TRATAT din 25 aprilie 2005dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 1 iunie 2005  AA 1/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE:  +  CUPRINSPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: CUPRINS.    CUPRINS    A. Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei,    Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul    Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru,    Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,    Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica    Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia,    Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al    Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene)    şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria    şi a României la Uniunea Europeană ......................................    B. Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea       Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană ................  Partea întâi: Principii ................................................  Partea a doua: Adaptari ale Constituţiei ................................    Titlul I: Dispoziţii instituţionale ..................................    Titlul II: Alte adaptari ..............................................  Partea a treia: Dispoziţii permanente ....................................    Titlul I: Adaptari ale actelor adoptate de instituţii ................    Titlul II: Alte dispoziţii ............................................  Partea a patra: Dispoziţii temporare .....................................    Titlul I: Măsuri tranzitorii .........................................    Titlul II: Dispoziţii instituţionale ..................................    Titlul III: Dispoziţii financiare ......................................    Titlul IV: Alte dispoziţii ............................................  Partea a cincea: Dispoziţii privind punerea în aplicare a                    prezentului protocol .....................................    Titlul I: Compunerea instituţiilor şi organelor ......................    Titlul II: Aplicabilitatea actelor instituţiilor ......................    Titlul iii: Dispoziţii finale ..........................................  Anexe  Anexa I: Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi             România devin părţi la data aderării [menţionată la articolul 3             alineatul (3) din protocol] .....................................  Anexa II: Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este             integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate             în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează sa devină             obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de             la data aderării [menţionată la articolul 4 alineatul (1) din             protocol] .......................................................  Anexa III: Lista menţionată la articolul 16 din protocol: adaptari ale             actelor adoptate de instituţii ..................................             1. Dreptul societăţilor comerciale ..............................                 Drepturile de proprietate industriala .......................                 I. Marca de comerţ comunitara .............................                 II. Certificatele suplimentare de protecţie ................                 III. Desenele şi modelele industriale comunitare ............     2. Agricultura ..........................................................     3. Politica în domeniul transporturilor .................................     4. Impozitarea ..........................................................  Anexa IV: Lista menţionată la articolul 17 din protocol: adaptari             suplimentare ale actelor adoptate de instituţii .................             Agricultura .....................................................             A. Legislaţia agricolă ..........................................             B. Legislaţia veterinara şi fitosanitara ........................  Anexa V: Lista menţionată la articolul 18 din protocol: alte dispoziţii             permanente ......................................................             1. Dreptul societăţilor comerciale ..............................             2. Politica în domeniul concurentei .............................             3. Agricultura ..................................................             4. Uniunea vamală ...............................................             Apendicele la anexa V ...........................................  Anexa VI: Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii             privind Bulgaria ................................................             1. Libera circulaţie a persoanelor ...............................             2. Libera circulaţie a serviciilor ..............................             3. Libera circulaţie a capitalurilor ............................             4. Agricultura ..................................................                A. Legislaţia agricolă .......................................                B. Legislaţia veterinara şi fitosanitara .....................             5. Politica în domeniul transporturilor .........................             6. Impozitarea ..................................................             7. Politica socială şi ocuparea forţei de muncă .................             8. Energia ......................................................             9. Telecomunicatiile şi tehnologia informatiei ..................            10. Mediul .......................................................                A. Calitatea aerului .........................................                B. Managementul deşeurilor ...................................                C. Calitatea apei ............................................                D. Poluarea industriala şi managementul riscului .............             Apendicele la anexa VI ..........................................  Anexa VII: Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri                tranzitorii privind România ..................................             1. Libera circulaţie a persoanelor ...............................             2. Libera circulaţie a serviciilor ..............................             3. Libera circulaţie a capitalurilor ............................             4. Politica în domeniul concurentei .............................                A. Ajutoarele fiscale ........................................                B. Restructurarea sectorului siderurgic ......................             5. Agricultura ..................................................                A. Legislaţia agricolă .......................................                B. Legislaţia veterinara şi fitosanitara .....................                   I. Legislaţia veterinara ..................................                  II. Legislaţia fitosanitara ................................            6. Politica în domeniul transporturilor ..........................            7. Impozitarea ...................................................            8. Energia .......................................................            9. Mediul ........................................................               A. Calitatea aerului ..........................................               B. Managementul deşeurilor ....................................               C. Calitatea apei .............................................               D. Poluarea industriala şi managementul riscului ..............            Apendicele A la anexa VII ........................................            Apendicele B la anexa VII ........................................  Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din protocol)               ...............................................................  Anexa IX: Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de România               la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004               (menţionată la articolul 39 din protocol) .....................    C. Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României       şi adaptarile tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană       .......................................................................  Partea întâi: Principii .................................................  Partea a doua: Adaptari ale tratatelor ...................................    Titlul I: Dispoziţii instituţionale ..................................    Titlul II: Alte adaptari ..............................................  Partea a treia: Dispoziţii permanente .....................................    Titlul I: Adaptari ale actelor adoptate de instituţii ................    Titlul II: Alte dispoziţii ............................................  Partea a patra: Dispoziţii temporare ......................................    Titlul I: Măsuri tranzitorii .........................................    Titlul II: Dispoziţii instituţionale ..................................    Titlul III: Dispoziţii financiare ......................................    Titlul IV: Alte dispoziţii ............................................  Partea a cincea: Dispoziţii privind punerea în aplicare a prezentului                   act .......................................................    Titlul I: Compunerea instituţiilor şi organelor ......................    Titlul II: Aplicabilitatea actelor instituţiilor ......................    Titlul III: Dispoziţii finale ..........................................  Anexe  Anexa I: Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România               devin părţi la data aderării [menţionată la articolul 3               alineatul (3) din actul de aderare] ...........................  Anexa II: Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este               integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate               în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează sa devină               obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre               de la data aderării [menţionată la articolul 4 alineatul (1)               din actul de aderare] ..........................................  Anexa III: Lista menţionată la articolul 19 din actul de aderare: adaptari               ale actelor adoptate de instituţii ............................               1. Dreptul societăţilor comerciale ............................                    Drepturile de proprietate industriala ....................                    I. Marca de comerţ comunitara ..........................                    II. Certificatele suplimentare de protecţie .............                    III. Desenele şi modelele industriale comunitare .........               2. Agricultura ................................................               3. Politica în domeniul transporturilor .......................               4. Impozitarea ................................................  Anexa IV: Lista menţionată la articolul 20 din actul de aderare: adaptari               suplimentare ale actelor adoptate de instituţii ...............               Agricultura ...................................................                   A. Legislaţia agricolă ....................................                   B. Legislaţia veterinara şi fitosanitara ..................  Anexa V: Lista menţionată la articolul 21 din actul de aderare: alte               dispoziţii permanente .........................................               1. Dreptul societăţilor comerciale ............................               2. Politica în domeniul concurentei ...........................               3. Agricultura ................................................               4. Uniunea vamală .............................................               Apendicele la anexa V .........................................  Anexa VI: Lista menţionată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri               tranzitorii privind ...........................................               Bulgaria ......................................................               1. Libera circulaţie a persoanelor .............................               2. Libera circulaţie a serviciilor ............................               3. Libera circulaţie a capitalurilor ..........................               4. Agricultura ................................................                  A. Legislaţia agricolă .....................................                  B. Legislaţia veterinara şi fitosanitara ...................               5. Politica în domeniul transporturilor .......................               6. Impozitarea ................................................               7. Politica socială şi ocuparea forţei de muncă ...............               8. Energia ....................................................               9. Telecomunicatiile şi tehnologia informatiei ................              10. Mediul .....................................................                  A. Calitatea aerului .......................................                  B. Managementul deşeurilor .................................                  C. Calitatea apei ..........................................                  D. Poluarea industriala şi managementul riscului ...........               Apendicele la anexa VI ........................................  Anexa VII: Lista menţionată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri               tranzitorii privind ...........................................               România .......................................................               1. Libera circulaţie a persoanelor .............................               2. Libera circulaţie a serviciilor ............................               3. Libera circulaţie a capitalurilor ..........................               4. Politica în domeniul concurentei ...........................                  A. Ajutoarele fiscale ......................................                  B. Restructurarea sectorului siderurgic ....................               5. Agricultura ................................................                  A. Legislaţia agricolă .....................................                  B. Legislaţia veterinara şi fitosanitara ...................                     I. Legislaţia veterinara ...............................                     II. Legislaţia fitosanitara .............................               6. Politica în domeniul transporturilor .......................               7. Impozitarea ................................................               8. Energia ....................................................               9. Mediul .....................................................                  A. Calitatea aerului .......................................                  B. Managementul deşeurilor .................................                  C. Calitatea apei ..........................................                  D. Poluarea industriala şi managementul riscului ...........               Apendicele A la anexa VII .....................................               Apendicele B la anexa VII .....................................  Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din actul de               aderare) ......................................................  Anexa IX: Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de către               România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie               2004 (menţionată la articolul 39 din actul de aderare) ........  Actul final        I. Textul Actului final .............................................        II. Declaraţii .......................................................            A. Declaraţiile comune ale actualelor state membre ...............               1. Declaraţia comuna privind libera circulaţie a lucrătorilor:                  Bulgaria ...................................................               2. Declaraţia comuna privind leguminoasele pentru boabe:                  Bulgaria ...................................................               3. Declaraţia comuna privind libera circulaţie a lucrătorilor:                  România ....................................................               4. Declaraţia comuna privind dezvoltarea rurală: Bulgaria şi                  România ....................................................            B. Declaraţia comuna a actualelor state membre şi a Comisiei .....               5. Declaraţia comuna privind pregatirile Bulgariei şi ale                  României pentru aderare ....................................            C. Declaraţia comuna formulată de diferite state membre actuale ..               6. Declaraţia comuna a Republicii Federale Germania şi a                  Republicii Austria privind libera circulaţie a lucrătorilor:                  Bulgaria şi România ........................................            D. Declaraţia Republicii Bulgaria ................................               7. Declaraţia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului                  chirilic în cadrul Uniunii Europene ........................       III. Schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Bulgaria            şi România privind procedura de informare şi consultare pentru            adoptarea anumitor hotărâri şi a altor măsuri care urmează a fi            luate în cursul perioadei premergătoare aderării .................NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 2/2/05REV2  +  TRATATUL DE ADERARE: TRATATULPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: TRATATUL.Documente sursa:    MD 169/10/04 REV10 (AC 169/1/05 REV1)TRATATULÎNTREREGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHA, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICAFEDERALA GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENA, REGATULSPANIEI, REPUBLICA FRANCEZA, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANA, REPUBLICACIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT ALLUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARA, REPUBLICA MALTA, REGATULŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONA,REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACA,REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT ALMARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALEUNIUNII EUROPENE)ŞIREPUBLICA BULGARIA ŞI ROMÂNIAPRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIAŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂMAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA,PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE,MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE,MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,PREŞEDINTELE IRLANDEI,PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU,PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA,PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,ALTETA SA REGALA MARELE DUCE DE LUXEMBURG,PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE,PREŞEDINTELE MALTEI,MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS,PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,PREŞEDINTELE REPUBLICII POLONE,PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,PREŞEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞIIRLANDEI DE NORD,UNITI în dorinţa lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,HOTARATI sa continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe fundamentele deja stabilite,AVÂND ÎN VEDERE ca articolul 1-58 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, da statelor europene sansa de a deveni membre ale Uniunii,AVÂND ÎN VEDERE ca Republica Bulgaria şi România au solicitat sa devină membre ale Uniunii,AVÂND ÎN VEDERE ca, după ce a obţinut avizul Comisiei şi avizul conform al Parlamentului European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,AVÂND ÎN VEDERE faptul ca, la data semnării prezentului tratat, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost semnat dar nu este încă ratificat de toate statele membre ale Uniunii şi faptul ca Republica Bulgaria şi România vor adera la Uniunea Europeană, astfel cum este aceasta constituită la 1 ianuarie 2007,AU CONVENIT asupra condiţiilor şi aranjamentelor referitoare la admitere şi, în acest sens, au desemnat drept plenipotentiari:MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe[List signatories]GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe[List signatories]PREŞEDINTELE IRLANDEI, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA, pe[List signatories]ALTETA SA REGALA MARELE DUCE DE LUXEMBURG, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE, pe[List signatories]PREŞEDINTELE MALTEI, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS, pe[List signatories]PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII POLONE, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, pe[List signatories]PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE, pe[List signatories]PREŞEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, pe[List signatories]GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, pe[List signatories]CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în buna şi cuvenită forma,AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE CARE URMEAZĂ:  +  Articolul 1 (1) Republica Bulgaria şi România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene. (2) Republica Bulgaria şi România devin părţi la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau completate. (3) Condiţiile şi aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat. (4) Protocolul, inclusiv anexele şi apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, iar dispoziţiile sale devin parte integrantă din aceste tratate.  +  Articolul 2 (1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa nu este în vigoare la data aderării, Republica Bulgaria şi România devin părţi la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt acestea modificate sau completate. În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa. (2) Condiţiile referitoare la admitere şi adaptarile tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în urma aderării şi care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile respectivului act fac parte integrantă din prezentul tratat. (3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa intră în vigoare după aderare, protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuieşte actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data intrării în vigoare a tratatului menţionat. În acest caz, dispoziţiile protocolului menţionat anterior nu sunt considerate ca producand efecte juridice noi, ci ca mentinand, în condiţiile stabilite în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi în respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispoziţiile actului prevăzut la articolul 2 alineatul (2).Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) în temeiul prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare şi îşi menţin efectele juridice până când aceste acte sunt modificate sau abrogate.  +  Articolul 3Dispoziţiile privind drepturile şi obligaţiile statelor membre, precum şi atribuţiile şi competenţa instituţiilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria şi România devin părţi se aplică cu privire la prezentul tratat.  +  Articolul 4 (1) Prezentul tratat se ratifica de inaltele Părţi Contractante în conformitate cu normele lor constituţionale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31 decembrie 2006. (2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare sa fi fost depuse înaintea acestei date.Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus instrumentul sau de ratificare în timp util, prezentul tratat intră în vigoare pentru celălalt stat care a depus instrumentul sau. În acest caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, decide imediat cu privire la adaptarile devenite necesare la prezentul tratat, la articolele 10, 11 alineatul (2), 12, 21 alineatul (1), 22, 31, 34 şi 46 din protocolul menţionat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele (1) litera (b), (2) şi (3) ale punctului 2 din anexa III la acelaşi protocol şi la secţiunea B din anexa IV la acelaşi protocol şi, după caz, la articolele 9-11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 şi 47 din actul menţionat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) şi (3) ale punctului 2 din anexa III la acelaşi act şi la secţiunea B a anexei IV la acelaşi act; hotărând în unanimitate, Consiliul poate, de asemenea, sa declare ca aceste dispoziţii din protocolul menţionat anterior, inclusiv anexele şi apendicele acestuia şi, dacă este cazul, din actul menţionat anterior, inclusiv anexele şi apendicele acestuia, care se referă explicit la un stat care nu a depus instrumentul sau de ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care Consiliul adopta o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa.În cazul în care se adoptă o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente, prezentul tratat intră în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008. (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (2), instituţiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la articolele 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea şi al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 17, 19, 27 alineatele (1) şi (4), 28 alineatele (4) şi (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) şi (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) şi în anexele IV - VIII la acest protocol. Asemenea măsuri se adoptă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în conformitate cu dispoziţiile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea şi al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele (1) şi (4), 28 alineatele (4) şi (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) şi (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) şi ale anexelor IV - VIII la acest protocol.Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care şi la data la care intră în vigoare prezentul tratat.  +  Articolul 5Textul Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa redactat în limbile bulgara şi română se anexează la prezentul tratat. Aceste texte sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa redactate în limbile ceha, daneza, olandeza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germană, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheză, slovaca, slovena, spaniola şi suedeza.Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria şi România câte o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa în toate limbile prevăzute la primul paragraf.  +  Articolul 6Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgara, ceha, daneza, olandeza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germană, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheză, română, slovaca, slovena, spaniola şi suedeza, textele în fiecare din aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 3/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLULPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL.Documente sursa:  MD 132/9/04 REV 9 (AC 132/1/05 REV 1)  MD 168/2/04 REV 2 (AC 168/1/05 REV 1)  MD 172/5/04 REV 5 (AC 172/1/05 REV 1)  MD 173/2/04 REV 2 (AC 173/1/05 REV 1)  MD 174/10/04 REV 10 (AC 174/1/05 REV 1)  MD 175/6/04 REV 6 (AC 175/1/05 REV 1)PROTOCOLULPRIVIND CONDIŢIILE ŞI ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREAREPUBLICII BULGARIA ŞI ROMÂNIEIÎN UNIUNEA EUROPEANĂINALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,AVÂND ÎN VEDERE ca Republica Bulgaria şi România devin membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007;AVÂND ÎN VEDERE ca articolul 1-58 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa prevede că aranjamentele şi condiţiile referitoare la admitere fac obiectul unui acord între statele membre şi statul candidat;AU CONVENIT CU PRIVIRE LA următoarele dispoziţii, care se anexează Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi Tratatului deinstituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:  +  Partea ÎNTÂI PRINCIPII  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentului protocol:- termenul "Constituţie" înseamnă Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa;- expresia "Tratatul CEEA" înseamnă Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, astfel cum este acesta completat sau modificat de tratate sau de alte acte care au intrat în vigoare înainte de aderare;- expresia "actualele state membre" înseamnă Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;- expresia "noile state membre" înseamnă Republica Bulgaria şi România;- termenul "instituţii" înseamnă instituţiile constituite prin Constituţie. (2) Trimiterile din prezentul protocol la Constituţie şi la Uniune se interpretează, dacă este cazul, ca trimiteri la Tratatul CEEA, respectiv la Comunitatea instituită prin Tratatul CEEA.  +  Articolul 2De la data aderării, dispoziţiile Constituţiei, ale Tratatului CEEA şi actele adoptate de instituţii înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se aplică în aceste state în condiţiile stabilite prin Constituţie, prin Tratatul CEEA şi prin prezentul protocol.  +  Articolul 3 (1) Bulgaria şi România adera la deciziile şi acordurile adoptate de reprezentanţii guvernelor statelor membre intruniti în cadrul Consiliului. (2) Bulgaria şi România se afla în aceeaşi situaţie ca şi actualele state membre în ceea ce priveşte declaraţiile, rezoluţiile sau alte luari de poziţie ale Consiliului European sau ale Consiliului, precum şi în ceea ce priveşte cele referitoare la Uniune care sunt adoptate de comun acord de statele membre; prin urmare, acestea vor respecta principiile şi orientările care rezultă din aceste declaraţii, rezoluţii sau alte luari de poziţie şi vor lua măsurile care se pot dovedi necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. (3) Bulgaria şi România adera la convenţiile şi protocoalele enumerate în anexa I. Aceste convenţii şi protocoale intră în vigoare cu privire la Bulgaria şi România la data stabilită de Consiliu prin deciziile prevăzute la alineatul (4). (4) Consiliul, hotărând în unanimitate la recomandarea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, adopta deciziile europene prin care efectuează adaptarile necesare în temeiul aderării la convenţiile şi protocoalele prevăzute la alineatul (3) şi publică textele adaptate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (5) Bulgaria şi România se angajează sa introducă, cu privire la convenţiile şi protocoalele prevăzute la alineatul (3), măsuri administrative şi de alta natura, precum cele adoptate până la data aderării de actualele state membre sau de Consiliu, şi sa faciliteze cooperarea practica între autorităţile publice şi organizaţiile statelor membre. (6) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta decizii europene care să completeze anexa I cu acele convenţii, acorduri şi protocoale semnate înainte de data aderării. (7) Instrumentele speciale prevăzute în prezentul articol le includ pe cele prevăzute la articolul IV-438 din Constituţie.  +  Articolul 4 (1) Dispoziţiile acquis-ului Schengen, prevăzute de Protocolul nr. 17 la Constituţie privind acquis-ul Schengen, care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele care se întemeiază pe acesta sau care sunt conexe acestuia, enumerate de anexa II, precum şi orice alte noi acte de acest fel adoptate înainte de data aderării, sunt obligatorii şi se aplică în Bulgaria şi România de la data aderării. (2) Dispoziţiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene şi actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia şi care nu sunt prevăzute la alineatul (1), deşi sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România de la data aderării, se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condiţiilor necesare aplicării tuturor părţilor în cauza din acquis.Consiliul adopta deciziile, după consultarea Parlamentului European, hotărând cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă guvernele statelor membre cu privire la care dispoziţiile prevăzute în prezentul alineat au fost puse deja în aplicare şi a reprezentantului guvernului statului membru cu privire la care aceste dispoziţii trebuie să fie puse în aplicare. Membrii Consiliului reprezentând guvernele Irlandei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord participa la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta priveşte dispoziţiile acquis-ului Schengen şi actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia şi la care aceste state membre participa.  +  Articolul 5Bulgaria şi România participa la uniunea economică şi monetara de la data aderării în calitate de state membre care beneficiază de derogare în înţelesul articolului III-197 din Constituţie.  +  Articolul 6 (1) Acordurile sau convenţiile încheiate sau aplicate provizoriu de către Uniune cu unul sau mai multe state terţe, cu o organizaţie internationala sau cu un resortisant al unui stat terţ sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România în condiţiile stabilite prin Constituţie şi prin prezentul protocol. (2) Bulgaria şi România se angajează sa adere, în condiţiile stabilite prin prezentul protocol, la acordurile sau convenţiile încheiate sau semnate de Uniune şi de actualele state membre, hotărând în comun.Aderarea Bulgariei şi a României la acordurile sau convenţiile încheiate sau semnate de Uniune şi de actualele state membre, hotărând în comun, cu anumite tari terţe sau organizaţii internaţionale se aproba prin încheierea unui protocol la aceste acorduri sau convenţii între Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, şi ţara ori ţările terţe sau organizaţia internationala în cauza. Comisia negociaza aceste protocoale în numele statelor membre pe baza directivelor de negociere aprobate de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate şi cu consultarea unui comitet format din reprezentanţii statelor membre. Comisia prezintă Consiliului proiectele protocoalelor care urmează a fi încheiate.Prezenta procedura nu aduce atingere exercitării de către Uniune a competentelor sale şi nici repartizării competentelor între Uniune şi statele membre în ceea ce priveşte încheierea unor astfel de acorduri în viitor sau orice alte modificări care nu sunt legate de aderare. (3) Aderand la acordurile şi convenţiile prevăzute la alineatul (2), Bulgaria şi România dobândesc, în temeiul acestor acorduri şi convenţii, aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi actualele state membre. (4) De la data aderării şi până la intrarea în vigoare a protocoalelor necesare prevăzute la alineatul (2), Bulgaria şi România aplica dispoziţiile acordurilor sau convenţiilor încheiate în comun de către Uniune şi actualele state membre înaintea aderării, cu excepţia acordului privind libera circulaţie a persoanelor încheiat cu Elvetia. Aceasta obligaţie este valabilă şi în cazul acordurilor sau convenţiilor pe care Uniunea şi actualele state membre au convenit să le aplice provizoriu.Până la intrarea în vigoare a protocoalelor prevăzute la alineatul (2), Uniunea şi statele membre iau orice măsură adecvată, hotărând în comun conform competentelor lor respective. (5) Bulgaria şi România adera la Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte*1) semnat la Cotonou la 23 iunie 2000. (6) Bulgaria şi România se angajează sa adere, în condiţiile stabilite prin prezentul protocol, la Acordul privind Spaţiul Economic European*2), în conformitate cu articolul 128 din acest acord._________*1)JO L 317, 15.12.2000, p. 3.*2)JO L 1, 3.1.1994, p. 3. (7) De la data aderării, Bulgaria şi România aplica acordurile şi înţelegerile bilaterale în materie de produse textile încheiate de Uniune cu tari terţe.Restricţiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de produse textile şi de îmbrăcăminte se adapteaza pentru a tine seama de aderarea Bulgariei şi a României la Uniune. În acest sens, modificările acordurilor şi înţelegerilor bilaterale prevăzute mai sus pot fi negociate de Uniune cu ţările terţe respective înainte de data aderării.În cazul în care modificările acordurilor şi înţelegerilor bilaterale privind produsele textile nu intră în vigoare până la data aderării, Uniunea efectuează adaptarile necesare regulilor sale care se aplică importului de produse textile şi de îmbrăcăminte din ţările terţe pentru a tine seama de aderarea Bulgariei şi a României. (8) Restricţiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de oţel şi produse siderurgice se adapteaza în funcţie de importurile de produse siderurgice, provenind din ţările furnizoare în cauza, efectuate de Bulgaria şi România în decursul ultimilor ani.În acest sens, modificările necesare care trebuie aduse acordurilor şi înţelegerilor bilaterale privind produsele siderurgice încheiate de Uniune cu tari terţe se negociaza înainte de data aderării.În cazul în care modificările acordurilor şi înţelegerilor bilaterale nu intră în vigoare până la data aderării, se aplică dispoziţiile primului paragraf. (9) Acordurile privind pescuitul încheiate înainte de aderare de Bulgaria sau România cu tari terţe sunt gestionate de Uniune.În decursul perioadei în care dispoziţiile acestor acorduri sunt aplicate provizoriu, nu sunt afectate drepturile şi obligaţiile care revin Bulgariei şi României conform acestor acorduri.De îndată ce este posibil şi în orice caz înainte de expirarea acordurilor prevăzute la primul paragraf, Consiliul, la propunerea Comisiei, adopta în fiecare caz în parte deciziile adecvate pentru continuarea activităţilor de pescuit care fac obiectul acestor acorduri, inclusiv posibilitatea de a prelungi anumite acorduri pentru o perioadă de cel mult un an. (10) Cu efect de la data aderării, Bulgaria şi România se retrag din orice acord de liber schimb încheiat cu tari terţe, inclusiv din Acordul central european de comerţ liber.În măsura în care acordurile încheiate între Bulgaria, România sau amândouă aceste state, pe de o parte, şi una sau mai multe tari terţe, pe de altă parte, nu sunt compatibile cu obligaţiile care decurg din prezentul protocol, Bulgaria şi România iau toate măsurile necesare pentru a elimina incompatibilităţile constatate. În cazul în care Bulgaria sau România intampina dificultăţi în adaptarea unui acord încheiat cu una sau mai multe tari terţe înainte de aderare, trebuie să se retragă din acordul respectiv, în conformitate cu clauzele acordului. (11) Bulgaria şi România adera în condiţiile stabilite de prezentul protocol la acordurile interne încheiate de actualele state membre pentru punerea în aplicare a acordurilor sau convenţiilor prevăzute în alineatele (2), (5) şi (6). (12) Bulgaria şi România iau măsurile necesare pentru a-şi adapta, dacă este cazul, poziţia faţă de organizaţiile internaţionale şi faţă de acordurile internaţionale la care Uniunea sau la care alte state membre sunt, de asemenea, parte, la drepturile şi obligaţiile care decurg din aderarea lor la Uniune.În special, ele se retrag, la data aderării sau cat mai repede posibil după această dată, din acordurile şi organizaţiile internaţionale din domeniul pescuitului la care Uniunea este, de asemenea, parte, cu excepţia cazurilor în care calitatea acestora de membru se referă la alte domenii decât pescuitul. (13) Trimiterile din prezentul articol la convenţiile şi acordurile încheiate sau semnate de Uniune le includ pe cele prevăzute la articolul IV-438 din Constituţie.  +  Articolul 7O lege europeană a Consiliului poate abroga dispoziţiile tranzitorii stabilite de prezentul protocol atunci când acestea nu mai sunt aplicabile. Consiliul hotărăşte în unanimitate după consultarea Parlamentului European.  +  Articolul 8 (1) Actele adoptate de instituţii la care se referă dispoziţiile tranzitorii stabilite de prezentul protocol îşi conserva natura juridică; în special, continua să se aplice procedurile de modificare a acestor acte. (2) Dispoziţiile prezentului protocol care au ca obiect sau efect abrogarea sau modificarea, altfel decât cu titlu tranzitoriu, a actelor adoptate de instituţii dobândesc aceeaşi natura juridică ca şi dispoziţiile pe care le abroga sau pe care le modifica şi se supun aceloraşi norme ca şi acestea din urma.  +  Articolul 9Aplicarea Constituţiei şi a actelor adoptate de instituţii constituie, cu titlu tranzitoriu, obiectul derogarilor prevăzute de prezentul protocol.  +  Partea A DOUA ADAPTARI ALE CONSTITUŢIEI  +  Titlul I DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE  +  Articolul 10 (1) Primul alineat al articolului 9 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA, se înlocuieşte cu următorul text:"În cazul în care, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiţi parţial, se înlocuiesc alternativ câte paisprezece, respectiv treisprezece judecători.". (2) Articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA, se înlocuieşte cu următorul text:"Articolul 48Tribunalul este compus din douăzeci şi şapte de judecători.".  +  Articolul 11Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii, anexat la Constituţie, se modifica prin prezentul după cum urmează: (1) La articolul 4 alineatul (1) primul paragraf(a) teza introductivă se înlocuieşte cu următorul text:"1. "Capitalul Băncii este de 164.795.737.000 euro, subscris de statele membre după cum urmează*):________*) Cifrele prevăzute pentru Bulgaria şi România sunt orientative şi se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.";(b) următorul text se introduce între dispoziţiile referitoare la Irlanda şi Slovacia:"România 846.000.000", iar(c) următorul text se introduce între dispoziţiile referitoare la Slovenia şi Lituania:"Bulgaria 296.000.000" (2) La articolul 9 alineatul (2), primul, al doilea şi al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorultext:"(2) Consiliul de Administraţie este format din douăzeci şi opt de administratori şi optsprezece supleanţi.Administratorii sunt numiţi pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor, fiecare stat membru desemnând câte un administrator. Comisia desemnează, de asemenea, un administrator. Administratorii supleanţi sunt numiţi pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor după cum urmează:- doi supleanţi desemnaţi de Republica Federala Germania;- doi supleanţi desemnaţi de Republica Franceza;- doi supleanţi desemnaţi de Republica Italiana;- doi supleanţi desemnaţi de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;- un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei şi Republica Portugheză;- un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul Ţărilor de Jos;- doi supleanţi desemnaţi de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elena, Irlanda şi România;- doi supleanţi desemnaţi de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda şi Regatul Suediei;- trei supleanţi desemnaţi de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Cipru, Republica Ungara, Republica Malta, Republica Polona, RepublicaSlovenia şi Republica Slovaca;- un supleant desemnat de Comisie.".  +  Articolul 12Articolul 134 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CEEA privind compunerea Comitetului Ştiinţific şi Tehnic se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Comitetul este compus din patruzeci şi unu de membri, numiţi de către Consiliu după consultarea Comisiei."  +  Titlul II ALTE ADAPTARI  +  Articolul 13Ultima teza din alineatul (1) al articolului III-157 din Constituţie se înlocuieşte cu următorul text:"Cu privire la restricţiile existente în conformitate cu legislaţia interna în Bulgaria, Estonia şi Ungaria, data de referinţa este 31 decembrie 1999."  +  Articolul 14Alineatul (1) al articolului IV-440 din Constituţie se înlocuieşte cu următorul text:"(1) Prezentul tratat se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord."  +  Articolul 15 (1) La alineatul (1) al articolului IV-448 din Constituţie se adauga următorul paragraf:"În conformitate cu tratatul de aderare, versiunile în limbile bulgara şi română ale tratatului sunt, de asemenea, autentice." (2) Al doilea alineat al articolului 225 din Tratatul CEEA se înlocuieşte cu următorul text:"Versiunile prezentului tratat în limbile bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, greaca, maghiara, irlandeza, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheză, română, slovaca, slovena, spaniola şi suedeza sunt, de asemenea, autentice."  +  Partea A TREIA DISPOZIŢII PERMANENTE  +  Titlul I ADAPTARI ALE ACTELOR ADOPTATE DE INSTITUŢII  +  Articolul 16Actele enumerate în anexa III la prezentul protocol se adapteaza conform prevederilor din aceasta anexa.  +  Articolul 17Adaptarile actelor enumerate în anexa IV la prezentul protocol, devenite necesare ca efect al aderării, se redactează în conformitate cu orientările stabilite de aceasta anexa.  +  Titlul II ALTE DISPOZIŢII  +  Articolul 18Măsurile enumerate în anexa V la prezentul protocol se aplică în condiţiile stabilite de aceasta anexa.  +  Articolul 19Printr-o lege europeană a Consiliului se pot efectua adaptarile dispoziţiilor prezentului protocol cu privire la politica agricolă comuna care se pot dovedi necesare ca urmare a modificării dreptului Uniunii. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.  +  Partea A PATRA DISPOZIŢII TEMPORARE  +  Titlul I MĂSURI TRANZITORII  +  Articolul 20Măsurile enumerate în anexele VI şi VII la prezentul protocol se aplică Bulgariei şi României în condiţiile prevăzute în anexele menţionate.  +  Titlul II DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE  +  Articolul 21 (1) La articolul 1 alineatul (2) din Protocolul nr. 34 privind dispoziţiile tranzitorii în legătură cu instituţiile şi organismele Uniunii, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA, se adauga următorul paragraf:"Prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European, prevăzut la articolul I-20 din Constituţie, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei şi României, numărul de membri ai Parlamentului European se majorează cu următorul număr de membri din aceste tari, corespunzător perioadei dintre data aderării şi începutul legislaturii 2009-2014 a Parlamentului European:Bulgaria 18România 35". (2) Înainte de 31 decembrie 2007, Bulgaria şi România sunt obligate sa organizeze fiecare alegeri pentru Parlamentul European, prin votul universal direct al cetăţenilor lor, pentru desemnarea numărului de membri prevăzut la alineatul (1), în conformitate cu dispoziţiile Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct*1)___________*1) JO L 278, 8.10.1976, p. 5, act astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia 2002/772/CE , Euratom a Consiliului (JO L 283, 21.10.2002, p. 1). (3) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 1-20 alineatul (3) din Constituţie, în cazul în care alegerile sunt organizate după data aderării, membrii Parlamentului European care reprezintă popoarele Bulgariei şi României sunt numiţi, pentru perioada dintre data aderării şi data fiecăreia dintre alegerile prevăzute la alineatul (2), de către parlamentele acestor state din randurile lor, în conformitate cu procedura stabilită de fiecare stat în parte.  +  Articolul 22 (1) La articolul 2 alineatul (2) paragraful al doilea din Protocolul nr. 34 privind dispoziţiile tranzitorii referitoare la instituţiile şi organismele Uniunii, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA, următoarele dispoziţii se introduc între dispoziţiile referitoare la Belgia şi Republica Ceha:"Bulgaria 10",şi, între dispoziţiile referitoare la Portugalia şi Slovenia:"România 14". (2) Dispoziţiile articolului 2 alineatul (2) paragraful al treilea din Protocolul nr. 34 privind dispoziţiile tranzitorii referitoare la instituţiile şi organismele Uniunii, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA se înlocuiesc cu următoarele dispoziţii:"Actele se considera adoptate în cazul în care primesc cel puţin 255 de voturi pentru, reprezentând majoritatea membrilor în cazurile în care, potrivit Constituţiei, acestea trebuie adoptate pe baza unei propuneri a Comisiei. În celelalte cazuri, hotărârile se considera adoptate dacă primesc cel puţin 255 de voturi pentru, reprezentând cel puţin două treimi din membri.".  +  Articolul 23La articolul 6 din Protocolul nr. 34 privind dispoziţiile tranzitorii referitoare la instituţiile şi organismele Uniunii, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA, următoarele dispoziţii se introduc între dispoziţiile referitoare la Belgia şi Republica Ceha:"Bulgaria 12",şi, între dispoziţiile referitoare la Portugalia şi Slovenia:"România 15".  +  Articolul 24La articolul 7 din Protocolul nr. 34 privind dispoziţiile tranzitorii referitoare la instituţiile şi organismele Uniunii, anexat la Constituţie şi la Tratatul CEEA, următoarele dispoziţii se introduc între dispoziţiile referitoare la Belgia şi Republica Ceha:"Bulgaria 12",şi, între dispoziţiile referitoare la Portugalia şi Slovenia:"România 15".  +  Titlul III DISPOZIŢII FINANCIARE  +  Articolul 25 (1) De la data aderării, Bulgaria şi România plătesc următoarele sume corespunzătoare contribuţiei lor la capitalul vărsat în contul capitalului subscris, astfel cum sunt acestea definite de dispoziţiile articolului 4 din Protocolul nr. 5 la Statutul Băncii Europene de Investiţii, anexat Constituţiei*1)_______*1) Cifrele prevăzute sunt orientative şi se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.Bulgaria 14.800.000 EURRomânia 42.300.000 EURAceste contribuţii se plătesc în opt transe egale scadente la datele de 31 mai 2007, 31 mai 2008, 31 mai 2009, 30 noiembrie 2009, 31 mai 2010, 30 noiembrie 2010, 31 mai 2011 şi 30 noiembrie 2011. (2) Bulgaria şi România contribuie, în opt transe egale scadente la datele prevăzute la alineatul (1), la rezervele şi provizioanele echivalente rezervelor, precum şi la sumele care urmează a fi incluse în cadrul rezervelor şi provizioanelor, incluzând balanţa contului de profit şi pierderi, determinate la sfârşitul lunii anterioare aderării, astfel cum este prevăzut în bilanţul Băncii, cu sume corespunzătoare procentelor de rezerve şi provizioane prevăzute mai jos*2):_________*2) Cifrele prevăzute sunt orientative şi se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.Bulgaria 0,181%România 0,517%. (3) Capitalul şi plăţile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se plătesc de către Bulgaria şi România în numerar în moneda euro, cu excepţia cazului în care Consiliul Guvernatorilor adopta în unanimitate o derogare.  +  Articolul 26 (1) Bulgaria şi România plătesc următoarele sume către Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel prevăzut în Decizia 2002/234/CE CO a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, intruniti în cadrul Consiliului, din 27 februarie 2002 privind implicatiile financiare ale expirării Tratatului CECO şi Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel*3):__________*3) JO L 79, 22.3.2002, p. 42.(MEUR în preţuri curente)Bulgaria 11,95România 29,88. (2) Contribuţiile la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel se efectuează în patru transe începând din anul 2009 şi se plătesc după cum urmează, în fiecare caz în prima zi lucrătoare a primei luni a fiecărui an:2009: 15%2010: 20%2011: 30%2012: 35%.  +  Articolul 27 (1) Licitaţiile, derularea contractelor şi plăţile pentru asistenţa de preaderare din cadrul programului PHARE*1) din cadrul programului PHARE pentru cooperare transfrontaliera*2) şi pentru asistenţa din cadrul Facilitatii de tranzitie prevăzută la articolul 31 urmează a fi gestionate, de la data aderării, de agenţiile de implementare din Bulgaria şi România.Comisia renunţa, printr-o decizie adoptată în acest sens, la controlul sau prealabil asupra licitaţiilor şi contractarilor, pe baza unei proceduri de acreditare desfăşurate de aceasta şi a unei evaluări favorabile a Sistemului de Implementare Descentralizat Extins (SIDE), în conformitate cu criteriile şi condiţiile stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului acordat ţărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare şi modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3906/89*3), precum şi cu dispoziţiile articolului 164 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene*4).În cazul în care decizia Comisiei de renunţare la controlul prealabil nu este adoptată înainte de data aderării, nici un contract semnat în intervalul de timp dintre data aderării şi data la care este adoptată decizia Comisiei nu poate fi finanţat din asistenţa de preaderare.____________*1) Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18.12.1989 privind ajutorul economic acordat anumitor tari din Europa Centrala şi de Est (JO L 375, 23.12.1989, p. 11), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).*2) Regulamentul (CE) nr. 2760/98 al Comisiei din 18.12.1998 privind implementarea unui program de cooperare transfrontaliera în cadrul programului PHARE (JO L 345, 19.12.1998, p. 49), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 1822/2003 (JO L 267, 17.10.2003, p. 9).*3) JO L 161, 26.6.1999, p. 68.*4) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25.6.2002 (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).Cu toate acestea, prin excepţie, în cazul în care adoptarea deciziei Comisiei de renunţare la controlul prealabil este amânată pentru o dată ulterioară datei aderării pentru motive neimputabile autorităţilor din Bulgaria sau România, Comisia poate accepta, în cazuri temeinic motivate, finanţarea din asistenţa de preaderare a contractelor semnate în intervalul de timp dintre data aderării şi data adoptării deciziei Comisiei, precum şi continuarea implementarii asistenţei de preaderare pentru un termen limitat, sub rezerva efectuării de către Comisie a controlului prealabil asupra licitaţiilor şi contractarilor. (2) Angajamentele financiare contractate înainte de data aderării în conformitate cu instrumentele financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum şi cele contractate după aderare în cadrul Facilitatii de tranzitie prevăzute la articolul 31, inclusiv încheierea şi înregistrarea, după aderare, a fiecărui angajament şi a fiecărei plati legale continua să fie reglementate de normele şi regulamentele privind instrumentele financiare de preaderare şi continua să fie suportate din capitolele bugetare corespunzătoare, până la închiderea programelor şi proiectelor în cauza. Cu toate acestea, procedurile de achiziţii publice începute după data aderării urmează să fie îndeplinite în conformitate cu dispoziţiile aplicabile ale Uniunii. (3) Ultimul exerciţiu de programare a asistenţei de preaderare prevăzute la alineatul (1) are loc în ultimul an anterior datei aderării. Acţiunile stabilite prin aceste programe vor trebui contractate în cei doi ani ulteriori. Nu poate fi acordată nici o prorogare a termenului de contractare. În mod excepţional şi în cazuri temeinic motivate, prorogari limitate ca durata pot fi acordate pentru executarea contractelor.Cu toate acestea, fondurile de preaderare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, astfel cum sunt definite la alineatul (4), pot fi alocate în primii doi ani după aderare. Pentru costurile de audit şi evaluare pot fi alocate fonduri de preaderare în cursul a până la cinci ani după aderare. (4) Pentru a asigura încetarea treptata a funcţionarii instrumentelor financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum şi a programului ISPA*1) Comisia poate lua toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura ca personalul necesar din punct de vedere legal este menţinut în Bulgaria şi România pentru cel mult nouasprezece luni după aderare. În cursul acestei perioade, funcţionarii, angajaţii temporari şi angajaţii contractuali repartizaţi pe posturi în Bulgaria şi în România înainte de aderare, şi care trebuie să rămână în activitate în aceste state după aderare, urmează sa beneficieze, prin excepţie, de aceleaşi condiţii financiare şi materiale cu cele aplicate de către Comisie înainte de aderare, în conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, adoptat prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului*2). Cheltuielile administrative, inclusiv salariile pentru restul personalului necesar, urmează să fie acoperite de titlul "Încetarea treptata a asistenţei de preaderare pentru noile state membre" sau de echivalentul acestuia în cadrul domeniului corespunzător al bugetului general al Uniunii Europene referitor la extindere._________*1) Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului, din 21.6.1999, de instituire a Instrumentului de politici structurale de preaderare (JO L 161, 26.6.1999, p. 73), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).*2) JO L 56, 4.3.1968, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).  +  Articolul 28 (1) Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare şi a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectiva sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune*3). Sumele care trebuie încă alocate în scopul punerii în aplicare a unor asemenea măsuri se angajează în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării şi se aloca pentru capitolul din bugetul general al Uniunii Europene care corespunde acestui regulament. În cazul în care alineatele (2)-(5) nu dispun altfel, dispoziţiile care reglementează punerea în aplicare a măsurilor aprobate în conformitate cu acest din urma regulament se aplică acestor măsuri._________*3) JO L 130, 25.5.1994, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Actul de aderare din anul 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33). (2) Orice procedura de achiziţii publice referitoare la o măsura prevăzută la alineatul (1) care, la data aderării, a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu regulile prevăzute în respectiva cerere de oferte. Prin excepţie, nu sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute la articolul 165 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. Orice procedura de achiziţii referitoare la o măsura prevăzută la alineatul (1) care nu a făcut încă obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene respecta dispoziţiile Constituţiei, ale actelor adoptate în temeiul acesteia şi politicile Uniunii, inclusiv cele privind protecţia mediului, transporturile, reţelele transeuropene, concurenta şi acordarea contractelor publice. (3) Plăţile efectuate de Comisie în cadrul uneia dintre măsurile menţionate la alineatul (1) sunt alocate angajamentelor aflate în curs, în ordinea deschiderii acestora în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999, iar ulterior sunt alocate în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la acea data. (4) Pentru măsurile prevăzute la alineatul (1), normele care reglementează eligibilitatea cheltuielilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 rămân aplicabile, cu excepţia cazurilor temeinic motivate care urmează să fie hotărâte de Comisie la solicitarea statului membru interesat. (5) Comisia poate decide, în cazuri excepţionale şi temeinic motivate, sa autorizeze exceptari specifice de la normele aplicabile în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării pentru măsurile prevăzute la alineatul (1).  +  Articolul 29În cazul în care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate în cadrul programului SAPARD*1) în legătură cu impadurirea terenurilor agricole, acordarea de sprijin pentru constituirea grupurilor de producători sau pentru programele agroecologice depăşeşte ultimul termen permis pentru efectuarea plăţilor în cadrul SAP ARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse în programul de dezvoltare rurală pentru anii 2007-2013. În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii speciale în aceasta privinta, ele urmează a fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de adoptare a dispoziţiilor generale privind Fondurile Structurale*2).__________*1) Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21.6.1999 privind asistenţa financiară comunitara destinată măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale în ţările candidate din Europa Centrala şi de Est în perioada premergătoare aderării (JO L 161, 26.6.1999, p. 87), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 2008/2004 (JO L 349, 25.11.2004, p. 12).*2) JO L 161, 26.6.1999, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Actul de aderare din anul 2003  +  Articolul 30 (1) Având în vedere ca Bulgaria a închis definitiv în vederea dezafectarii ulterioare - în conformitate cu angajamentele asumate - Unitatea 1 şi Unitatea 2 de la Centrala Nucleara Kozlodui înainte de anul 2003, aceasta se angajează sa inchida definitiv Unitatea 3 şi Unitatea 4 de la aceasta centrala în anul 2006 şi să le dezafecteze ulterior. (2) În perioada 2007-2009, Comunitatea acorda Bulgariei asistenţa financiară pentru susţinerea eforturilor sale de dezafectare şi pentru compensarea efectelor închiderii şi dezafectarii unităţilor 1- 4 ale Centralei Nucleare Kozlodui.Asistenţa urmează sa acopere, printre altele: măsuri de sustinere a dezafectarii unităţilor 1-4 ale Centralei Nucleare Kozlodui, măsuri pentru îmbunătăţirea mediului în concordanta cu acquis-ul; măsuri pentru modernizarea sectoarelor de producţie, transport şi distribuţie a energiei convenţionale din Bulgaria; măsuri pentru îmbunătăţirea eficientei energetice, îmbunătăţirea utilizării surselor regenerabile de energie şi pentru creşterea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie.Pentru perioada 2007-2009, asistenţa se ridica la 210 MEUR (preţuri la nivelul anului 2004) constând în credite de angajament care urmează să fie angajate în transe anuale egale în valoare de 70 MEUR (preţuri la nivelul anului 2004).Asistenţa, sau părţi ale acesteia, poate fi mobilizata sub forma de contribuţie a Comunităţii la Fondul internaţional de sprijin pentru dezafectarea Centralei Kozlodui, administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. (3) Comisia poate adopta norme pentru punerea în aplicare a asistenţei prevăzute la alineatul (2).Normele sunt adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competentelor de execuţie delegate Comisiei*3). În acest scop, Comisia este sprijinita de un comitet. Articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE sunt aplicabile. Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este de şase săptămâni. Comitetul îşi adopta regulamentul de procedura.__________*3) JO L 236, 23.9.2003, p. 33). JO L 184, 17.7.1999, p. 23.  +  Articolul 31 (1) În primul an de la aderare, Uniunea acorda Bulgariei şi României asistenţa financiară provizorie, denumita în continuare, Facilitatea de tranzitie", în vederea dezvoltării şi intaririi capacităţii lor administrative şi judiciare de a pune în aplicare şi asigura respectarea dreptului Uniunii şi pentru a promova schimbul de bune practici între parteneri. Aceasta asistenţa trebuie să finanteze proiecte de construcţie instituţională şi un număr limitat de mici investiţii dependente de cele dintâi. (2) Asistenţa trebuie să răspundă necesităţii continue de intarire a capacităţii instituţionale în anumite domenii prin acţiuni care nu pot fi finanţate de fondurile structurale sau de Fondul pentru Dezvoltare Rurală. (3) Pentru proiectele de înfrăţire între administraţiile publice în scopul construcţiei instituţionale continua să se aplice procedura cererii de oferte prin intermediul reţelei de puncte de contact din statele membre, astfel cum se prevede prin acordurile-cadru încheiate cu statele membre în vederea derulării asistenţei de preaderare.Creditele de angajament pentru Facilitatea de tranzitie pentru Bulgaria şi România, exprimate în preţuri la nivelul anului 2004, totalizează 82 MEUR în primul an după aderare şi au în vedere prioritati naţionale şi orizontale. Creditele de angajament se autorizeaza de către autoritatea bugetară în limitele perspectivei financiare. (4) Asistenţa acordată în temeiul Facilitatii de tranzitie se aloca şi se pune în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului privind asistenţa economică acordată anumitor state din Europa Centrala şi de Est.  +  Articolul 32 (1) Se constituie prin prezentul Facilitatea Schengen şi pentru fluxurile de numerar, ca instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009 în vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor şi pentru a sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naţionale. (2) Pentru perioada 2007-2009, se acordă Bulgariei şi României următoarele sume (exprimate în preţuri la nivelul anului 2004), sub forma plăţii unor sume globale în cadrul Facilitatii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar:
     
