HOTĂRÂRE nr. 520 din 9 iunie 2005pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iunie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, se modifică după cum urmează:- La anexa nr. 2 capitolul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat", punctul 25 va avea următorul cuprins:
         
      "25. Teatrul Naţional «Marin Sorescu» din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
    PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Ioan Onisei,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 520.---------