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ridicare a efluentului │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reactia │ C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │ C(2),D,E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.18.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele naţionale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi şi elemente │Pentru utilizare în afară │ │ 3 ││pentru instalaţii de │clădirilor, pentru apa pluviala, │ │ ││tratare a apei reziduale│ape uzate menajere şi efluenti │ │ ││şi echipament de tratare│organici │ │ ││pe şantier ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││- Rezervoare septice │reglementărilor privind reactia │ C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │ C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.18.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele naţionale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Canal de scurgere │În afară clădirilor, pentru apa │ │ 3 ││prefabricat │uzata din clădiri şi lucrări de │ │ ││ │inginerie civilă, inclusiv │ │ ││ │drumuri │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind │ C(4) │ ││ │reactia la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │C(2),D,E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.18.3 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele naţionale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Guri şi cămine de │Pe şosele, în zone de parcare, │ │ 4 ││vizitare │acostamente şi în afară │ │ ││Trepte, scări mobile şi │clădirilor │ │ ││mana curenta pentru guri├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│şi cămine de vizitare, │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││capace de rigola │reglementărilor privind reactia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Separatori │Pentru apa uzata / canalizare │ │ 4 ││ │din clădiri şi lucrări de │ │ ││ │inginerie civilă, inclusiv │ │ ││ │drumuri │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reactia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Capace pentru guri de │Pentru utilizare în zone cu │ │ 1 ││vizitare şi rigole │trafic vehicular şi pietonal │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reactia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘5. În Anexa III, după "Tabelul 3-66.1 Familia de produse: Seturi de hidroizolatii aplicate lichid la platforme de pod (1/1)", se introduc 23 tabele noi, de la Tabelul 3.67.1 până la Tabelul 3.80.1, cu următorul cuprins:"Tabel 3.67.1 Familia de produse: BOLTURI PENTRU IMBINARI STRUCTURALE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Bolturi pentru imbinari structurale Pentru utilizări supuse reglementărilor privind performanţele structurale - 2+
  Tabel 3.67.2 Familia de produse: BOLTURI PENTRU IMBINARI STRUCTURALE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Bolturi pentru imbinari │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││structurale │reglementărilor privind reactia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 laE)(3), │ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.68.1 Produs generic: Seturi de imbracaminti etanse la apa pentru pardoseli şi pereţi în camere umede (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Gmduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Seturi de imbracaminti etanse la apa pentru pardoseli şi pereţi în camere umede Pentru utilizare la clădiri - 2+
  Tabel 3.68.2 Produs generic: Seturi de imbracaniiti etanse la apa pentru pardoseli şi pereţi în camere umede (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de imbracaminti │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││etanse la apa pentru │reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││pardoseli şi pereţi în │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│camere umede │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 laE)(3), │ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.69.1 Produs generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25) Pentru construcţia de clădiri - 1
  Tabel 3.69.2 Produs generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panou vitrat rezemat │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││vertical într-un singur │reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││punct (ref.EOTA │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│04.04/25) │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.70.1 Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Dispozitiv de fixare într-un punct(ref. EOTA 06.02/03) Pentru construcţia de clădiri - 2+
  Tabel 3.70.2 Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Dispozitiv de fixare │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││într-un punct (ref.EOTA │reglementărilor privind reactia │C(4) │ ││06.02/03) │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │C(2),D,E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.71.1 Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafaţa - agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo-metalice (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Produs impermeabil la apa de suprafaţa-agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo- metalice (ref.EOTA 06.05/02) Pentru construcţia de clădiri - 4
  Tabel 3.71.2 Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafaţa - agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo-metalice (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Produs impermeabil la │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││apa de suprafaţa-agenţi │reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││hidrofobi pe bază de │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│substanţe organo-meta- │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││lice (ref.EOTA 06.05/02)│ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.72.1 Produs generic: Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalaţii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la insta- latii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/13) Pentru construcţia de clădiri - 2+
  Tabel 3.72.2 Produs generic: Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalaţii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mal jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA;
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Sistem de vopsire pentru│Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││eliminarea încărcării │reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││electrostatice la │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│instalaţii utilizate │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││pentru umplerea rezer- │ │C(2),D,E │ 3 ││voarelor şi pentru │ ├───────────────────┼─────────────┤│manipularea lichidelor │ │(de la A1 laE)(3), │ ││periculoase pentru apa │ │ F │ 4 ││(ref.EOTA 06.05/13) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.73.1 Produs generic: Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare, alimentare şi manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare alimentare şi manipulare a unor lichide pericu- loase pentru apa (ref. EOTA 06.05/14) Pentru construcţia de clădiri - 2+
  Tabel 3.73.2 Produs generic: Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare, alimentare şi manipulare a unor lichide periculoase pentru aga (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Sistem de vopsire pentru│Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││instalaţii de depozitare│reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││alimentare şi manipulare│la foc ├───────────────────┼─────────────┤│a unor lichide pericu- │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││loase pentru apa (ref. │ │C(2),D,E │ 3 ││EOTA 06.05/14) │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E((3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.74.1 Produs generic: Seturi de etansare, profile şi benzi (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA;
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Seturi de etansare, profile şi benzi (ref. EOTA 06.05/01 şi 06.05/04) Pentru construcţia de clădiri - 4
  Tabel 3.74.2 Produs generic: Seturi de etansare, profile şi benzi (2/2)
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de etansare, │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││profile şi benzi │reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││(ref.EOTA 06.05/01 şi │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│06.05/04) │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E((3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.75.1 Produs generic: Paste şi profile pentru etansarea rosturilor (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Paste şi profile pentru etansarea rosturilor (ref.EOTA 06.05/11 şi 06.05/12) Pentru construcţia de clădiri - 2+
  Tabel 3.75.2 Produs generic: Paste şi profile pentru etansarea rosturilor (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ari) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizata(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Paste şi profile pentru │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││etansarea rosturilor │reglementărilor privind reactia │C(4) │ 1 ││(ref.EOTA 06.05/11 şi │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│06.05/12) │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E((3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.76.1 Produs generic: Seturi de clădiri cu structura metalică (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Seturi de clădiri cu structura metalică Pentru construcţia de clădiri Oricare 1
  Tabel 3.77.1 Produs generic: Seturi de clădiri ca structura de beton (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Seturi de clădiri cu structura de beton Pentru construcţia de clădiri Oricare 1
  Tabel 3.78.1 Produs generic: Unităţi de clădiri prefabricate (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Unităţi de clădiri prefabricate Pentru construcţia de clădiri Oricare 1
  Tabel 3.79.1 Produs generic: Seturi de camere frigorifice de depozitare (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre BOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Seturi de camere frigo- rifice de depozitare Pentru construcţia de clădiri Oricare 1
  Tabel 3.80. 1 Produs generic: Seturi de mijloace de protecţie contra caderilor de stanci (1/1)Pentru produsul (ele) şi utilizarile preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  *Font 8*
  Produs(e) Utilizare(ari) preconizata(e) Nivel(uri) sau clasa(e) Sistem(e) de atestare a conformitatii
  Seturi de mijloace de protecţie contra caderilor de stanci Pentru lucrări de inginerie civilă Oricare 1"
   +  Articolul IIConsiliul tehnic permanent pentru construcţii va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 6 iunie 2005.Nr. 896.____________