    (M EUR, preţuri la nivelul anului 2004)
           
      200720082009
    Bulgaria121,859,158,6
    România297,2131,8130,8
  (3) Cel puţin 50% din alocarea pentru fiecare ţara în cadrul Facilitatii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar se utilizează pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în îndeplinirea obligaţiei acestora de a finanta acţiuni la noile frontiere externe ale Uniunii pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi a controalelor la frontiera externa. (4) A douasprezecea parte din fiecare suma anuală se plăteşte Bulgariei şi României în prima zi lucrătoare a fiecărei luni din anul respectiv. Sumele globale se utilizează în termen de trei ani de la efectuarea primei plati. Bulgaria şi România prezintă, în cel mult şase luni de la data expirării acestui termen de trei ani, un raport cuprinzator privind utilizarea finala a sumelor globale în temeiul secţiunii Schengen a Facilitatii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar , incluzând un raport justificativ privind cheltuielile. Orice fonduri neutilizate sau cheltuite nejustificat se recuperează de către Comisie. (5) Comisia poate adopta orice dispoziţii tehnice necesare funcţionarii Facilitatii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar.
   +  Articolul 33 (1) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament globale pentru acţiuni structurale care urmează să fie puse la dispoziţia Bulgariei şi a României pentru perioada de trei ani cuprinsă între anii 2007-2009 sunt următoarele:
     
    (M EUR, preţuri la nivelul anului 2004)
           
      200720082009
    Bulgaria5397591.002
    România1.3991.9722.603
  (MEUR, preţuri la nivelul anului 2004)────────────────────────────────────────────────────────────2007 2008 2009────────────────────────────────────────────────────────────Bulgaria 539 759 1002România 1.399 1.972 2.603──────────────────────────────────────────────────────────── (2) În cursul perioadei de trei ani cuprinsă între anii 2007-2009, întinderea şi natura interventiilor cuprinse în totalul creditelor fixe pe tari se stabilesc în temeiul dispoziţiilor în vigoare la acea data aplicabile cheltuielilor pentru acţiuni structurale.
   +  Articolul 34 (1) Suplimentar în raport cu regulamentele privind dezvoltarea rurală în vigoare la data aderării, dispoziţiile prevăzute în secţiunile I-III din anexa VIII se aplică Bulgariei şi României pentru perioada 2007-2009, iar dispoziţiile financiare speciale prevăzute în secţiunea IV din anexa VIII se aplică Bulgariei şi României pe parcursul perioadei de programare 2007-2013. (2) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament pentru dezvoltarea rurală din cadrul FEOGA Secţiunea Garantare pentru Bulgaria şi România în cursul perioadei de trei ani 2007-2009 se ridica la suma de 3 041 MEUR (în preţuri la nivelul anului 2004); (3) În cazul în care este necesar, normele pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor anexei VIII se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999. (4) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, efectuează orice adaptari ale dispoziţiilor anexei VIII în cazurile necesare, în vederea asigurării coerentei cu regulamentele privind dezvoltarea rurală.  +  Articolul 35Sumele prevăzute la articolele 30, 31, 32, 33 şi 34 sunt adaptate de către Comisie în fiecare an în funcţie de evoluţia preţurilor, ca parte a adaptarilor tehnice anuale ale perspectivei financiare.
   +  Titlul IV ALTE DISPOZIŢII  +  Articolul 36 (1) În cazul în care, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, survin dificultăţi semnificative şi susceptibile sa persiste în orice sector al economiei sau care ar putea provoca deteriorarea serioasă a situaţiei economice într-un anumit domeniu, Bulgaria şi România pot solicita să fie autorizate sa adopte măsuri de protecţie în vederea remedierii situaţiei şi a adaptării sectorului în cauza la economia pieţei interne.În aceleaşi împrejurări, oricare actual stat membru poate solicita să fie autorizat sa adopte măsuri de protecţie în raport cu Bulgaria, cu România sau cu ambele state. (2) La cererea statului interesat, Comisia adopta, în procedura de urgenta, regulamentele sau deciziile europene pentru stabilirea măsurilor de protecţie pe care le considera necesare, arătând condiţiile şi modalităţile în care acestea trebuie puse în aplicare.În caz de dificultăţi economice serioase şi la cererea expresă a statului membru interesat, Comisia hotărăşte în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii însoţite de datele de fundamentare corespunzătoare. Măsurile astfel hotărâte sunt de imediata aplicare, ţin seama de interesele tuturor părţilor interesate şi nu pot determina efectuarea de controale la frontiere. (3) Măsurile autorizate în conformitate cu alineatul (2) pot include derogări de la normele Constituţiei, şi în special de la prezentul protocol, în măsura şi pentru termenele strict necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Se acordă prioritate măsurilor care afectează cel mai puţin funcţionarea pieţei interne.  +  Articolul 37În cazul în care Bulgaria sau România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor de aderare, determinând o perturbare semnificativă a bunei funcţionari a pieţei interne, inclusiv orice angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale care privesc activităţi economice cu efecte transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atari perturbari, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă, regulamentele sau deciziile europene prin care sunt stabilite măsurile corespunzătoare.Măsurile sunt proporţionale şi se acordă prioritate acelora dintre ele care perturba cel mai puţin funcţionarea pieţei interne şi, după caz, aplicării mecanismelor sectoriale de salvgardare în vigoare.Asemenea măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloace arbitrare de discriminare sau de restrangere disimulata a comerţului dintre statele membre. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar şi înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care angajamentul corespunzător este îndeplinit. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul de mai sus atât timp cat angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauza în îndeplinirea angajamentelor sale, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor şi deciziilor europene prin care sunt stabilite măsurile de salvgardare şi tine seama întocmai de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu.  +  Articolul 38În cazul în care, în Bulgaria sau în România, exista deficiente semnificative sau un risc iminent privind apariţia unor asemenea deficiente în transpunerea, stadiul aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru sau oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, directive şi regulamente privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi legi sau legi-cadru europene adoptate în temeiul secţiunilor 3 şi 4 din capitolul IV al titlului III din partea III a Constituţiei, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după consultarea statelor membre, regulamentele sau deciziile europene de stabilire a măsurilor corespunzătoare şi sa precizeze condiţiile şi modalităţile în care aceste măsuri intră în vigoare.Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispoziţiilor şi hotărârilor corespunzătoare în relaţiile dintre Bulgaria sau România şi oricare alt ori alte state membre, fără sa aducă atingere continuării cooperării judiciare strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care deficientele sunt remediate. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul (1) atât timp cat aceste deficiente subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauza în remedierea deficienţelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate, după consultarea statelor membre. Comisia informeazăConsiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor şi deciziilor pentru stabilirea măsurilor de salvgardare şi tine seama întocmai de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care, în temeiul urmăririi continue de către Comisie a îndeplinirii angajamentelor asumate de Bulgaria şi România în contextul negocierilor de aderare, şi în special în temeiul rapoartelor Comisiei în aceasta privinta, exista dovezi clare ca stadiul pregătirii pentru adoptarea şi aplicarea acquis-ului în Bulgaria sau România este de asemenea natura încât exista un risc semnificativ ca, într-un număr important de domenii, oricare dintre aceste state să fie în mod evident nepregatit sa îndeplinească obligaţiile care decurg din calitatea de membru la data aderării, 1 ianuarie 2007, Consiliul poate să hotărască în unanimitate, la recomandarea Comisiei, ca data aderării statului respectiv să fie amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2008. (2) Fără a aduce atingere alineatului (1), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei, poate să ia decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care sunt constatate deficiente semnificative în îndeplinirea de către România a unuia sau mai multora dintre angajamentele şi cerinţele enumerate în anexa IX punctul I. (3) Fără a aduce atingere alineatului (1) şi sub rezerva dispoziţiilor articolului 37, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei şi după o evaluare amănunţită efectuată în toamna anului 2005 a progreselor realizate de România în domeniul politicii de concurenta, poate să adopte decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care se constata deficiente semnificative în îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate în temeiulAcordului european de asociere*1) sau a unuia ori mai multora dintre angajamentele şi cerinţele enumerate în anexa IX, punctul II._________*1) Acordul european de instituire a asocierii între Comunitatile Economice Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte JO L 357, 31.12.1994, p. 2). (4) În cazul unei decizii adoptate în temeiul alineatelor (1), (2) sau (3), Consiliul hotărăşte de îndată, cu majoritate calificată, adaptarile prezentului protocol, inclusiv ale anexelor şi apendicelor acestuia, devenite absolut necesare ca urmare a deciziei de amânare.  +  Articolul 40Pentru a nu afecta buna funcţionare a pieţei interne, punerea în aplicare a normelor de drept intern ale Bulgariei şi României în cursul perioadelor de tranzitie prevăzute în anexele VI şi VII nu poate conduce la efectuarea de controale la frontiere între statele membre.  +  Articolul 41În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranzitia, de la regimul în vigoare în Bulgaria şi România la cel decurgând din aplicarea politicii agricole comune în condiţiile prevăzute în prezentul protocol, asemenea măsuri sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comuna a pieţei în sectorul cerealelor*2) sau, după caz, de dispoziţiile corespunzătoare ale celorlalte regulamente privind organizarea comuna a pieţelor agricole sau ale legilor europene care le abroga pe acestea ori a procedurii corespunzătoare stabilite prin legislaţia incidenţa. Măsurile tranzitorii prevăzute în prezentul articol pot fi adoptate într-un termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen. Prin lege europeană a Consiliului, acest termen poate fi prorogat. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European._________*2) JO L 270, 21.10.2003, p. 78.Măsurile tranzitorii referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor privind politica agricolă comuna care nu sunt prevăzute în prezentul protocol şi care sunt necesare ca urmare a aderării urmează să fie stabilite înainte de data aderării prin regulamente sau decizii europene adoptate de către Consiliu la propunerea Comisiei sau, în cazul în care acestea aduc atingere unor instrumente adoptate iniţial de către Comisie, prin regulamente sau decizii europene adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura necesară pentru adoptarea instrumentelor în cauza.  +  Articolul 42În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranzitia de la regimul în vigoare în Bulgaria şi în România la cel decurgând din aplicarea normelor Uniunii în materie veterinara, fitosanitara şi a siguranţei alimentelor, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura corespunzătoare prevăzută în legislaţia aplicabilă. Aceste măsuri se adoptă în termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen.
   +  Partea A CINCEA DISPOZIŢII PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREZENTULUI PROTOCOL  +  Titlul I COMPUNEREA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR  +  Articolul 43Parlamentul European efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.  +  Articolul 44Consiliul efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.  +  Articolul 45Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit membru al Comisiei de la data aderării. Noii membri ai Comisiei sunt numiţi de către Consiliu, de comun acord cu preşedintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European şi în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 1-26 alineatul (4) din Constituţie.Mandatul membrilor numiţi astfel încetează la aceeaşi dată cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.  +  Articolul 46 (1) Doi judecători sunt numiţi în cadrul Curţii de Justiţie şi doi judecători sunt numiţi în cadrul Tribunalului. (2) Mandatul unuia dintre judecătorii Curţii de Justiţie numiţi în conformitate cu alineatul (1) încetează la 6 octombrie 2009. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorţi. Mandatul celuilalt judecător încetează la 6 octombrie 2012.Mandatul unuia dintre judecătorii Tribunalului numiţi în conformitate cu alineatul (1) încetează la 31 august 2007. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorţi. Mandatul celuilalt judecător încetează la 31 august 2010. (3) Curtea de Justiţie efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.Tribunalul, de comun acord cu Curtea de Justiţie, efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.Regulamentele de procedura astfel adaptate necesita acordul Consiliului. (4) Pentru judecarea cauzelor pendinte la data aderării pe rolul instanţelor menţionate, pentru care procedura orala a început înainte de această dată, plenurile instanţelor sau camerele se întrunesc în aceeaşi compunere ca înainte de aderare şi aplica regulamentul de procedura în vigoare în ziua anterioară datei aderării.  +  Articolul 47Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit în cadrul Curţii de Conturi de la data aderării pentru un mandat de şase ani.  +  Articolul 48Comitetul Regiunilor se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând organismele regionale şi locale din Bulgaria şi România, care fie deţin un mandat ales în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie răspund politic în faţa unei adunări alese. Mandatul membrilor astfel numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.  +  Articolul 49Comitetul Economic şi Social se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând diferitele componente sociale şi economice ale societăţii civile organizate din Bulgaria şi România. Mandatul membrilor astfel numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.  +  Articolul 50Adaptarile normelor comitetelor stabilite prin Constituţie, precum şi ale regulamentelor de procedura ale acestora, impuse de aderare, se efectuează cat mai curând posibil după aderare.  +  Articolul 51 (1) Noii membri ai comitetelor, grupurilor sau ai altor organisme constituite prin Constituţie sau printr-un act al instituţiilor sunt numiţi în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute pentru numirea membrilor acestor comitete, grupuri sau altor organisme. Mandatul membrilor nou numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării. (2) Componenta comitetelor sau grupurilor constituite prin Constituţie sau printr-un act al instituţiilor, având un număr de membri stabilit indiferent de numărul statelor membre, va fi reînnoită în totalitate după aderare, cu excepţia cazului în care mandatul membrilor actuali expira în anul ulterior aderării.  +  Titlul II APLICABILITATEA ACTELOR INSTITUŢIILOR  +  Articolul 52De la data aderării, Bulgaria şi România sunt considerate destinatare ale legilor-cadru, regulamentelor şi deciziilor europene în înţelesul articolului 1-33 din Constituţie, precum şi al directivelor şi deciziilor în înţelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu condiţia ca aceste legi-cadru, regulamente şi decizii europene, precum şi aceste directive şi decizii, sa fi fost adresate tuturor statelor membre actuale.Cu excepţia deciziilor europene care intră în vigoare în conformitate cu articolul I-39 alineatul (2) din Constituţie şi a directivelor şi deciziilor care au intrat în vigoare în conformitate cu articolul 254 alineatele (1) şi (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, se considera ca Bulgaria şi România au fost notificate cu privire la aceste decizii europene şi la aceste directive şi decizii la data aderării.  +  Articolul 53 (1) Bulgaria şi România pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conformă, de la data aderării, dispoziţiilor legilor-cadru europene şi ale acelor regulamente europene care sunt obligatorii în ce priveşte rezultatul care trebuie obţinut, dar lasă la latitudinea autorităţilor naţionale alegerea formei şi a metodelor, în înţelesul articolului I-33 din Constituţie, precum şi directivelor şi deciziilor în înţelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu excepţia cazului în care se prevede un alt termen în prezentul protocol. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării cel târziu sau, după caz, până la termenul prevăzut în prezentul protocol. (2) În măsura în care modificările directivelor în înţelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi al articolului 161 din Tratatul CEEA, introduse prin prezentul protocol, necesita modificarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale actualelor state membre, actualele state membre aplica măsurile necesare pentru a se conformă directivelor modificate de la data aderării, cu excepţia cazului în care prezentul protocol prevede un alt termen. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării sau, după caz, până la termenul prevăzut de prezentul protocol.  +  Articolul 54Actele cu putere de lege şi actele administrative destinate să asigure protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei pe teritoriul Bulgariei şi României împotriva pericolelor generate de radiatiile ionizante sunt comunicate Comisiei de către acele state în termen de trei luni de la data aderării, în conformitate cu articolul 33 din Tratatul CEEA.  +  Articolul 55La cererea motivată a Bulgariei sau a României, adresată Comisiei cel târziu la data aderării, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul originar a fost adoptat de Comisie, poate adopta regulamente sau decizii europene care stabilesc derogări temporare de la actele instituţiilor adoptate între 1 octombrie 2004 şi data aderării. Măsurile sunt adoptate în conformitate cu regulile de vot aplicabile adoptării actului faţă de care este cerută o derogare temporară. În cazul în care derogarile sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.  +  Articolul 56În cazul în care actele instituţiilor adoptate înainte de aderare impun adaptari ca urmare a aderării şi adaptarile necesare nu au fost prevăzute în prezentul protocol sau în anexele sale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul original a fost adoptat de Comisie, adopta în acest scop actele necesare. În cazul în care adaptarile sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.  +  Articolul 57Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, Consiliul adopta, la propunerea Comisiei, regulamentele sau deciziile europene care stabilesc măsurile necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului protocol.  +  Articolul 58De la data aderării, textele actelor instituţiilor, adoptate înainte de aderare şi redactate în limbile bulgara şi română de către Consiliu, de către Comisie sau de către Banca Centrala Europeană sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele redactate în limbile oficiale actuale. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care textele în limbile actuale au făcut obiectul unei astfel de publicari.  +  Titlul III DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 59Anexele I - IX şi apendicele anexate la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.  +  Articolul 60Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria şi României o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, precum şi a tratatelor care îl modifica sau îl completează, în limbile ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germană, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, portugheză, slovena, slovaca, spaniola şi suedeza.Textul acestui tratat, redactat în limbile bulgara şi română, se anexează la prezentul protocol. Aceste texte sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele tratatului la care se face referire în primul paragraf, redactat în limbile actuale.  +  Articolul 61O copie certificată pentru conformitate a acordurilor internaţionale depuse în arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene se remite guvernelor Republicii Bulgaria şi României de către Secretarul general.NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 4/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL, ANEXA IPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL, ANEXA IDocumente sursa:    MD 140/4/04 REV 4 (AC 140/1/05 REV 1)  +  Anexa ILista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România devin părţi la data aderării [menţionată la articolul 3 alineatul (3) din protocol] (1) Convenţia încheiată la 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 266, 9.10.1980, p. 1)- Convenţia încheiată la 10 aprilie 1984 privind aderarea Republicii Elene la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 146, 31.5.1984, p. 1);- Primul Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind interpretarea de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, P. 1);- Al doilea Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind investirea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene cu anumite competente de interpretare a Convenţiei privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 17);- Convenţia încheiată la 18 mai 1992 privind aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 333, 18.11.1992, p. 1);- Convenţia încheiată la 29 noiembrie 1996 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, precum şi la Primul şi Al doilea Protocol privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiţie (JO C 15, 15.1.1997, p. 10). (2) Convenţia încheiată la 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO L 225, 20.8.1990, p. 10);- Convenţia încheiată la 21 decembrie 1995 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 26, 31.1.1996, p. 1);- Protocolul încheiat la 25 mai 1999 de modificare a Convenţiei din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JOC 202, 16.7.1999, p. 1). (3) Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană(JO C 316, 27.11.1995, p. 49)- Protocolul la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiat la 27 septembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 313, 23.10.1996, p. 2);- Protocolul privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 2);- Al doilea Protocol la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 221, 19.7.1997, p. 12). (4) Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul dispoziţiilor articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 2)- Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie, încheiat la 24 iulie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 299, 9.10.1996, p. 2);- Protocolul cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi al articolului 41 alineatul (3) din Convenţia Europol (JO C 221, 19.7.1997, p. 2);- Protocolul de modificare a articolului 2 şi a anexei la Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiat la 30 noiembrie 200 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenţie (JO C 358, 13.12.2000, p. 2);- Protocolul de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol) şi a Protocolului cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 28 noiembrie 2002 (JO C 312, 16.12.2002, p. 2);- Protocolul de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiat la 27 noiembrie 2003 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenţie (JO C 2, 6.1.2004, p. 3). (5) Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 34)- Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 16);- Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al notiunii de spalare a produselor rezultate din săvârşirea de infracţiuni în cadrul Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, precum şi cu privire la includerea numărului de înmatriculare al mijloacelor de transport în cadrul convenţiei, încheiat la 12 martie 1999 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 91, 31.3.1999, P.2);- Protocolul de modificare a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale, încheiat la 8 mai 2003 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 139, 13.6.2003, p. 2). (6) Convenţia cu privire la combaterea actelor de corupţie care implica funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 195, 25.6.1997, p. 2) (7) Convenţia cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24, 23.1.1998, p. 2) (8) Convenţia cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 216, 10.7.1998, P.2) (9) Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 197, 12.7.2000, p. 3)- Protocolul la Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliu la 16 octombrie 2001 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, P.2).NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 5/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL, ANEXA IIPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL, ANEXA II.Documente sursa:    MD 141/6/04 REV 6 (AC 141/1/05 REV 1)  +  Anexa IILista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, şi ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează sa devină obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menţionată la articolul 4 alineatul (1) din protocol] (1) Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985*1)_____________*1) JO L 239, 22.9.2000, p. 13. (2) Următoarele dispoziţii ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990*2) de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Actul final al acestei convenţii şi declaraţiile comune care fac trimitere la aceasta, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:__________*2) JO L 239, 22.9.2000, p. 19, convenţie astfel cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 871/2004 (JO L 162, 30.4.2004, p. 29).Articolul 1, în măsura în care se referă la dispoziţiile prezentului alineat; articolele 3-7, cu excepţia articolul 5 alineatul (1) litera (d); articolul 13; articolele 26 şi 27; articolul 39; articolele 44-59; articolele 61-63; articolele 65-69; articolele 71-73; articolele 75 şi 76; articolul 82; articolul 91; articolele 126-130, în măsura în care se referă la dispoziţiile prezentului alineat şi articolul 136; declaraţiile comune 1 şi 3 din Actul final. (3) Următoarele dispoziţii ale acordurilor de aderare la Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, actele finale ale acestora şi declaraţiile aferente, astfel cum au fost modificate de unele dintre actele enumerate în alineatul 8 de mai jos:(a) Acordul privind aderarea Republicii Italiene, semnat la 27 noiembrie 1990:- articolul 4;- Declaraţia comuna 1 din partea II a Actului final;(b) Acordul privind aderarea Regatului Spaniei, semnat la 25 iunie 1991:- articolul 4;- Declaraţia comuna 1 din partea II a Actului final;- Declaraţia 2 din partea III a Actului final;(c) Acordul privind aderarea Republicii Portugheze, semnat la 25 iunie 1991:- articolele 4, 5 şi 6;- Declaraţia comuna 1 din partea II a Actului final;(d) Acordul privind aderarea Republicii Elene, semnat la 6 noiembrie 1992:- articolele 3, 4 şi 5;- Declaraţia comuna 1 din partea II a Actului final;- Declaraţia 2 din partea III a Actului final;(e) Acordul privind aderarea Republicii Austria, semnat la 28 aprilie 1995:- articolul 4;- Declaraţia comuna 1 din partea II a Actului final;(f) Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei, semnat la 19 decembrie 1996:- articolul 4, articolul 5 alineatul (2) şi articolul 6;- Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final;(g) Acordul privind aderarea Republicii Finlanda, semnat la 19 decembrie 1996:- articolele 4 şi 5;- Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final;- Declaraţia Guvernului Republicii Finlanda privind Insulele Aland din partea III a Actului final;(h) Acordul privind aderarea Regatului Suediei, semnat la 19 decembrie 1996:- articolele 4 şi 5;- Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final. (4) Următoarele acorduri încheiate de către Consiliu în conformitate cu articolul 6 din Protocolul Schengen:- Acordul încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urma la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, inclusiv a anexelor Actului final, declaraţiilor şi schimburilor de scrisori alăturate acestuia*1) aprobat prin Decizia Consiliului 1999/439/CE *2);____________*1) JOL 176, 10.7.1999, p. 36.*2) JOL 176, 10.7.1999, p. 35.- Acordul încheiat la 30 iunie 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Irlanda şi Regatul Norvegiei cu privire la definirea drepturilor şi obligaţiilor în raporturile dintre Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte, şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei, pe de alta, în materia acquis-ului Schengen care se aplică acestor state*3), aprobat prin Decizia Consiliului 2000/29/CE *4);___________*3) JOL 15, 20.1.2000, p. 2.*4) JOL 15, 20.1.2000, p. 1.- Acordul semnat la 25 octombrie 2004 între Consiliul Uniunii Europene şi Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen*5).___________*5) Atât timp cat acest acord nu este încă încheiat, atât timp cat se aplică provizoriu. (5) Dispoziţiile următoarelor decizii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:SCH/Com-ex (93) 10 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind declaraţiile ministrilor şi secretarilor de stat. Atât timp cat acest acord nu este încă încheiat, atât timp cat se aplică provizoriu.SCH/Com-ex (93) 14 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătăţirea practicii cooperării judiciare în materia combaterii traficului de droguriSCH/Com-ex (94) 16 rev. Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind achiziţionarea stampilelor comune de intrare şi ieşireSCH/Com-ex (94) 28 rev. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul de autorizare a transportului de droguri şi substanţe psihotrope, prevăzut la articolul 75SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind intrarea în vigoare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990SCH/Com-ex (95) 21 Decizia Comitetului Executiv din 20 decembrie 1995 privind schimbul rapid, între statele Schengen, de date statistice şi concrete privind eventuale disfuncţii la frontierele externeSCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind activităţile Grupului Operativ, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai susSCH/Com-ex (98) 26 def. Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind înfiinţarea Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor SchengenSCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind transmiterea Manualului comun statelor candidate la UESCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrarii ilegale, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai susSCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind cooperarea politieneasca transfrontaliera în materia prevenirii şi depistarii infracţiunilorSCH/Com-ex (98) 52 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind Brosura cu privire la cooperarea politieneasca transfrontaliera, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai susSCH/Com-ex (98) 57 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind introducerea unui formular armonizat pentru invitaţii, declaraţii de garanţie şi atestări de cazareSCH/Com-ex (98) 59 rev. Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind detasarea coordonata a consilierilor în materie de documenteSCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind normele în materie de stupefianteSCH/Com-ex (99) 6 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-vX Schengen în materie de telecomunicaţiiSCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofiţerii de legăturăSCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilorSCH/Com-ex (99) 10 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal de arme de focSCH/Com-ex (99) 13 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind versiunile definitive ale Manualului comun şi ale Instrucţiunilor consulare comune:- anexele 1-3, 7, 8 şi 15 ale Instrucţiunilor consulare comune;- Manualul comun, în măsura în care acesta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai sus, inclusiv anexele 1, 5, 5A, 6, 10 şi 13.SCH/Com-ex (99) 18 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti în materie de prevenire şi depistare a infracţiunilor. (6) Următoarele declaraţii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai sus:SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Declaraţia Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind extrădareaSCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Declaraţia Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind rapirea de minori. (7) Următoarele decizii ale Grupului Central instituit prin Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai sus:SCH/C (98) 117 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrarii ilegaleSCH/C (99) 25 Decizia Grupului Central din 22 martie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilor. (8) Următoarele acte întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia:Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 din 29 mai 1995 de instituire a modelului uniform de viza (JO L 164, 14.7.1995, p. 1)Decizia Consiliului 1999/307/CE din 1 mai 1999 de stabilire a modalităţilor de integrare a Secretariatului Schengen în cadrul Secretariatul General al Consiliului (JO L 119, 7.5.1999, p. 49)Decizia Consiliului 1999/435/CE din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispoziţiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 1)Decizia Consiliului 1999/436/CE din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispoziţiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 17)Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea acestor doua state la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31)Decizia Consiliului 1999/848/CE din 13 decembrie 1999 privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul Greciei (JO L 327, 21.12.1999, p. 58)Decizia Consiliului 2000/365/CE din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43)Decizia Consiliului 2000/586/JAI din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de modificare a articolului 40 alineatele (4) şi (5), a articolului 41 alineatul (7) şi a articolului 65 alineatul (2) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele externe comune (JO L 248, 3.10.2000, p. 1)Decizia Consiliului 2000/751/CE din 30 noiembrie 2000 privind declasificarea anumitor părţi din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 303, 2.12.2000, p. 29)Decizia Consiliului 2000/777/CE din 1 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a acquis-ului Schengen pe teritoriul Danemarcei, Finlandei, Suediei, precum şi pe teritoriul Islandei şi Norvegiei (JO L 309, 9.10.2000, p. 24)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti trebuie să deţină viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti sunt scutiţi de aceasta obligaţie (JO L 81, 21.3.2001, p. 1)Regulamentul Consiliului nr. 789/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezerva Consiliului competentele de execuţie în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de examinare a cererilor de viza (JO L 116, 26.4.2001, p. 2)Regulamentul Consiliului nr. 790/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezerva Consiliului competentele de execuţie în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de realizare a controlului şi supravegherii frontierelor (JO L 116, 26.4.2001, p. 5)Decizia Consiliului 2001/329/CE din 24 aprilie 2001 de actualizare a părţii VI şi a anexelor 3, 6 şi 13 la Instrucţiunile consulare comune şi a anexelor 5(a), 6(a) şi 8 la Manualul comun (JO L 116, 26.4.2001, p. 32), în măsura în care aceasta se referă la anexa 3 la Instrucţiunile consulare comune şi la anexa 5(a) la Manualul comun.Directiva Consiliului 2001/51/CE din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor articolului 26 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45)Decizia Consiliului 2001/886/JAI din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2414/2001 din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti trebuie să deţină viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti sunt scutiţi de aceasta obligaţie (JO L 327, 12.12.2001, p. 1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2424/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 4)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 333/2002 din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de către statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, p. 4)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 334/2002 din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viza (JO L 53, 23.2.2002, p. 7)Decizia Consiliului 2002/192/CE din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20)Decizia Consiliului 2002/352/CE din 25 aprilie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 123, 9.5.2002, p. 47)Decizia Consiliului 2002/353/CE din 25 aprilie 2002 privind declasificarea părţii II din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 123, 9.5.2002, p. 49)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisantii ţărilor terţe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1)Decizia Consiliului 2002/587/CE din 12 iulie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 187, 16.7.2002, p. 50)Decizia-cadru a Consiliului 2002/946/JAI din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1)Directiva Consiliului 2002/90/CE din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17)Decizia Consiliului 2003/170/JAI din 27 februarie 2003 privind utilizarea în comun a ofiţerilor de legătură trimişi în străinătate de instituţiile de aplicare a legii ale statelor membre (JO L 67, 12.3.2003, p. 27)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 453/2003 din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti trebuie să deţină viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanti sunt scutiţi de aceasta obligaţie (JO L 69, 13.3.2003, p. 10)Decizia Consiliului 2003/725/JAI din 2 octombrie 2003 de modificare a dispoziţiilor articolului 40 alineatele (1) şi (7) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune (JO L 260, 11.10.2003, p. 37)Directiva Consiliului 2003/110/CE din 25 noiembrie 2003 privind sprijinul în cazurile de tranzit în scopul expulzării pe calea aerului (JO L 321, 6.12.2003, p. 26)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004 de constituire a reţelei de ofiţeri de legătură în materie de imigrare (JO L 64, 2.3.2004, p. 1)Decizia Consiliului 2004/466/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun în sensul prevederii efectuării controalelor de frontieră specializate privind minorii însoţiţi (JO L 157, 30.4.2004, p. 136)Directiva Consiliului 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 privind obligaţia transportatorilor de a comunică date privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)Decizia Consiliului 2004/573/CE din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a doua sau mai multe state membre a resortisantilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28)Decizia Consiliului 2004/574/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun (JO L 261, 6.8.2004, p. 36)Decizia Consiliului 2004/512/CE din 8 iunie 2004 de constituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de constituire a Agenţiei europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2133/2004 din 13 decembrie 2004 privind obligaţia autorităţilor competente ale statelor membre de a ştampila cu regularitate documentele de călătorie ale resortisantilor ţărilor terţe în momentul trecerii de către aceştia a frontierelor externe ale statelor membre, precum şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei pentru aplicarea Acordului Schengen şi a Manualului comun adoptat în acest scop (JO L 369, 16.12.2004, p. 5)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele referitoare la elementele de securitate şi datele biometrice cuprinse în pasapoartele şi documentele de călătorie eliberate de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1)NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 6/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL. ANEXA IIIPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOL. ANEXA III.Documente sursa:    MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1)    MD 77/14/04 REV 14 (AC 77/1/04 REV 1)    MD 24/4/04 REV 4 (AC 24/1/04 REV 1)    MD 28/3/04 REV 3 (AC 28/1/04 REV 1)    MD 32/3/04 REV 3 (AC 32/1/04 REV 1)    MD 15/1/04 REV 1 (AC 15/1/04 REV 1)    MD 16/1/04 REV 1 (AC 16/1/04 REV 1)    MD 18/1/04 REV 1 (AC 18/1/04 REV 1)    MD 19/1/04 REV 1 (AC 19/1/04 REV 1)  +  Anexa IIILista menţionată la articolul 16 din protocol: adaptari ale actelor adoptate de instituţii1. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALAI. MARCA DE COMERŢ COMUNITARA31994 R 0040: Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca de comerţ comunitara (JO L 11, 14.1.1994, p. 1), modificat prin:- 31994 R 3288: Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 83);- 32003 R 0807: Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32003 R 1653: Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 al Consiliului din 18.6.2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 36);- 32003 R 1992: Regulamentul (CE) nr. 1992/2003 al Consiliului din 27.10.2003 (JO L 296, 14.11.2003, p. 1);- 32004 R 0422: Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19.2.2004 (JO L 70, 9.3.2004, p. 1).La articolul 159a, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei şi a Slovaciei (denumite în continuare "noi state membre"), o marca de comerţ comunitara înregistrată sau solicitată în conformitate cu prezentul regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea acelaşi efect în întreaga Comunitate.".II. CERTIFICATELE SUPLIMENTARE DE PROTECŢIE (1) 31992 R 1768: Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente (JO L 182, 2.7.1992, p. 1), modificat prin:- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) La articolul 19a se adauga următorul text:"(k) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil şi a cărui prima autorizare de introducere pe piaţa ca medicament a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu condiţia ca, pentru obţinerea acestui certificat, cererea să fie depusa în termen de şase luni de la data aderării; (1) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil şi a cărui prima autorizare de introducere pe piaţa ca medicament a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibila în termen de şase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării.".(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecţie acordate în conformitate cu legislaţia interna a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei şi a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.". (2) 31996 R 1610: Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produsele fito-farmaceutice (JO L 198, 8.8.1996, p. 30), modificat prin:- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) La articolul 19a se adauga următorul text:"(k) oricărui produs fito-farmaceutic protejat printr-un brevet valabil şi a cărui prima autorizare de introducere pe piaţa ca produs fito-farmaceutic a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu condiţia ca cererea pentru obţinerea certificatului să fie depusa în termen de şase luni de la data aderării; (1) oricărui produs fito-farmaceutic protejat printr-un brevet valabil şi a cărui prima autorizare de introducere pe piaţa ca produs fito-farmaceutic a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibila în termen de şase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării.".(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecţie acordate în conformitate cu legislaţia interna a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei şi a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.".III. DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE32002 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele şi modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, p. 1), modificat prin:- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).La articolul 110a, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei şi a Slovaciei (denumite în continuare "noi state membre"), un desen sau model industrial comunitar protejat sau solicitat în conformitate cu acest regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea acelaşi efect în întreaga Comunitate.".2. AGRICULTURA (1) 31989 R 1576: Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase (JO L 160, 12.6.1989, p. 1), modificat prin:- 31992 R 3280: Regulamentul (CEE) nr. 3280/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 3);- 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 366, 31.12.1994, p. 1);- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).(a) La articolul 1 alineatul (4), punctul (i), se adauga următoarele dispoziţii:"(5) Denumirea "rachiu din fructe" poate fi înlocuită prin denumirea "Palinca" numai pentru băutura spirtoasa produsă în România."(b) La Anexa II, se adauga următoarele denumiri geografice:- la punctul (4): "Vinars Tarnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea";NOTA CTCEpunctul (6) şi punctul (7) text în limba bulgara. (2) 31991 R 1601: Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole (JO L 149, 14.6.1991, p. 1), modificat prin:- 31992 R 3279: Regulamentul (CEE) nr. 3279/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 1);- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);- 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22.12.1994 (OJ L 366, 31.12.1994, p. 1);- 31996 R 2061: Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8.10.1996 (OJ L 277, 30.10.1996, p. 1);- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)La articolul 2 alineatul (3), se adauga următoarea litera după litera (h):"(i) Pelin: băutura aromatizata pe bază de vin produsă din vin alb sau roşu, must de struguri concentrat, suc de struguri (sau sfecla de zahăr) şi o tinctura specială din ierburi, având o tărie alcoolică de nu mai puţin de 8,5% vol., un conţinut de zahăr exprimat ca zahăr invertit de 45-50 grame pe litru, şi o aciditate totală de nu mai puţin de 3 grame pe litru exprimată ca acid tartric."iar litera (i) se redenumeste ca (j). (3) 31992 R 2075: Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comuna a pieţei în sectorul tutunului brut (JO L 215, 30.7.1992, p. 70), modificat prin:- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);- 31994 R 3290: Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 105);- 31995 R 0711: Regulamentul (CE) nr. 711/95 al Consiliului din 27.3.1995 (JO L 73, 1.4.1995, p. 13);- 31996 R 0415: Regulamentul (CE) nr. 415/96 al Consiliului din 4.3.1996 (JO L 59, 8.3.1996, p.3);- 31996 R 2444: Regulamentul (CE) nr. 2444/96 al Consiliului din 17.12.1996 (JO L 333, 21.12.1996, p. 4);- 31997 R 2595: Regulamentul (CE) nr. 2595/97 al Consiliului din 18.12.1997 (JO L 351, 23.12.1997, p. 11);- 31998 R 1636: Regulamentul (CE) nr. 1636/98 al Consiliului din 20.7.1998 (JO L 210, 28.7.1998, p. 23);- 31999 R 0660: Regulamentul (CE) nr. 660/1999 al Consiliului din 22.3.1999 (JO L 83, 27.3.1999, p. 10);- 32000 R 1336: Regulamentul (CE) nr. 1336/2000 al Consiliului din 19.6.2000 (JO L 154, 27.6.2000, p. 2);- 32002 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2002 al Consiliului din 25.3.2002 (JO L 84, 28.3.2002, p. 4);- 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1);- 32003 R 2319: Regulamentul (CE) nr. 2319/2003 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 345, 31.12.2003, p. 17);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) În anexa, la punctul V. "Sun-cured", se adauga următorul text:"MoldovataGhimpati Baragan"(b) În anexa, la punctul VI. "Basmas", se adauga următorul text:"GebelNevrokopDupnitaMelnikUstinaHarmanliKrumovgradIztocen BalkanTopolovgradSvilengradSrednogorska iaka"(c) În anexa, la punctul VIII. "Kaba Kulak (clasic)", se adauga următorul text:"Severna BulgariaTekne" (4) 31996 R 2201: Regulamentul (CE) nr. 2201 /96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comuna a pieţelor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fâneţe şi legume (JO L 297, 21.11.1996, p.29), modificat prin:- 31997 R 2199: Regulamentul (CE) nr. 2199/97 al Consiliului din 30.10.1997 (JO L 303, 6.11.1997, p. 1);- 31999 R 2701: Regulamentul (CE) nr. 2701/1999 al Consiliului din 14.12.1999 (JO L 327, 21.12.1999, p. 5);- 32000 R 2699: Regulamentul (CE) nr. 2699/2000 al Consiliului din 4.12.2000 (JO L 311, 12.12.2000, p. 9);- 32001 R 1239: Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 al Consiliului din 19.6.2001 (JO L 171, 26.6.2001, p. 1);- 32002 R 0453: Regulamentul (CE) nr. 453/2002 al Comisiei din 13.3.2002 (JO L 72, 14.3.2002, p. 9);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32004 R 0386: Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).Anexa III se înlocuieşte cu următorul text:"ANEXA IIIPragurile de procesare menţionate la articolul 5Greutatea neta a produselor proaspete(în tone)
             
      RoşiiPiersiciPere
    Pragurile comunitare8.860.061560.428105.659
    P r a g u r i n a ţ i o n a l eBulgaria156.34317.843f.r.
    Republica Cehă12.0001.28711
    Grecia1.211.241300.0005.155
    Spania1.238.606180.79435.199
    Franţa401.60815.68517.703
    Italia4.350.00042.30945.708
    Cipru7.9446f.r.
    Letoniaf.r.f.r.f.r.
    Ungaria130.7901.6161.031
    Malta27.000f.r.f.r.
    Ţările de Josf.r.f.r.243
    Austriaf.r.f.r.9
    Polonia194.639f.r.f.r.
    Portugalia1.050.000218600
    România50.390523f.r.
    Slovacia29.500147f.r.
    f.r. = fără relevanţă
  (5) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind schema de prime, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutunului brut (JO L 358, 31.12.1998, p. 17), modificat prin:- 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, P- 54);- 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, P- 20);- 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 47);- 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);- 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999, p. 8);- 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 13);- 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, p. 18);- 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p. 3);- 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p. 18);- 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p. 5);- 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);- 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.6.2002 (JO L 153 13.6.2002, p. 3);- 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.8.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p. 16);- 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p. 8);- 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).Anexa I se înlocuieşte cu următorul text:
       
    "ANEXA I
    PROCENTELE PRAGURILOR DE GARANTARE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU SAU REGIUNE SPECIFICĂ PENTRU RECUNOAŞTEREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI
    Stat membru sau regiune specifică de origine a grupului de producătoriProcent
    Germania, Spania (cu excepţia regiunilor Castilia şi Leon, Navarra şi Campezo din Ţara Bascilor), Franţa (cu excepţia regiunilor Nord-Pas-de-Calais şi Picardia), Italia, Portugalia (cu excepţia Regiunii Autonome Azore), Belgia, Austria, România2%
    Grecia (cu excepţia regiunii Epir), Regiunea Autonomă Azore (Portugalia), Regiunile Nord-Pas-de-Calais şi Picardia (Franţa), Bulgaria (cu excepţia municipalităţilor BaniTe, Zlatograd, Madan şi Dospat din zona Gebel şi a municipiilor Veliki Preslav, Vărbiţa, Şumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toşevo, Dobrici, Kavarna, Kruşari, Şabla şi Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei)1%
    Regiunile Castilia şi Leon (Spania), Navarra (Spania), regiunea Campezo din Ţara Bascilor (Spania), Epir (Grecia), municipalităţilor Banite, Zlatograd, Madan şi Dospat din zona Gebel şi a municipalităţilor Veliki Preslav, Vărbiţa, Şumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toşevo, Dobrici, Kavarna, Kruşari, Şabla şi Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei (Bulgaria)0,3%
  (6) 31999 R 1493: Regulamentul nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comuna a pieţei în sectorul vitivinicol (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), modificat prin:- 32000 R 1622: Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 al Comisiei din 24.7.2000 (JO L 194, 31.7.2000, p. 1);- 32000 R 2826: Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului din 19.12.2000 (JO L 328, 23.12.2000, p. 2);- 32001 R 2585: Regulamentul (CE) nr. 2585/2001 al Consiliului din 19.12.2001 (JO L 345, 29.12.2001, p. 10);- 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4. 2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32003 R 1795: Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei din 13.10.2003 (JO L 262, 14.10.2003, p. 13).(a) La articolul 6 se adauga următoarele dispoziţii:"(5) Pentru Bulgaria şi România, se acordă, de la data aderării, drepturi de plantare nou create pentru producţia v.c.p.r.d totalizand 1,5% din suprafaţa viticolă totală, totalizand 2302,5 hectare pentru Bulgaria şi 2830,5 hectare pentru România. Aceste drepturi se acordă unei rezerve naţionale căreia i se aplică articolul 5."(b) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (2), se adauga următorul text:"(g) în România, în zona Podisul Transilvaniei"(c) La anexa III (zonele vitivinicole), ultima propozitie de la punctul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"(d) în Slovacia, regiunea Tokay.(e) în România, suprafeţele vitivinicole care nu sunt incluse la punctele (2) litera (g) sau (5) litera (f)."(d) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (5), se adauga următorul text:"(e) în Bulgaria, suprafeţele viticole din următoarele regiuni: Dunavska Ravnina (denumirea şi în limba bulgara), Cernomorski Raion (denumirea şi în limba bulgara), Rozova Dolina (denumirea şi în limba bulgara)(f) în România, suprafeţele viticole din următoarele regiuni: DealurileBuzaului, Dealu Mare, Severinului şi Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regiunea vitivinicolă sudica, inclusiv zonele nisipoase şi alte regiuni favorabile"(e) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (6), se adauga următorul text:"În Bulgaria, zona vitivinicolă C III a) cuprinde suprafeţele viticole care nu sunt incluse la punctul (5) litera (e)",(f) La anexa V partea D.3, se adauga următorul text:"şi în România". (7) 32000 R 1673: Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comuna a pieţelor în sectorul inului şi canepei pentru fibre (JO L 193, 29.7.2000, p. 16), modificat de:- 32002 R 0651: Regulamentul (CE) nr. 651/2002 al Comisiei din 16.4.2002 (JO L 101, 17.4.2002, p. 3);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1);- 32004 R 0393: Regulamentul (CE) nr. 393/2004 al Consiliului din 24.2.2004 (JO L 65, 3.3.2004, p. 4).(a) Articolul 3 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1) O cantitate maxima garantată de 80 878 tone pe an de piaţa este stabilită pentru fibre de în lungi şi împărţită între toate statele membre drept cantităţi naţionale garantate. Aceasta cantitate este distribuita după cum urmează:- 13 800 tone pentru Belgia;- 13 tone pentru Bulgaria;- 1 923 tone pentru Republica Ceha;- 300 tone pentru Germania;- 30 tone pentru Estonia;- 50 tone pentru Spania;- 55 800 tone pentru Franţa;- 360 tone pentru Letonia;- 2 263 tone pentru Lituania;- 4 800 tone pentru Ţările de Jos;- 150 tone pentru Austria;- 924 tone pentru Polonia;- 50 tone pentru Portugalia;- 42 tone pentru România;- 73 tone pentru Slovacia;- 200 tone pentru Finlanda;- 50 tone pentru Suedia;- 50 tone pentru Regatul Unit."(b) La articolul 3 alineatul (2), paragraful introductiv şi litera (a) se înlocuiesc cu următorul text:"(2) O cantitate maxima garantată de 147 265 tone pe an de piaţa este stabilită pentru fibre de în scurte şi fibre de canepa, pentru care se poate acorda sprijin. Aceasta cantitate este repartizata sub forma:(a) cantităţilor naţionale garantate pentru următoarele state membre:- 10 350 tone pentru Belgia;- 48 tone pentru Bulgaria;- 2 866 tone pentru Republica Ceha;- 12 800 tone pentru Germania;- 42 tone pentru Estonia;- 20 000 tone pentru Spania;- 61 350 tone pentru Franţa;- 1 313 tone pentru Letonia;- 3 463 tone pentru Lituania;- 2 061 tone pentru Ungaria;- 5 550 tone pentru Ţările de Jos;- 2 500 tone pentru Austria;- 462 tone pentru Polonia;- 1 750 tone pentru Portugalia;- 921 tone pentru România;- 189 tone pentru Slovacia;- 2 250 tone pentru Finlanda;- 2 250 tone pentru Suedia;12 100 tone pentru Regatul Unit.Cu toate acestea, cantitatea naţionala garantată stabilită pentru Ungaria se referă doar la fibrele de canepa." (8) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), modificat prin:- 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8);- 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (JO L 91, 30.3.2004, p. 1);- 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1);- 32004 R 0864: Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 48).(a) Articolul 2 litera (g) se înlocuieşte cu următorul text:"(g) "noi state membre" înseamnă Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia."(b) La articolul 5 alineatul (2), la sfârşitul primului paragraf se adauga următorul text:"Cu toate acestea, Bulgaria şi România asigura ca terenul care a fost utilizat drept pasune permanenta la data de 1 ianuarie 2007 este menţinut ca pasune permanenta."(c) La articolul 54 alineatul (2), la sfârşitul primului paragraf se adauga următorul text:"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, data prevăzută pentru cererile de sprijin pe suprafaţa este 30 iunie 2005."(d) La articolul 71g se adauga următorul text:"(9) Pentru Bulgaria şi România:(a) perioada de referinţa de trei ani menţionată la alineatul (2) este 2002 - 2004;(b) anul menţionat la alineatul (3) litera (a) este 2004;(c) în primul paragraf al alineatului (4), referirea la anii 2004 şi 2005 se face la anii 2005 şi 2006, iar referirea la anul 2004 se face la anul 2005."(e) La articolul 71h se adauga următorul text:"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România referirea la 30 iunie 2003 se face la 30 iunie 2005."(f) Articolul 74 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1) Sprijinul se acordă pentru suprafeţele de baza naţionale în zonele de producţie traditionale enumerate în anexa X. Suprafaţa de baza este după cum urmează:Bulgaria 21 800 haGrecia 617 000 haSpania 594 000 haFranţa 208 000 haItalia 1 646 000 haCipru 6 183 haUngaria 2 500 haAustria 7 000 haPortugalia 118 000 ha"(g) Articolul 78 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1)Se instituie o suprafaţa maxima garantată de 1 648 000 ha pentru care poate fi acordat sprijin."(h) Articolul 80 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
         
    "(2) Sprijinul este după cum urmează, în funcţie de producţiile din statele membre în cauză:
      Anul de piaţă 2004/2005 şi în cazul aplicării articolului 71 (EUR/ha)Anul de piaţă 2005/2006 şi în anii următori (EUR/ha)
    Bulgaria-345,225
    Grecia1.323,96561,00
    Spania1.123,95476,25
    Franţa:    
    - teritoriul metropolitan971,73411,75
    - Guyana Franceză1.329,27563,25
    Italia1.069,08453,00
    Ungaria548,70232,50
    Portugalia1.070,85453,75
    România-126,075
  (i) Articolul 81 se înlocuieşte cu următorul text:"Articolul 81SuprafeţeSe stabileşte prin prezentul o suprafaţa naţionala de baza. Cu toate acestea, pentru Franţa se stabilesc doua suprafeţe de baza. Aceste suprafeţe de baza sunt după cum urmează:Bulgaria 4 166 haGrecia 20 333 haSpania 104 973 haFranţa:- teritoriul metropolitan 19 050 ha- Guyana Franceza 4 190 haItalia 219 588 haUngaria 3 222 haPortugalia 24 667 haRomânia 500 haUn stat membru poate subimparti suprafaţa sau suprafeţele sale de baza în subdiviziuni, pe baza unor criterii obiective."(j) Articolul 84 se înlocuieşte cu următorul text:"Articolul 84Suprafeţe (1) Un stat membru acorda ajutorul comunitar până la limita unui plafon calculat prin înmulţirea numărului de hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), cu valoarea medie de 120,75 EUR. (2) Se instituie prin prezentul o suprafaţa maxima garantată de 829 229 ha. (3) Suprafaţa maxima garantată menţionată la alineatul (2) se împarte în următoarele SNG:Suprafeţe Naţionale Garantate (SNG)
    Suprafeţe Naţionale Garantate (SNG)
    Belgia100 ha
    Bulgaria11.984 ha
    Germania1.500 ha
    Grecia41.100 ha
    Spania568.200 ha
    Franţa17.300 ha
    Italia130.100 ha
    Cipru5.100 ha
    Luxemburg100 ha
    Ungaria2.900 ha
    Ţările de Jos100 ha
    Austria100 ha
    Polonia4.200 ha
    Portugalia41.300 ha
    România1.645 ha
    Slovenia300 ha
    Slovacia3.100 ha
    Regatul Unit100 ha
    (4) Un stat membru îşi poate împărţi SNG în subdiviziuni ale suprafeţei de bază, pe baza unor criterii obiective, în special la nivel regional sau în funcţie de producţie."
  (4) Un stat membru îşi poate împărţi SNG în subdiviziuni ale suprafeţei de baza, pe baza unor criterii obiective, în special la nivel regional sau în funcţie de producţie."(k) La articolul 95 alineatul (4) se adauga următoarele paragrafe:"Pentru Bulgaria şi România, cantităţile totale menţionate la primul paragraf sunt stabilite în tabelul (f) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului şi sunt revizuite în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) al saselea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului.Pentru Bulgaria şi România, perioada de 12 luni menţionată la primul paragraf este cea a anului 2006/2007." (1) La articolul 103 alineatul (2), se adauga următorul text:"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România condiţiile pentru aplicarea prezentului alineat sunt ca schema unica de plată pe suprafaţa se aplică în 2007 şi ca s-a optat pentru aplicarea articolului 66."(m) Articolul 105 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1) Un supliment la plata pe suprafaţa de:- 291 EUR/ha pentru anul de piaţa 2005/2006,- 285 EUR/ha pentru anul de piaţa 2006/2007 şi în anii următori,se plăteşte pentru suprafaţa cultivată cu grâu dur în zonele traditionale de producţie enumerate în anexa X, în următoarelor limite:
      (hectare)
    Bulgaria21.800
    Grecia617.000
    Spania594.000
    Franţa208.000
    Italia1.646.000
    Cipru6.183
    Ungaria2.500
    Austria7.000
    Portugalia118.000
      ".
     (n) La articolul 108 alineatul (2) se adauga următorul text:"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, cererile de plată nu pot fi făcute în ce priveşte terenurile care, la data de 30 iunie 2005, au fost utilizate drept păşuni permanente, pentru culturi permanente sau copaci ori au fost utilizate în scopuri neagricole."(o) Articolul 110c alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:"(1) Se instituie o suprafaţa de baza naţionala pentru:- Bulgaria: 10 237 ha;- Grecia: 370 000 ha;- Spania: 70 000 ha;- Portugalia: 360 ha."(p) Articolul 110c alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Valoarea ajutorului eligibil pe hectar este în:- Bulgaria: 263 EUR;- Grecia: 594 EUR pentru 300 000 de hectare şi 342,85 EUR pentru restul de 70 000 de hectare;- Spania: EUR 1 039;- Portugalia: EUR 556."(q) Articolul 116 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:"(4) Se aplica următoarele plafoane:
    Stat membruDrepturi (x 1.000)
    Belgia70
    Bulgaria2.058,483
    Republica Cehă66,733
    Danemarca104
    Germania2.432
    Estonia48
    Grecia11.023
    Spania19.580
    Franţa7.842
    Irlanda4.956
    Italia9.575
    Cipru472,401
    Letonia18,437
    Lituania17,304
    Luxemburg4
    Ungaria1.146
    Malta8,485
    Ţările de Jos930
    Austria206
    Polonia335,88
    Portugalia2.690
    România5.880,620
    Slovenia84,909
    Slovacia305,756
    Finlanda80
    Suedia180
    Regatul Unit19.492
    Total89.607,008".
     
  (r) Articolul 123 alineatul (8) se înlocuieşte cu următorul text:
         
    "(8) Se aplică următoarele plafoane regionale:
    Belgia235.149
    Bulgaria90.343
    Republica Cehă244.349
    Danemarca277.110
    Germania1.782.700
    Estonia18.800
    Grecia143.134
    Spania713.999*
    Franţa1.754.732**
    Irlanda1.077.458
    Italia598.746
    Cipru12.000
    Letonia70.200
    Lituania150.000
    Luxemburg18.962
    Ungaria94.620
    Malta3.201
    Ţările de Jos157.932
    Austria373.400
    Polonia926.000
    Portugalia175.075***
    România452.000
    Slovenia92.276
    Slovacia78.348
    Finlanda250.000
    Suedia250.000
    Regatul Unit1.419.811****
    - *Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
    - **Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
    - ***Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.
    - ****Acest plafon va creşte temporar cu 100.000, până la 1.519.811, până la data la care animalele vii cu vârstă de până la şase luni pot fi exportate."
  (s) Articolul 126 alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:
         
    "(5) Se aplică următoarele plafoane naţionale:
    Belgia394.253
    Bulgaria16.019
    Republica Cehă90.300
    Danemarca112.932
    Germania639.535
    Estonia13.416
    Grecia138.005
    Spania*1.441.539
    Franţa**3.779.866
    Irlanda1.102.620
    Italia621.611
    Cipru500
    Letonia19.368
    Lituania47.232
    Luxemburg18.537
    Ungaria117.000
    Malta454
    Ţările de Jos63.236
    Austria375.000
    Polonia325.581
    Portugalia***416.539
    România150.000
    Slovenia86.384
    Slovacia28.080
    Finlanda55.000
    Suedia155.000
    Regatul Unit1.699.511
    *Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
    **Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
    ***Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2001."
  (t) La articolul 130 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
         
    "Pentru noile state membre, plafoanele naţionale sunt cele menţionate în tabelul următor.
      Tauri, tăuraşi, vaci şi juninciViţei în vârstă de cel puţin 1 şi de cel mult 8 luni şi cu greutatea carcasei de până la 185 kg
    Bulgaria22.191101.542
    Republica Cehă483.38227.380
    Estonia107.81330.000
    Cipru21.000-
    Letonia124.32053.280
    Lituania367.484244.200
    Ungaria141.55994.439
    Malta6.00217
    Polonia1.815.430839.518
    România1.148.00085.000
    Slovenia161.13735.852
    Slovacia204.06262.841
  (u) La articolul 143a se adauga următorul alineat:"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România plăţile directe sunt introduse în conformitate cu următorul calendar de cresteri exprimate în procentaje din nivelul aplicabil la acel moment pentru asemenea plati în Comunitate, nivel stabilit la 30 aprilie 2004:- 25% în 2007;- 30% în 2008;- 35% în 2009;- 40% în 2010;- 50% în 2011;- 60% în 2012;- 70% în 2013;- 80% în 2014;- 90% în 2015;- 100% începând cu 2016."(v) La articolul 143b alineatul (4) se adauga următorul paragraf:"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, suprafaţa agricolă inclusă în schema unica de plată pe suprafaţa reprezintă partea din suprafaţa agricolă utilizata a acestora care este menţinută în bune condiţii agricole, indiferent dacă exista producţie sau nu, în cazul în care a fost ajustata în mod adecvat, în conformitate cu criteriile obiective care urmează să fie stabilite de Bulgaria, respectiv România după aprobarea Comisiei."(w) Articolul 143b alineatul (9) se înlocuieşte cu următorul text:"(9) Pentru oricare nou stat membru, schema unica de plată pe suprafaţa este valabilă pentru o perioadă de aplicare până la sfârşitul anului 2006, cu posibilitatea de reinnoire de doua ori cu câte un an la cererea noului stat membru. Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, schema unica de plată pe suprafaţa va fi valabilă pentru o perioadă de aplicare până la sfârşitul anului 2009 cu posibilitatea de reinnoire de doua ori cu câte un an la cererea acestora. Sub rezerva dispoziţiilor alineatului (11), orice nou stat membru, poate decide încetarea aplicării schemei la sfârşitul primului sau al celui de-al doilea an din perioada de aplicare având în vedere aplicarea schemei unice de plată pe ferma. Noile state membre notifica Comisiei intenţia lor de a inceta aplicarea schemei menţionate până la data de 1 august a ultimului an de aplicare."(x) La articolul 143b alineatul (11), se adauga următorul paragraf:"Pentru Bulgaria şi România, până la sfârşitul perioadei de 5 ani de aplicare a schemei unice de plată (respectiv 2011), se aplică nivelul procentual stabilit de al doilea alineat din articolul 143a. Dacă aplicarea schemei unice de plată pe suprafaţa este prelungită după această dată, în temeiul unei decizii luate în conformitate cu punctul (b), nivelul procentual stabilit la al doilea alineat din articolul 143a pentru anul 2011 se aplică până la sfârşitul ultimului an de aplicare a schemei unice de plată pe suprafaţa."(y) Alineatul (2) al articolului 143c se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Noile state membre au posibilitatea, cu condiţia autorizării de către Comisie, sa completeze orice plati directe până la:(a) în ceea ce priveşte toate plăţile directe, 55 % din nivelul plăţilor directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004 în anul 2004, 60 % în anul 2005 şi 65 % în anul 2006, iar începând din anul 2007 până la 30 de procente peste nivelul aplicabil menţionat la articolul 143a în anul în cauza. În ceea ce priveşte Bulgaria şi România, se aplică următoarele dispoziţii: 55% din nivelul plăţilor directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004 în anul 2007, 60% în anul 2008 şi 65% în anul 2009, iar începând din anul 2010 până la 30 de procente peste nivelul aplicabil menţionat la alineatul (2) din articolul 143a în anul în cauza. Cu toate acestea, Republica Ceha poate completa plăţile directe în sectorul amidonului de cartofi până la 100% din nivelul plăţilor directe din Comunitate, în compunerea acesteia de la 30 aprilie 2004. Cu toate acestea, pentru plăţile directe menţionate la capitolul 7 din titlul IV din prezentul regulament se aplică următoarele nivele maxime: 85% în anul 2004, 90% în anul 2005, 95% în anul 2006 şi 100% începând din anul 2007. În ceea ce priveşte Bulgaria şi România, se aplică următoarele nivele maxime: 85% în anul 2007, 90% în anul 2008, 95% în anul 2009 şi 100% începând din anul 2010,sau(b)(i) în ceea ce priveşte plăţile directe altele decât schema unica de plată, nivelul total al sprijinului direct pe care fermierul are dreptul sa îl primească, în funcţie de fiecare produs, în noul stat membru în anul calendaristic 2003 în cadrul unei scheme naţionale de tip PAC, majorat cu 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, pentru Lituania, anul de referinţa este anul calendaristic 2002. Pentru Bulgaria şi România, anul de referinţa este anul calendaristic 2006. În cazul Sloveniei, majorarea este de 10 puncte procentuale în anul 2004, de 15 puncte procentuale în anul 2005, de 20 puncte procentuale în anul 2006 şi de 25 puncte procentuale începând din anul 2007;(îi) în ceea ce priveşte schema unica de plată, valoarea totală a ajutorului naţional direct complementar care poate fi acordat de un nou stat membru pentru un anumit an este limitată la un pachet financiar specific. Acest pachet este egal cu diferenţa între:- valoarea totală a ajutorului direct naţional de tip PAC care ar fi disponibil în statul membru în cauza în ceea ce priveşte anul calendaristic 2003 sau, în cazul Lituaniei, anul calendaristic 2002, majorat de fiecare data cu 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România anul de referinţa este anul calendaristic 2006. Pentru Slovenia, majorarea este de 10 puncte procentuale în anul 2004, de 15 puncte procentuale în anul 2005, de 20 puncte procentuale în anul 2006 şi de 25 puncte procentuale începând din anul 2007şi- plafonul naţional al acelui nou stat membru menţionat în anexa VIIIa adaptată, dacă este cazul, în conformitate cu articolele 64 alineatul (2) şi 70 alineatul (2).În vederea calculării valorii totale la care se face referire la prima liniuţa de mai sus, sunt luate în considerare plăţile naţionale directe şi componentele acestora corespunzătoare plăţilor directe din Comunitate şi componentele acestora care au fost luate în considerare pentru calcularea plafonului real al noului stat membru în cauza în conformitate cu articolele 64 alineatul (2), 70 alineatul (2) şi 71c.Pentru fiecare plata directa în cauza un nou stat membru poate alege să aplice opţiunea (a) sau opţiunea (b) de mai sus.Sprijinul direct total care poate fi acordat unui fermier în noile state membre după aderare sub forma plăţii directe relevante, care include şi toate plăţile naţionale directe complementare, nu poate depăşi nivelul ajutorului direct pe care fermierul ar avea dreptul sa îl primească în cadrul plăţii directe corespunzătoare, aplicabilă la acea data statelor membre din Comunitate, în compunerea acesteia la data de 30 aprilie 2004."(z) Articolul 154a alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) pot fi adoptate în perioada cuprinsă între 1 mai 2004 şi 30 iunie 2009 şi nu se aplică după această dată. Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, perioada începe la data de 1 ianuarie 2007 şi expira la data de 31 decembrie 2011. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate prelungi aceste perioade."(aa) La anexa III se adauga următoarele note de subsol:la titlul punctului A:"* Pentru Bulgaria şi România, referirea la anul 2005 trebuie interpretată ca o referire la primul an de aplicare a schemei unice de plată."la titlul punctului B:"* Pentru Bulgaria şi România, referirea la anul 2006 trebuie interpretată ca o referire la cel de-al doilea an de aplicare a schemei unice de plată."şi, la titlul punctului C:"* Pentru Bulgaria şi România, referirea la anul 2007 trebuie interpretată ca o referire la cel de-al treilea an de aplicare a schemei unice de plată."(ab) Anexa VIIIa se înlocuieşte cu următorul text:
                             
    "ANEXA Nr. VIIIa
    Plafoanele naţionale menţionate la articolul 71c
    Plafoanele au fost calculate ţinând seama de calendarul de creşteri prevăzut la articolul 143a, nefiind prin urmare necesar să fie reduse.
    (milioane EUR)
    An calenda- risticBulgariaRepu- blica CehăEstoniaCipruLetoniaLituaniaUngariaMaltaPoloniaRomâniaSloveniaSlovacia
    2005-228,823,48,933,992,0350,80,67724,6-35,897,7
    2006-266,727,312,539,6107,3420,20,83881,7-41,9115,4
    2007200,3343,640,416,355,6146,9508,31,641.140,8440,056,1146,6
    2008240,4429,250,520,469,5183,6634,92,051.425,9527,970,1183,2
    2009281,0514,960,524,583,4220,3761,62,461.711,0618,184,1219,7
    2010321,2600,570,628,697,3257,0888,22,871.996,1706,498,1256,2
    2011401,4686,280,732,7111,2293,71.014,93,282.281,1883,0112,1292,8
    2012481,7771,890,836,8125,1330,41.141,53,692.566,21.059,6126,1329,3
    2013562,0857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.236,2140,2365,9
    2014642,3857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.412,8140,2365,9
    2015722,6857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.589,4140,2365,9
    anii următori802,9857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.766,0140,2365,9
  (ac) La anexa X se adauga următoarele:"BULGARIAStarozagorskiHaskovskiSlivenskiIambolskiBurgaskiDobricikiPlovdivski"(ad) Anexa XIb se înlocuieşte cu următorul text:
         
    "ANEXA XIb
    Suprafeţele de culturi arabile de bază naţionale şi producţiile de referinţă în noile state membre menţionate la articolele 101 şi 103
      Suprafaţa de bază (hectare)Producţii de referinţă (t/ha)
    Bulgaria2.625.2582,90
    Republica Cehă2.253.5984,20
    Estonia362.8272,40
    Cipru79.0042,30
    Letonia443.5802,50
    Lituania1.146.6332,70
    Ungaria3.487.7924,73
    Malta4.5652,02
    Polonia9.454.6713,00
    România7.012.6662,65
    Slovenia125.1715,27
    Slovacia1.003.4534,06
  "ANEXA XIbSuprafeţele de culturi arabile de baza naţionale şi productiile de referinţa în noile state membre menţionate la articolele 101 şi 103────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Suprafaţa de Producţii de                                  baza referinţa (t/ha)                               (hectare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Bulgaria 2 625 258 2,90  Republica Ceha 2 253 598 4,20  Estonia 362 827 2,40  Cipru 79 004 2,30  Letonia 443 580 2,50  Lituania 1 146 633 2,70  Ungaria 3 487 792 4,73  Malta 4 565 2,02  Polonia 9 454 671 3,00  România 7 012 666 2,65  Slovenia 125 171 5,27  Slovacia 1 003 453 4,06──────────────────────────────────────────────────────────────────── " (9) 32003 R 1788: Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de instituire a unei taxe în sectorul laptelui şi produselor lactate (JO L 270, 21.10.2003, p. 123), modificat prin:- 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1).(a) La articolul 1 alineatul (4) se adauga următorul paragraf:"Pentru Bulgaria şi România se instituie o rezervă specială de restructurare, prezentată în tabelul (g) din anexa I. Aceasta rezerva se eliberează de la 1 aprilie 2009, în măsura în care consumul de lapte şi produse lactate pentru gospodăria proprie, în fiecare dintre aceste tari, a scăzut din anul 2002. Decizia de a elibera rezerva şi de a o distribui pentru livrări şi cota directa de vânzare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 23 alineatul (2), pe baza evaluării unui raport care va fi înaintat Comisiei de către Bulgaria şi România la 31 decembrie 2008. În acest raport se descriu rezultatele şi tendintele procesului de restructurare în curs în sectorul produselor lactate al tarii respective şi, în special, trecerea de la producţia pentru consumul pentru gospodăria proprie la producţia pentru piaţa."(b) Articolul 1 alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:"(5) Pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia, cantităţile de referinţa naţionale includ tot laptele de vacă sau laptele echivalent livrat unui cumpărător sau vândut direct, definite la articolul 5 din prezentul regulament, indiferent dacă este produs sau comercializat în cadrul unei măsuri tranzitorii aplicabile în aceste tari."(c) La articolul 1 se adauga următorul alineat:"(6) Pentru Bulgaria şi România, taxa se aplică de la 1 aprilie 2007."(d) La articolul 6 alineatul (1), al doilea şi al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: "Pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia, bazele pentru cantităţile de referinţa individuale menţionate sunt prezentate în tabelul (f) din anexa I.În cazul Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, României, Sloveniei şi Slovaciei, perioada de douasprezece luni pentru stabilirea cantităţilor de referinţa individuale începe la data de: 1 aprilie 2001 pentru Ungaria, 1 aprilie 2002 pentru Malta şi Lituania, 1 aprilie 2003 pentru Republica Ceha, Cipru, Estonia, Letonia şi Slovacia, 1 aprilie 2004 pentru Polonia şi Slovenia şi 1 aprilie 2006 pentru Bulgaria şi România."(e) La articolul 6 alineatul (1) se adauga următorul paragraf:"Pentru Bulgaria şi România, distribuţia cantităţii totale între livrări şi vânzări directe, prezentate în tabelul (f) din anexa I, se revizuieste pe baza datelor concrete pentru anul 2006 privind livrările şi vânzările directe şi, dacă este cazul, ajustate de către Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 23 alineatul (2)."(f) La articolul 9 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:"Pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia, conţinutul de grasime de referinţa menţionat la alineatul 1 este acelaşi cu conţinutul de grasime de referinţa al cantităţilor alocate producătorilor la datele următoare: 31 martie 2002 pentru Ungaria, 31 martie 2003 pentru Lituania, 31 martie 2004 pentru Republica Ceha, Cipru, Estonia, Letonia şi Slovacia, 31 martie 2005 pentru Polonia şi Slovenia şi 31 martie 2007 pentru Bulgaria şi România."(g) La articolul 9 alineatul (5) se adauga următorul paragraf:"Pentru România, conţinutul de grasime de referinţa stabilit la anexa II se revizuieste pe baza datelor pentru întregul an 2004 şi, dacă este cazul, ajustate de către Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 23 alineatul (2)."(h) La anexa I, tabelele (d), (e), (f) şi (g) se înlocuiesc cu următorul text:
     
    "(d) Perioada 2007/2008
       
    Stat membruCantităţi, tone
    Belgia3.343.535,000
    Bulgaria979.000,000
    Republica Cehă2.682.143,000
    Danemarca4.499.900,000
    Germania28.143.464,000
    Estonia624 483,000
    Grecia820.513,000
    Spania6.116.950,000
    Franţa24.478.156,000
    Irlanda5.395.764,000
    Italia10.530.060,000
    Cipru145.200,000
    Letonia695.395,000
    Lituania1.646.939,000
    Luxemburg271.739,000
    Ungaria1.947.280,000
    Malta48.698,000
    Ţările de Jos11.185.440,000
    Austria2.776.895,000
    Polonia8.964.017,000
    Portugalia1.939.187,000
    România3.057.000,000
    Slovenia560.424,000
    Slovacia1.013.316,000
    Finlanda2.431.047,324
    Suedia3.336.030,000
    Regatul Unit14.755.647,000
  (e) Perioada între 2008/2009 şi 2014/2015
       
    Stat membruCantităţi, tone
    Belgia3.360.087,000
    Bulgaria979.000,000
    Republica Cehă2.682.143,000
    Danemarca4.522.176,000
    Germania28.282.788,000
    Estonia624.483,000
    Grecia820.513,000
    Spania6.116.950,000
    Franţa24.599.335,000
    Irlanda5.395.764,000
    Italia10.530.060,000
    Cipru145.200,000
    Letonia695.395,000
    Lituania1.646.939,000
    Luxemburg273.084,000
    Ungaria1.947.280,000
    Malta48.698,000
    Ţările de Jos11.240.814,000
    Austria2.790.642,000
    Polonia8.964.017,000
    Portugalia1.948.550,000
    România3.057.000,000
    Slovenia560.424,000
    Slovacia1.013.316,000
    Finlanda2.443.069,324
    Suedia3.352.545,000
    Regatul Unit14.828.597,000
     
    (f) Cantităţile de referinţă pentru livrări şi vânzări directe menţionate la al doilea paragraf al articolului 6 alineatul (1)
         
    Stat membruCantităţile de referinţă pentru livrări, toneCantităţile de referinţă pentru vânzări directe, tone
    Bulgaria722.000257.000
    Republica Cehă2.613.23968.904
    Estonia537.18887.365
    Cipru141.3373.863
    Letonia468.943226.452
    Lituania1.256.440390.499
    Ungaria1.782.650164.630
    Malta48.698-
    Polonia8.500.000464.017
    România1.093.0001.964.000
    Slovenia467.06393.361
    Slovacia990.81022.506
     
    (g) Cantităţile rezervei speciale de restructurare menţionate la articolul 1 alineatul (4)
       
    Stat membruCantităţile rezervei speciale de restructurare, tone
    Bulgaria39.180
    Republica Cehă55.788
    Estonia21.885
    Letonia33.253
    Lituania57.900
    Ungaria42.780
    Polonia416.126
    România188.400
    Slovenia16.214
    Slovacia27.472
  (i) La anexa II, tabelul se înlocuieşte cu următorul text:
     
    "CONŢINUTUL DE GRĂSIME DE REFERINŢĂ
  3. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR31996 L 0026: Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la profesia de transportator rutier de marfa şi transportator rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi internaţional (JO L 124, 23.5.1996, p. 1), modificată prin:- 31998 L 0076: Directiva 98/76/CE a Consiliului din 1.10.1998 (JO L 277, 14.10.1998, p. 17);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).(a) La articolul 10 se adauga următoarele alineate:"(11) Prin derogare de la alineatul (3), certificatele eliberate în Bulgaria transportatorilor rutieri înainte de data aderării vor fi considerate ca fiind echivalente cu certificatele emise în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive numai dacă au fost eliberate:- transportatorilor internationali rutieri de marfa şi de călători în conformitate cu Ordonanţa nr. 11 din 31 octombrie 2002 privind transportul internaţional rutier de persoane şi mărfuri (Gazeta de Stat nr. 108 din 19 noiembrie 2002), începând cu 19 noiembrie 2002;- transportatorilor interni rutieri de marfa şi de călători în conformitate cu Ordonanţa nr. 33 din 3 noiembrie 1999 privind transportul rutier public de călători şi de marfa pe teritoriul Bulgariei, modificată şi completată la 30 octombrie 2002 (Gazeta de Stat nr. 108 din 19 noiembrie 2002), începând cu 19 noiembrie 2002." (12) Prin derogare de la alineatul (3), certificatele eliberate în România transportatorilor rutieri înainte de data aderării vor fi considerate ca fiind echivalente cu certificatele emise în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive numai în cazul în care au fost eliberate transportatorilor internationali şi interni rutieri de marfa şi de călători, începând cu 28 ianuarie 2000, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier."(b) În articolul 10b, paragraful al doilea se înlocuieşte cu textul următor:"Certificatele de competenţa profesională menţionate la articolul 10 alineatele (4)-(12) pot fi preschimbate cu unele noi de către statele membre interesate, sub forma certificatelor prevăzută în anexa Ia.".4. IMPOZITAREA (1) 31977 L 0388: Directiva a sasea 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), modificată prin:- 11979 H: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 95);- 31980 L 0368: Directiva 80/368/CEE a Consiliului din 26.3.1980 (JO L 90, 3.4.1980, p. 41);- 31984 L 0386: Directiva 84/386/CEE a Consiliului din 31.7.1984 (JO L 208, 3.8.1984, p. 58);- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 167);- 31989 L 0465: Directiva 89/465/CEE a Consiliului din 18.7.1989 (JO L 226, 3.8.1989, p. 21);- 31991 L 0680: Directiva 91/680/CEE a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, P-1);- 31992 L 0077: Directiva 92/77/CEE a Consiliului din 19.10.1992 (JO L 316, 31.10.1992, P-1);- 31992 L 0111: Directiva 92/111/CEE a Consiliului din 14.12.1992 (JO L 384, 30.12.1992, p. 47);- 31994 L 0004: Directiva 94/4/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 14);- 31994 L 0005: Directiva 94/5/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 16);- 31994 L 0076: Directiva 94/76/CE a Consiliului din 22.12.1994 (JO L 365, 31.12.1994, P- 53);- 31995 L 0007: Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10.4.1995 (JO L 102, 5.5.1995, p. 18);- 31996 L 0042: Directiva 96/42/CE a Consiliului din 25.6. 1996 (JO L 170, 9.7.1996, p. 34);- 31996 L 0095: Directiva 96/95/CE a Consiliului din 20.12.1996 (JO L 338, 28.12.1996, p. 89);- 31998 L 0080: Directiva 98/80/CE a Consiliului din 12.10.1998 (JO L 281, 17.10.1998, p. 31);- 31999 L 0049: Directiva 1999/49/CE a Consiliului din 25.5.1999 (JO L 139, 2.6.1999, p. 27);- 31999 L 0059: Directiva 1999/59/CE a Consiliului din 17.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, P. 63);- 31999 L 0085: Directiva 1999/85/CE a Consiliului din 22.10.1999 (JO L 277, 28.10.1999, P. 34);- 32000 L 0017: Directiva 2000/17/CE a Consiliului din 30.3.2000 (JO L 84, 5.4.2000, p. 24);- 32000 L 0065: Directiva 2000/65/CE a Consiliului din 17.10.2000 (JO L 269, 21.10.2000, P. 44);- 32001 L 0004: Directiva 2001/4/CE a Consiliului din 19.1.2001 (JO L 22, 24.1.2001, p. 17);- 32001 L 0115: Directiva 2001/115/CE a Consiliului din 20.12. 2001 (JO L 15, 17.1.2002, p. 24);- 32002 L 0038: Directiva 2002/38/CE a Consiliului din 7.5.2002 (JO L 128, 15.5.2002, p. 41);- 32002 L 0093: Directiva 2002/93/CE a Consiliului din 3.12.2002 (JO L 331, 7.12.2002, p. 27);- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);- 32003 L 0092: Directiva 2003/92/CE a Consiliului din 7.10.2003 (JO L 260, 11.10.2003, p. 8);- 32004 L 0007: Directiva 2004/7/CE a Consiliului din 20.1.2004 (JO L 27, 30.1.2004, p. 44);- 32004 L 0015: Directiva 2004/15/CE a Consiliului din 10.2.2004 (JO L 52, 21.2.2004, p. 61);- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).În articolul 24a, înaintea liniutei "- în Republica Ceha: 35 000 EUR" se introduce următorul text:"- în Bulgaria: 25 600 EUR;"iar după liniuţa "- în Polonia: 10 000 EUR" se introduce următorul text:"- în România: 35 000 EUR;". (2) 31992 L 0083: Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21), modificată prin:- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) Articolul 22 alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:"(6) Bulgaria şi Republica Ceha pot aplica, în cazul alcoolului etilic obţinut în distileriile pomicultorilor care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructele furnizate de gospodăriile pomicultorilor, o cota redusă a accizei de cel puţin 50% din cota standard a accizei la nivel naţional la alcoolul etilic. Cota redusă va fi aplicată la cel mult 30 de litri de alcool din fructe, anual, pe gospodărie de pomicultor, destinaţi exclusiv consumului lor personal."(a) Articolul 22 alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:"(7) Ungaria, România şi Slovacia pot aplica o cota redusă a accizei de cel puţin 50% din cota standard a accizei la nivel naţional la alcoolul etilic în cazul alcoolului etilic obţinut în distileriile pomicultorilor care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructele furnizate de gospodăriile pomicultorilor. Cota redusă va fi aplicată la cel mult 30 de litri de alcool din fructe, anual, pe gospodărie de pomicultor, destinaţi exclusiv consumului lor personal. Comisia va reexamina acest regim în anul 2015 şi va raporta Consiliului cu privire la eventualele modificări.".NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 7/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL. ANEXA IVPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOL. ANEXA IV.Documente sursa:    MD 98/5/04 REV 5 (AC 98/1/04 REV 1)    MD 89/9/04 REV 9 (AC 89/2/04 REV 2)    MD 86/6/04 REV 6 (AC 86/1/04 REV 1)    MD 55/3/04 REV 3 (AC 55/1/04 REV 1)
   +  Anexa IVLista menţionată la articolul 17 din Protocol: adaptari suplimentare la actele adoptate de instituţiiAGRICULTURAA. LEGISLAŢIA AGRICOLĂ (1) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul III secţiunea 4 - Agricultura şi pescuitConsiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, modifica regulamentul care stabileşte organizarea comuna a pieţelor în sectorul zahărului, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei şi a României, adaptand, astfel, cotele de zahăr şi izoglucoza, precum şi necesarul maxim de aprovizionare cu importuri de zahăr brut, în conformitate cu tabelul următor care poate fi adaptat în acelaşi mod ca şi cotele actualelor state membre, pentru a asigura respectarea principiilor şi a obiectivelor organizării comune a pieţelor în sectorul zahărului în vigoare la acea data.Cantităţi convenite
         
    (în tone)
      BulgariaRomânia
    Cantitatea de bază pentru zahăr(1)4.752109.164
    din care: A4.32099.240
    B4329.924
    Necesarul maxim de aprovizionare (exprimat în zahăr alb) pentru importurile de zahăr brut198.748329.636
    Cantitatea de bază pentru izoglucoză(2)56.0639.981
    din care: A56.0639.790
    B0191
  În cazul în care Bulgaria solicita acest lucru în anul 2006, cantităţile de baza pentru zahăr A şi B menţionate mai sus vor fi inversate cu cantităţile de baza pentru izoglucoza A şi B ale Bulgariei. (2) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2075/92 privind sistemul primelor, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat asociaţiilor de producători în sectorul tutunului brut (JO L 358, 31.12.1998, p. 17), astfel cum a fost modificat prin:- 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, P. 54);- 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, P. 20);- 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 47);- 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);- 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999, p. 8);- 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei, din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 13);- 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, P. 18);- 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p. 3);- 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p. 18);- 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p. 5);- 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);- 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.06.2002 (JO L 153 13.6.2002, p. 3);- 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.08.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p. 16);- 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p. 8);- 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).În cazul în care este necesar şi în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comuna a pieţei în sectorul tutunului brut*2), Comisia adopta, până la data aderării, modificările necesare la lista comunitara a zonelor recunoscute de producţie, prezentată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2848/98, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei şi a României, în special cu privire la introducerea respectivelor zone de producţie a tutunului din Bulgaria şi România în respectiva lista._________*2) JO L 215, 30.7.1992, p. 70. (3) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, precum şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:- 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (OJ L 5, 9.1.2004, p. 8);- 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (OJ L 91, 30.3.2004, p. 1);- 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (OJ L 93, 30.3.2004, p. 1);- 32004 R 0864: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (OJ L 161, 30.4.2004, p. 48).(a) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, adopta dispoziţiile necesare privind Bulgaria şi România în vederea integrării ajutorului pentru seminţe în schemele de sprijin prevăzute în titlul III capitolul 6 şi în titlul IV A din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.(i) Aceste dispoziţii urmează sa includă o modificare a anexei XIA "Plafoanele sprijinului pentru seminţe în noile state membre, menţionate la articolul 99 alineatul (3)" din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 583/2004, formulat după cum urmează:
     
    "ANEXA XI A
    Plafoanele ajutoarelor pentru seminţe în noile state membre, menţionate la articolul 99 alineatul (3)
    (milioane EUR)
  (îi) Alocarea cantităţilor naţionale maxime de seminţe pentru care este plătibil sprijinul se face după cum urmează:Alocarea convenită a cantităţilor naţionale maxime de seminţe pentru care este plătibil sprijinul(în tone)
         
    (în tone)
      BulgariaRomânia
    Seminţe de orez (Oryza sativa L.)883,2100
    Alte seminţe decât cele de orez9362.294
  (b) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultareaParlamentului European, adopta dispoziţiile necesare cu privire la Bulgaria şi România pentru integrarea ajutorului în domeniul tutunului în schemele de sprijin prevăzute în titlul III capitolul 6 şi în titlul IV A din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.Alocaţiile convenite pentru pragurile naţionale ale garanţiei pentru tutun sunt următoarele: Alocaţia convenită pentru pragurile naţionale ale garanţiei pentru tutun(în tone)
         
    (în tone)
      BulgariaRomânia
    Total din care:47.13712.312
    I Flue-cured9.0234.647
    II Light air-cured3.2082.370
    V Sun-cured   5.295
    VI Basmas31.106  
    VIII Kaba Koulak3.800  
  B. LEGISLAŢIA VETERINARA ŞI FITOSANITARA31999 L 0105: Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere (JO L 11, 15.1.2000, p. 17).În cazurile corespunzătoare şi prin recurgerea la procedura prevăzută de articolul 26 alineatul (3) din Directiva 1999/105/CE , Comisia adapteaza anexa I la respectiva directiva cu privire la soiurile de copaci Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. şi Tilia tomentosa Moench.NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 8/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL, ANEXA VPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOL, ANEXA V.Documente sursa:     MD 50/2/04 REV 2 (AC 50/1/004 REV 1)     MD 166/5/04 REV 5 (AC 166/1/05 REV 1)     MD 73/4/04 REV 4 (AC 73/1/04 REV 1)     MD 72/4/04 REV4 (AC 72/1/04 REV 1)     MD 51/7/04 REV 7 (AC 51/1/04 REV 1)     MD 206/3/05 REV 3 (AC 206/1/05 REV 1)
   +  Anexa VLista menţionată la articolul 18 din Protocol: alte dispoziţii permanente1. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALETratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul I secţiunea 3-Libera circulaţie a mărfurilorMECANISMUL SPECIALÎn ceea ce priveşte Bulgaria sau România, titularul ori beneficiarul unui brevet de invenţie sau certificat suplimentar de protecţie pentru un produs farmaceutic înregistrat într-un stat membru la o dată la care o astfel de protecţie nu putea fi obţinută pentru produsul respectiv într-unui din noile state membre prevăzute mai sus, poate beneficia de drepturile conferite prin respectivul brevet de invenţie sau certificat suplimentar de protecţie pentru a împiedica importul şi comercializarea acelui produs în statul sau statele membre în care produsul în cauza beneficiază de protecţie prin brevet de invenţie sau certificat suplimentar, chiar şi în cazul în care produsul a fost introdus pe piaţa pentru prima data în noul stat membru respectiv de către titularul brevetului de invenţie sau al certificatului ori cu acordul sau.Orice persoană care intenţionează sa importe sau sa comercializeze un produs farmaceutic aflat sub incidenţa paragrafului anterior într-un stat membru în care produsul beneficiază de protecţie prin brevet sau certificat suplimentar trebuie să demonstreze autorităţilor competente, în cererea referitoare la importul respectiv, ca titularul ori beneficiarul brevetului sau certificatului a primit o notificare prealabilă cu o luna înainte.2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENTEITratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul I secţiunea 5 -Reguli de concurenta (1) Următoarele scheme de ajutor şi ajutorul individual implementate într-un nou stat membru înainte de data aderării şi aplicabile şi după această dată se considera după aderare ca ajutor existent în înţelesul articolului III-168 alineatul (1) din Constituţie.(a) măsuri de ajutor implementate înainte de 10 decembrie 1994;(b) măsuri de ajutor enumerate în apendicele la prezenta anexa;(c) măsuri de ajutor care, înainte de data aderării, au fost evaluate de autoritatea de control al ajutorului de stat din noul stat membru şi considerate compatibile cu acquis-ul şi faţă de care Comisia nu a ridicat nici o obiectie în temeiul unor rezerve serioase privind compatibilitatea măsurii cu piaţa comuna, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).Toate măsurile aplicabile şi după data aderării care constituie ajutor de stat şi care nu îndeplinesc condiţiile stabilite mai sus sunt considerate drept un ajutor nou după aderare în scopul aplicării articolului III-168 alineatul (3) din Constituţie.Dispoziţiile de mai sus nu se aplică ajutoarelor din sectorul transporturilor, nici activităţilor legate de producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I la Constituţie cu excepţia produselor pescaresti şi ale produselor derivate din acestea.De asemenea, dispoziţiile de mai sus nu aduc atingere măsurilor tranzitorii privind politica în domeniul concurentei instituite în prezentul protocol şi măsurilor instituite în anexa VII capitolul 4 secţiunea B la prezentul protocol. (2) În măsura în care un nou stat membru doreşte examinarea de către Comisie a unei măsuri de ajutor, în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c), acesta va pune la dispoziţia Comisiei, cu regularitate, următoarele:(a) o lista a ajutoarelor existente care au fost evaluate de către autoritatea naţionala de control al ajutorului de stat şi pe care aceasta autoritate le-a găsit compatibile cu acquis-ul şi(b) orice alta informaţie care este esenţială pentru evaluarea compatibilitatii măsurii de ajutor care urmează să fie examinata, în conformitate cu formatul concret de raportare furnizat de Comisie.În cazul în care Comisia nu obiecteaza cu privire la măsura de ajutor existenta, în temeiul unor rezerve serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea măsurii cu piaţa comuna, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor complete cu privire la această măsură sau de la primirea declaraţiei noului stat membru prin care acesta informează Comisia ca informaţiile furnizate sunt complete, deoarece informaţiile adiţionale cerute nu sunt disponibile sau au fost deja furnizate, se considera că nu s-a ridicat nici o obiectie din partea Comisiei.Toate măsurile de ajutor prezentate Comisiei în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c) înainte de data aderării sunt supuse procedurii de mai sus, indiferent de faptul ca în perioada de examinare noul stat membru în cauza a devenit deja membru al Uniunii. (3) O decizie a Comisiei de obiectie faţă de o măsura, în înţelesul alineatului (1) litera (c), este considerată ca o decizie de a iniţia procedura investigatiei formale, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE*1)__________*1) JO L 83, 27.3.1999, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima data prin Actul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).În cazul în care se ia o asemenea decizie înainte de data aderării, decizia produce efecte numai după data aderării. (4) Fără a aduce atingere procedurilor privind ajutorul existent prevăzute la articolul III-168 din Constituţie schemele de ajutor şi ajutorul individual acordate în sectorul transporturilor, implementate într-un nou stat membru înainte de data aderării şi aplicabile şi după această dată, sunt considerate ca ajutor existent în înţelesul articolului III-168 alineatul (1) din Constituţie fiind supuse următoarei condiţii:- măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării.Aceasta comunicare include informaţii privind temeiul juridic pentru fiecare măsura.Măsurile de ajutor existent şi intentiile de acordare sau modificare a ajutoarelor, comunicate Comisiei înainte de data aderării, se considera a fi comunicate la data aderării.Aceste măsuri de ajutor sunt considerate drept ajutor "existent" în înţelesul articolului III-168 alineatul (1) din Constituţie până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării. Noile state membre modifica, în cazul în care este necesar, aceste măsuri de ajutor pentru a se conformă cu orientările aplicate de Comisie până cel târziu la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării. După această dată, orice ajutor considerat a fi incompatibil cu aceste orientări se considera drept ajutor nou. (5) Cu privire la România, alineatul (1) litera (c) se aplică numai măsurilor de ajutor evaluate de autoritatea de control al ajutorului de stat din România după această dată, cu privire la care Comisia, pe baza monitorizarii continue a angajamentelor luate de România în contextul negocierilor de aderare, estimeaza ca aplicarea legislaţiei în materie de ajutor de stat în România, în perioada dinaintea aderării, a atins un nivel satisfăcător. Un asemenea nivel satisfăcător este considerat a fi atins o dată ce România a demonstrat aplicarea consecventa a controlului complet şi adecvat al ajutorului de stat, în ceea ce priveşte toate măsurile de ajutor acordate în România, inclusiv adoptarea şi punerea în aplicare a deciziilor complet şi corect motivate de către autoritatea de control al ajutorului de stat din România, care să cuprindă o evaluare exactă a naturii de ajutor de stat a fiecărei măsuri şi o aplicare corecta a criteriilor de compatibilitate.Comisia poate obiecta, în temeiul unor rezerve serioase privind compatibilitatea cu piaţa comuna, faţă de orice măsură de ajutor acordată în perioada de preaderare între 1 septembrie 2004 şi data stabilită în decizia de mai sus a Comisiei, care constata ca aplicarea legislaţiei a atins un nivel satisfăcător. O asemenea decizie a Comisiei, de a obiecta faţă de o măsura, este considerată drept o decizie de a iniţia procedura de investigatie formala în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 659/1999. În cazul în care se adoptă o asemenea decizie înainte de data aderării, decizia va produce efecte numai după data aderării.În cazul în care Comisia adopta o decizie negativa ca urmare a iniţierii procedurii formale de investigatie, Comisia decide ca România sa ia toate măsurile necesare pentru recuperarea efectivă a ajutorului de la beneficiar. Ajutorul care trebuie recuperat include dobânda calculată la o rata adecvată, determinata în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004*1) şi exigibilă de la aceeaşi dată._________*1) Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21.4.2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor detaliate de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).3. AGRICULTURA(a) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul III secţiunea 4 - Agricultura şi pescuit (1) Stocurile publice deţinute la data aderării de noile state membre şi obţinute prin aplicarea politicii acestora de sprijinire a pieţelor sunt preluate de către Comunitate la valoarea rezultată din aplicarea articolului 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1883/78 din 2 august 1978 privind normele generale de finanţare a interventiilor de către Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă, secţiunea Garantare*2). Stocurile menţionate sunt preluate numai cu condiţia ca intervenţia publică pentru produsele în cauza să se efectueze în Comunitate şi ca stocurile sa îndeplinească cerinţele pentru intervenţia Comunităţii.________*2) JO L 216, 5.8.1978, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 1259/96 (JO L 163, 2.7.1996, p. 10). (2) Orice stoc de produse, aflat în proprietate privată ori publică, aflat în libera circulaţie la data aderării pe teritoriul noilor state membre şi care depăşeşte cantitatea care ar putea fi considerată ca reprezentând un stoc normal de report, trebuie eliminat pe cheltuiala noilor state membre.Noţiunea de stoc normal de report se defineste pentru fiecare produs pe baza criteriilor şi obiectivelor specifice fiecărei organizări comune a pieţei. (3) Stocurile menţionate la alineatul (1) se deduc din cantitatea care depăşeşte stocurile normale de report. (4) Comisia organizează şi pune în aplicare măsurile definite mai sus în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanţarea politicii agricole comune*1) sau, după caz, în conformitate cu procedura menţionată în articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/2001 din 30 iunie 2001 privind organizarea comuna de piaţa în sectorul zahărului*2), ori în dispoziţiile echivalente ale celorlalte regulamente privind organizarea comuna a pieţelor agricole, ori cu procedura comitetului corespunzător stabilită prin legislaţia aplicabilă.________*1) JOL 160, 26.6.1999, p. 103.*2) JO L 178, 30.6.2001, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 39/2004 al Comisiei (JO L 6, 10.1.2004, p. 16).(b) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul I secţiunea 5- Reguli de concurentaFără a aduce atingere procedurilor privind ajutoarele existente, prevăzute la articolul III-168 schemele de ajutoare şi ajutoarele individuale acordate activităţilor legate de producţia, prelucrarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I cu excepţia produselor pescaresti şi a produselor derivate din acestea, puse în aplicare într-un nou stat membru înainte de data aderării şi care se aplică şi după data respectiva, sunt calificate ca ajutoare existente în înţelesul articolului III-168 alineatul (1) sub rezerva următoarei condiţii:- măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării.Aceasta comunicare trebuie să includă informaţiile privind temeiul juridic pentru fiecare măsura. Măsurile de ajutor existente şi planurile de a acorda sau modifica ajutoarele, comunicate Comisiei anterior datei aderării, se considera ca fiind comunicate la data aderării.Comisia publică lista acestor ajutoare.Aceste măsuri de ajutor sunt calificate ca ajutoare ,existente" în înţelesul articolului III-168alineatul (1) din Constituţie până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării.Noile state membre modifica aceste măsuri de ajutor, în cazurile în care este necesar, în vederea conformarii lor cu orientările aplicate de Comisie, până la încheierea celui de-al treilea an de la data aderării. După acea data, orice ajutor considerat ca neconform cu respectivele orientări este considerat drept ajutor nou.4. UNIUNEA VAMALĂTratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul I secţiunea 3 - Libera circulaţie a mărfurilor subsectiunea 1 - Uniunea vamală31992 R 2913: Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima data prin:- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi modificările aduse tratatelor - aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);31993 R 2454: Regulamentul (CEE) nr. 2454/ 93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1), astfel cum modificat ultima data prin:- 32003 R 2286: Regulamentul (CE) nr. 2286/2003 al Comisiei din 18.12.2003 (JO L 343, 31.12.2003, p. 1).Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:DOVADA STATUTULUI COMUNITAR (COMERŢUL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII EXTINSE) (1) Fără a aduce atingere articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, mărfurile care la data aderării se găsesc în depozit temporar sau sub una din destinatiile şi regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (15) litera (b) şi alineatul (16) literele (b) - (g) din acest regulament în Comunitatea extinsă, ori care se afla în curs de transport după ce au făcut obiectul formalităţilor de export în Comunitatea extinsă, sunt libere de taxe vamale şi alte măsuri vamale când sunt declarate pentru punere în libera circulaţie în Comunitatea extinsă cu condiţia să se prezinte una din următoarele:(a) dovada originii preferenţiale emisă valabil sau întocmită înainte de data aderării în conformitate cu unul dintre acordurile europene enumerate mai jos sau cu acordurile preferenţiale echivalente încheiate între noile state membre şi care conţin o interdicţie de drawback sau de exonerare de taxe vamale pentru materii prime neoriginare utilizate pentru fabricarea unor produse pentru care este emisă sau întocmită o dovadă de origine (regula "no-drawback");Acordurile europene:- 21994 A 1231 (24) Bulgaria: Acordul european instituind o asociere între Republica Bulgaria, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte - Protocolul 4 privind definirea notiunii de, produse originare" şi metodele de cooperare administrativă*1);________*1) JO L 358, 31.12.1994, p. 3, astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia nr. 1/2003 a Consiliului de asociere UE-Bulgaria din 4.6.2003 (JO L 191, 30.7.2003, p. 1).- 21994 A 1231 (20) România: Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte Protocolul 4 privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă*2).__________*2) JO L 357, 31.12.1994, p. 2, astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia nr. 2/2003 a Consiliului de asociere UE-România din 25.9.2003 (nepublicata încă în Jurnalul Oficial).(b) orice mijloace de dovedire a statutului comunitar menţionate în articolul 314c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;(c) un carnet ATA emis înainte de data aderării într-un actual stat membru sau într-un nou stat membru. (2) În scopul emiterii dovezilor menţionate la alineatul (1) litera (b) de mai sus, cu referire la situaţia de la data aderării şi în completarea dispoziţiilor articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, "mărfuri comunitare" înseamnă mărfuri:- obţinute în întregime pe teritoriul oricăruia dintre noile state membre în condiţii identice cu cele ale articolului 23 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi care nu incorporeaza mărfuri importate din alte tari şi teritorii, sau- importate din alte tari şi teritorii decât ţara interesată şi puse în libera circulaţie în ţara respectiva, sau- obţinute sau produse în ţara interesată, fie numai din mărfurile menţionate la prezentul alineat a doua liniuţa, fie din mărfurile menţionate la prezentul alineat prima şi a doua liniuţa. (3) În scopul verificării dovezilor menţionate la alineatul (1) litera (a) de mai sus, se aplică dispoziţiile privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă prevăzute în respectivele acorduri europene sau în acordurile preferenţiale echivalente încheiate între noile state membre. Solicitarile de verificare ulterioară a acestor dovezi se accepta de către autorităţile vamale competente ale actualelor state membre şi ale noilor state membre într-o perioadă de trei ani de la emiterea dovezii de origine în cauza şi se pot efectua de către aceste autorităţi într-o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în sprijinul unei declaraţii de libera circulaţie.DOVADA ORIGINII PREFERENŢIALE (COMERŢUL CU TARI TERŢE, INCLUSIV TURCIA ÎN CADRUL ACORDURILOR PREFERENŢIALE CU PRIVIRE LA AGRICULTURA, PRODUSE DIN CĂRBUNE ŞI OŢEL) (4) Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri care deriva din politica comercială comuna, dovada originii emisă valabil de către terţe tari sau întocmită în cadrul acordurilor preferenţiale încheiate de noile state membre cu aceste tari ori emisă sau întocmită în cadrul legislaţiei naţionale unilaterale a noilor state membre este acceptat în aceste noi state membre, cu condiţia ca:(a) dobândirea unei asemenea origini sa confere tratament tarifar preferenţial pe baza măsurilor tarifare preferenţiale cuprinse în acordurile sau înţelegerile pe care Comunitatea le-a încheiat cu aceste tari terţe sau grupuri de tari, sau le-a adoptat cu privire la acestea, asa cum este menţionat la articolul 20 alineatul (3) literele (d) şi (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;şi(b) dovada originii şi documentele de transport sa fi fost emise sau întocmite până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi(c) dovada originii să fie remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.În cazul în care mărfurile au fost declarate ca fiind puse în libera circulaţie într-un nou stat membru înainte de data aderării, dovada originii emisă sau întocmită retroactiv în conformitate cu acordurile preferenţiale sau înţelegerile în vigoare în acest nou stat membru la data punerii în libera circulaţie poate fi de asemenea acceptată în noul stat membru interesat, cu condiţia să fie remisă autorităţilor vamale în perioada de patru luni de la data aderării. (5) Bulgaria şi România sunt autorizate sa retina autorizaţiile în care statutul de "exportatori agreati" a fost acordat în cadrul acordurilor încheiate cu terţe tari, cu condiţia ca:(a) o asemenea dispoziţie să fie, de asemenea, prevăzută în acordurile încheiate înainte de data aderării de către aceste terţe tari şi Comunitate; şi(b) exportatorii agreati să aplice regulile de origine prevăzute în aceste acorduri.Aceste autorizaţii se înlocuiesc de către noile state membre, în termen de cel târziu un an de la data aderării, cu noi autorizaţii emise în conformitate cu condiţiile legislaţiei comunitare. (6) În scopul verificării dovezilor menţionate la alineatul (4), se aplică dispoziţiile referitoare la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante. Solicitarile pentru verificarea ulterioară a acestor dovezi sunt acceptate de către autorităţile vamale competente ale actualelor state membre şi ale noilor state membre în termen de trei ani de la emiterea dovezii de origine respective şi se pot efectua de către aceste autorităţi în termen de trei ani de la acceptarea dovezii originii în susţinerea unei declaraţii de libera circulaţie. (7) Fără sa aducă atingere aplicării oricărei măsuri care deriva din politica comercială comuna, dovada originii emisă retroactiv de către terţe tari în cadrul acordurilor preferenţiale încheiate de Comunitate cu aceste tari sunt acceptate în noile state membre pentru punerea în libera circulaţie a mărfurilor care la data aderării sunt fie în curs de transport fie în depozit temporar, într-un antrepozit vamal sau într-o zona libera într-una din aceste terţe tari sau în acest nou stat membru, cu condiţia ca noul stat membru în care punerea în libera circulaţie are loc sa nu aibă nici un acord de comerţ liber în vigoare cu terta ţara, pentru produsele în cauza, la data la care au fost emise documentele de transport şi cu condiţia ca:(a) dobândirea acestei origini sa confere tratament tarifar preferenţial pe baza măsurilor tarifare preferenţiale cuprinse în acorduri şi înţelegeri pe care Comunitatea le-a încheiat cu ţările terţe sau grupurile de tari, sau le-a adoptat cu privire la acestea, asa cum este menţionat la articolul 20 alineatul (3) literele (d) şi (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; şi(b) documentele de transport sa fi fost emise până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi(c) dovada originii emisă retroactiv sa fi fost remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării. (8) În scopul verificării dovezilor menţionate la alineatul (7), se aplică dispoziţiile referitoare la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante.DOVADA STATUTULUI CONFORM DISPOZIŢIILOR PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A PRODUSELOR INDUSTRIALE ÎN CADRUL UNIUNII VAMALE CE-TURCIA (9) Dovezile de origine emise valabil fie de Turcia, fie de un nou stat membru în cadrul acordurilor comerciale preferenţiale aplicate între ele şi care permit un cumul al originii cu Comunitatea în baza unor reguli de origine identice şi o interzicere a oricărui drawback sau suspendări a taxelor vamale cu privire la mărfurile respective, sunt acceptate în ţările respective ca dovada a statutului în conformitate cu dispoziţiile privind libera circulaţie a produselor industriale, stabilite în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia*1) cu condiţia ca:___________*1) Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 22.12.1995 privind aplicarea ultimei etape a uniunii vamale (JO L 35, 13.2.1996, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima data prin Decizia nr. 2/99 a Consiliului de asociere CE-Turcia (JO L 72, 18.3.1999, p. 36).(a) dovada originii şi documentele de transport sa fi fost emise până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi(b) dovada originii să fie remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.În cazul în care mărfurile au fost declarate ca fiind puse în libera circulaţie fie în Turcia, fie într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în cadrul acordurilor comerciale preferenţiale menţionate mai sus, dovada de origine emisă retroactiv conform acestor acorduri poate fi de asemenea acceptată cu condiţia să fie remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării. (10) În scopul verificării dovezilor menţionate la alineatul (9), se aplică dispoziţiile referitoare la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante. Solicitarile pentru verificarea ulterioară a acestor dovezi sunt acceptate de către autorităţile vamale competente ale actualelor state membre şi ale noilor state membre în termen de trei ani de la emiterea dovezii de origine respective şi se pot efectua de către aceste autorităţi în termen de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în susţinerea unei declaraţii de libera circulaţie. (11) Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri care deriva din politica comercială comuna, un certificat de circulaţie A. TR emis în conformitate cu dispoziţiile privind libera circulaţie a produselor industriale, stabilit în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia, va fi acceptat în noile state membre pentru punerea în libera circulaţie a mărfurilor care la data aderării sunt fie în curs de transport după ce au făcut obiectul formalităţilor de export în Comunitate sau în Turcia, fie sunt în depozit temporar sau sub unul din regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) - (h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 în Turcia sau în noul stat membru, cu condiţia ca:(a) nici o dovadă de origine menţionată la alineatul (9) sa nu fie remisă pentru mărfurile respective; şi(b) mărfurile sa îndeplinească condiţiile pentru aplicarea dispoziţiilor privind libera circulaţie a produselor industriale; şi(c) documentele de transport sa fi fost emise până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi(d) certificatul de circulaţie A.TR să fie remis autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării. (12) În scopul verificării certificatului de circulaţie A.TR menţionat la alineatul (11) de mai sus, se aplică dispoziţiile referitoare la emiterea certificatelor de circulaţie A.TR şi metodele de cooperare administrativă în conformitate cu Decizia nr. 1/2001 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia*2)._________*2) Decizia nr. 1/2001 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia din 28.3.2001 de modificare a Deciziei nr. 1/96 de stabilire a unor norme detaliate pentru aplicarea Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE - Turcia (JO L 98, 7.4.2001, p. 31), astfel cum a fost modificată ultima data prin Decizia nr. 1/2003 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia din 30.1.2003 (JO L 28, 4.2.2003, p. 51).REGIMURILE VAMALE (13) Depozitul temporar şi regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) - (h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 care au început înainte de aderare încetează sau se încheie în condiţiile legislaţiei comunitare.în cazul în care încetarea sau încheierea da naştere unei datorii vamale, suma drepturilor de import care trebuie plătite este cea în vigoare la data la care a luat naştere datoria vamală în conformitate cu Tariful Vamal Comun şi suma plătită este considerată resursa proprie a Comunităţii. (14) Procedurile care reglementează antrepozitul vamal stabilite în articolele 84 - 90 şi 98 - 113 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 535 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determina pe baza naturii mărfurilor de import, a valorii în vama şi a cantităţii mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei de plasare a acestora sub regimul de antrepozit vamal, iar aceasta declaraţie a fost acceptată înainte de data aderării, aceste elemente trebuie să rezulte din legislaţia aplicabilă în noul stat membru interesat înainte de data aderării. (15) Procedurile care reglementează perfecţionarea activa stabilite în articolele 84 - 90 şi 114 - 129 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 536 - 550 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determina pe baza naturii mărfurilor de import, a încadrării lor tarifare, a cantităţii, a valorii în vama şi a originii mărfurilor de import la data plasarii lor sub acest regim vamal, iar declaraţia de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înainte de data aderării, aceste elemente rezultă din legislaţia aplicabilă în noul stat membru interesat înainte de data aderării;- în cazul în care încheierea da naştere unei datorii vamale, pentru a păstra echitatea între titularii autorizaţiilor stabiliţi în actualele state membre şi cei stabiliţi în noile state membre, se plătesc dobânzi compensatorii la drepturile de import datorate în condiţiile legislaţiei comunitare de la data aderării;- în cazul în care declaraţia de perfecţionare activa a fost acceptată în cadrul unui sistem cu rambursare, rambursarea se efectuează în condiţiile legislaţiei comunitare, de către şi pe cheltuiala noului stat membru, în cazul în care datoria vamală în raport cu care este solicitată rambursarea a luat naştere înainte de data aderării. (16) Procedurile care reglementează admiterea temporară stabilite în articolele 84 - 90 şi 137 - 144 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 553 - 584 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determina pe baza naturii mărfurilor de import, a încadrării lor tarifare, a cantităţii, a valorii în vama şi a originii mărfurilor de import la data plasarii lor sub acest regim vamal, iar declaraţia de plasare a mărfurilor sub acest regim vamal a fost acceptată înainte de data aderării, aceste elemente rezultă din legislaţia aplicabilă în noul stat membru interesat înainte de data aderării;- în cazul în care încheierea da naştere unei datorii vamale, pentru a păstra echitatea între titularii autorizaţiilor stabiliţi în actualele state membre şi cei stabiliţi în noile state membre, se plătesc dobânzi compensatorii la drepturile de import datorate în condiţiile legislaţiei comunitare de la data aderării. (17) Procedurile care reglementează perfecţionarea pasiva stabilite în articolele 84 - 90 şi 145 160 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 585 - 592 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:- articolul 591 al doilea alineat din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică mutatis mutandis exporturilor temporare de mărfuri care au fost exportate temporar din noile state membre înainte de data aderării.ALTE DISPOZIŢII (18) Autorizaţiile acordate înainte de data aderării pentru regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (16) literele (d), (e) şi (g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 sunt valabile până la expirarea valabilităţii lor sau un an după data aderării, oricare dintre aceste date ar fi prima în ordine cronologică. (19) Procedurile care reglementează naşterea unei datorii vamale, înscrierea în evidenţa contabilă şi recuperarea ulterioară stabilite în articolele 201 - 232 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi articolele 859 - 876a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:- recuperarea se efectuează în condiţiile legislaţiei comunitare. Cu toate acestea, dacă datoria vamală a luat naştere înainte de data aderării, recuperarea se efectuează în condiţiile în vigoare în noul stat membru interesat înainte de aderare, de către acesta şi în favoarea acestuia. (20) Procedurile care reglementează rambursarea şi remiterea drepturilor stabilite în articolele 235 - 242 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 877-912 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:- rambursarea şi remiterea drepturilor se efectuează potrivit condiţiilor legislaţiei comunitare. Cu toate acestea, dacă drepturile a căror rambursare sau remitere este solicitată privesc o datorie vamală care a luat naştere înainte de data aderării, rambursarea şi remiterea drepturilor se efectuează conform condiţiilor în vigoare în noul stat membru interesat înainte de aderare, de către acesta şi pe cheltuiala acestuia.Apendicele la ANEXA VLista măsurilor de ajutor existente menţionate la punctul 1 litera (b) a mecanismului de ajutor existent prevăzut la capitolul 2 din anexa VNotă: Măsurile de ajutor enumerate în prezentul apendice trebuie considerate ca ajutor existent în sensul mecanismului de ajutor existent stabilit în capitolul 2 la anexa V în limita în care acestea se încadrează în domeniul primului alineat al acesteia.┌───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬────────┐│ Nr. │ Titlul (original) │ Data aprobării de │ Durata │├──────────┬──────┬─────┤ │ către autoritatea │ ││ Statul │ Nr. │ Anul│ │ naţionala de │ ││ membru │ │ │ │ supraveghere a │ ││ │ │ │ │ ajutorului de stat │ │├──────────┼──────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────┤│ BG │ 1 │ 2004│ *) │ 29.7.2004 │ 2004- ││ │ │ │ │ │ 2018 │├──────────┼──────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────┤│ BG │ 2 │2004 │ *) │ 18.11.2004 │31.12. ││ │ │ │ │ │ 2010 │├──────────┼──────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────┤│ BG │ 3 │2004 │ *) │ 16.12.2003 │31.12. ││ │ │ │ │ │ 2010 │└──────────┴──────┴─────┴──────────────────────┴─────────────────────┴────────┘__________*) limb BulgaraNEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 9/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL, ANEXA VIPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOL. ANEXA VI.Documente sursa:    MD 65/8/04 REV 8 (AC 65/1/04 REV 1)    MD 104/3/04 REV 3 (AC 104/1/04 REV 1)    MD 96/7/04 REV 7 (AC 96/1/04 REV 1)    MD 84/4/04 REV 4 (AC 84/1/04 REV 1)    MD 54/8/04 REV 8 (AC 54/1/04 REV 1)    MD 25/6/04 REV 6 (AC 25/2/04 REV 2)    MD 12/2/04 REV 2 (AC 12/1/04 REV 1    MD 157/3/04 REV 3 (AC 157/1/05 REV 1)    MD 7/2/04 REV 2 (AC 7/1/04 REV 1)    MD 106/3/04 REV 3 (AC 106/1/04 REV 1)    MD 36/2/04 REV 2 (AC 36/1/04 REV 1)    MD 184/5/04 REV 5 (AC 184/1/05 REV 1)    MD 60/9/04 REV 9 (AC 60/2/04 REV 2)  +  Anexa VILista menţionată la articolul 20 din protocol:măsuri tranzitorii privind Bulgaria1. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELORTratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa 31968 R 1612: Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii (JO L 257, 19.10.1968, p. 2), astfel cum a fost modificat ultima data prin:- 32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 158, 30.4.2004, p. 77);- 31996 L 0071: Directiva 96/71 /CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p.1);- 32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE şi 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77). (1) Articolul III-133 şi articolul III-144 primul paragraf din Constituţie se aplică pe deplin numai cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor şi la libertatea de a presta servicii care presupune circulaţia temporară a lucrătorilor, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 96/71/CE , între Bulgaria, pe de o parte şi fiecare dintre actualele state membre, pe de altă parte, sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite în alineatele (2) - (14). (2) Prin derogare de la articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 şi până la sfârşitul perioadei de doi ani de la data aderării, actualele state membre vor aplica măsuri de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, care reglementează accesul resortisantilor bulgari pe piaţa forţei de muncă din fiecare din aceste state. Actualele state membre pot continua să aplice aceste măsuri până la expirarea perioadei de cinci ani de la data aderării.Resortisantii bulgari care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni vor putea beneficia de acces pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru, dar nu şi pe piaţa forţei de muncă din celelalte state membre care aplica măsuri de drept intern. Resortisantii bulgari admişi după aderare pe piaţa forţei de muncă dintr-un actual stat membru pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni beneficiază de aceleaşi drepturi.Resortisantii bulgari menţionaţi la paragrafele al doilea şi al treilea de mai sus încetează sa beneficieze de drepturile cuprinse în aceste paragrafe, dacă părăsesc voluntar piaţa forţei de muncă din actualul stat membru în cauza.Resortisantii bulgari care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării sau în perioada în care se aplică măsurile de drept intern şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni nu beneficiază de aceste drepturi. (3) Înainte de sfârşitul perioadei de doi ani de la data aderării, Consiliul reexamineaza aplicarea dispoziţiilor tranzitorii stabilite în alineatul (2), pe baza unui raport al Comisiei. La încheierea acestei reexaminari şi cel mai tirziu la sfârşitul perioadei de doi ani de la data aderării, actualele state membre notifica Comisia dacă vor continua să aplice măsurile de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, ori dacă vor aplica în viitor articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. În lipsa acestei notificări, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. (4) La solicitarea Bulgariei, se poate efectua o noua reexaminare. În acest caz, se aplică procedura menţionată în alineatul (3) şi care trebuie încheiată în termen de şase luni de la primirea solicitării din partea Bulgariei. (5) La sfârşitul perioadei de cinci ani menţionată în alineatul (2), un stat membru care menţine măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale poate continua, în cazul în care pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru se produc sau exista riscul să se producă perturbari grave, precum şi după ce notifica Comisia, să aplice aceste măsuri până la sfârşitul perioadei de şapte ani de la data aderării. În lipsa respectivei notificări, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. (6) Pe parcursul perioadei de şapte ani de la data aderării, acele state membre în care, în temeiul alineatelor (3), (4) sau (5), se aplică articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 cu privire la resortisantii bulgari şi care, în această perioadă, eliberează permise de muncă resortisantilor din Bulgaria în scopul monitorizarii, vor face acest lucru în mod automat. (7) Acele state membre în care, în temeiul alineatelor (3), (4) sau (5), se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 cu privire la resortisantii bulgari, pot recurge la procedurile stabilite în paragrafele următoare până la sfârşitul perioadei de şapte ani de la data aderării.În cazul în care într-un stat membru menţionat la primul paragraf se produc sau se prevede producerea unor perturbari pe piaţa forţei de muncă care ar putea ameninta grav nivelul de trai sau nivelul de ocupare a forţei de muncă într-o anumită regiune sau în cadrul unei profesii, respectivul stat membru informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta şi furnizează acestora toate detaliile pertinente. Pe baza acestor informaţii, statul membru poate solicita Comisiei sa declare suspendarea, totală sau parţială, a aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, în vederea normalizarii situaţiei în regiunea sau profesia respectiva. Comisia decide cu privire la domeniul de aplicare şi durata suspendării în termen de cel mult două săptămâni de la primirea acestei solicitări şi notifica decizia sa Consiliului. În termen de doua săptămâni de la adoptarea deciziei Comisiei, orice stat membru poate solicita Consiliului anularea sau modificarea deciziei. În termen de doua săptămâni, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată în privinta acestei solicitări.Un stat membru menţionat la primul paragraf poate, în cazuri urgente şi excepţionale, sa suspende aplicarea articolelor 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, adresand ulterior Comisiei o notificare motivată. (8) Pe durata suspendării aplicării articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 în temeiul alineatelor (2) - (5) şi (7) de mai sus, în ceea ce priveşte dreptul membrilor familiilor lucrătorilor de a fi încadraţi în munca, se aplică articolul 23 din Directiva 2004/38/CE în Bulgaria cu privire la resortisantii actualelor state membre şi în actualele state membre cu privire la resortisantii bulgari, în următoarele condiţii:- soţul unui lucrator şi descendenţii acestora care nu depăşesc vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea acestuia, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la data aderării, beneficiază, după aderare, de acces imediat pe piaţa forţei de muncă din acel stat membru. Aceasta dispoziţie nu se aplică membrilor familiei unui lucrator care a fost admis legal pe piaţa forţei de muncă din acel stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni;- soţul unui lucrator şi descendenţii acestora care nu depăşesc vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea acestuia, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la o dată ulterioară aderării, dar pe parcursul perioadei de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru dacă au locuit în acel stat membru cel puţin optsprezece luni sau din al treilea an după data aderării, oricare din aceste date intervine prima în ordine cronologică.Aceste dispoziţii nu aduc atingere măsurilor mai favorabile indiferent dacă acestea sunt de drept intern sau rezultă din acorduri bilaterale. (9) În măsura în care anumite dispoziţii din Directiva 2004/38/CE care preiau dispoziţiile din Directiva 68/360/CEE *1) nu pot fi disociate de cele din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 a căror aplicare este amânată în temeiul alineatelor (2) - (5), (7) şi (8), Bulgaria şi actualele state membre pot deroga de la aceste dispoziţii în măsura necesară pentru a aplica alineatele (2) - (5), (7) şi (8).__________*1) Directiva 68/360/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind eliminarea restrictiilor de circulaţie şi şedere în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele membre şi familiile acestora (JO L 257, 19.10.1968, p. 13), astfel cum a fost modificată ultima data prin Actul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33) şi a carei abrogare prin Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 158, 30.4.2004, p. 77) intră în vigoare de la 30 aprilie 2006. (10) În toate cazurile în care actualele state membre aplica măsuri de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, Bulgaria poate menţine în vigoare măsuri echivalente în ceea ce priveşte resortisantii statului sau statelor membre în cauza. (11) Dacă aplicarea articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 este suspendată de către oricare din actualele state membre, Bulgaria poate recurge la procedurile stabilite în alineatul (7) în ceea ce priveşte România. În această perioadă, permisele de muncă eliberate de Bulgaria resortisantilor din România în scopul monitorizarii se eliberează automat. (12) Orice actual stat membru care aplica măsuri de drept intern în conformitate cu alineatele (2) - (5) şi (7) - (9), poate introduce, în aplicarea dreptului sau intern, o mai mare libertate de circulaţie decât cea existenta la data aderării, inclusiv accesul deplin pe piaţa forţei de muncă. Începând cu al treilea an după data aderării, orice actual stat membru care aplica măsuri de drept intern poate decide în orice moment să aplice în locul acestor măsuri articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. Comisia este informată cu privire la orice asemenea decizie. (13) Pentru a face faţa perturbarilor grave sau riscului producerii unor asemenea perturbari în anumite sectoare sensibile de servicii de pe piaţa forţei de muncă din aceste state, care ar putea să apară în anumite regiuni ca urmare a prestării transnationale de servicii, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 96/71/CE , şi în măsura în care acestea aplica liberei circulatii a lucrătorilor bulgari, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale, Germania şi Austria pot deroga, după notificarea Comisiei, de la dispoziţiile articolului III-144 primul paragraf din Constituţie în vederea limitării, în contextul prestării de servicii de către societăţile stabilite în Bulgaria, a circulaţiei temporare a lucrătorilor al căror drept de a munci în Germania şi Austria face obiectul măsurilor de drept intern.Lista sectoarelor de servicii care pot face obiectul acestei derogări este următoarea: -în Germania:
       
    Sectorulcodul NACE*), cu excepţia unor dispoziţii contrare
    construcţiile, inclusiv ramuri conexe45.1-4; activităţi enumerate în anexa la Directiva 96/71/CE
    activităţi de curăţare a clădirior74.70 Activităţi de curăţare a clădirilor
    alte servicii74.87 Numai activităţile designerilor de decoraţiuni interioare
  -în Austria:
       
    Sectorulcodul NACE*), cu excepţia unor dispoziţii contrare
    servicii de horticultură01.41
    tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei26.7
    construcţii metalice şi părţi componente28.11
    construcţii, inclusiv ramuri conexe45.1-4; activităţi enumerate în anexa la Directiva 96/71/CE
    activităţi în domeniul securităţii74.60
    activităţi de curăţare a clădirilor74.70
    asistenţă medicală la domiciliu85.14
    activităţi de asistenţă socială fără cazare85.32
  ________*) NACE: a se vedea 31990 R 3037: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 a Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima data prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).În măsura în care Germania sau Austria deroga de la articolul III-144 primul paragraf din Constituţie în conformitate cu paragrafele anterioare, Bulgaria poate adopta măsuri echivalente, după notificarea Comisiei.Aplicarea prezentului alineat nu poate avea ca efect crearea unor condiţii mai restrictive pentru circulaţia temporară a lucrătorilor în contextul prestării transnationale de servicii între Germania sau Austria şi Bulgaria decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare. (14) Aplicarea alineatelor (2) - (5) şi (7) - (12) nu poate avea ca efect crearea unor condiţii mai restrictive pentru accesul resortisantilor bulgari pe piaţa forţei de muncă din actualele state membre decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare.Fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor stabilite în alineatele (1) - (13), pe parcursul oricărei perioade în care aplica măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, actualele state membre trebuie să acorde un tratament preferenţial, în ceea ce priveşte accesul la piaţa forţei de muncă, lucrătorilor care sunt resortisanti ai statelor membre în comparatie cu lucrătorii care sunt resortisanti ai unor tari terţe.Lucrătorii migranti bulgari şi familiile acestora, care locuiesc şi muncesc legal într-un alt stat membru sau lucrătorii migranti care provin din celelalte state membre şi familiile acestora care locuiesc şi muncesc legal în Bulgaria nu sunt trataţi în condiţii mai restrictive decât cei provenind din tari terţe care locuiesc şi muncesc în acest stat membru sau în Bulgaria. În afară de aceasta, în aplicarea principiului preferintei comunitare, lucrătorii migranti provenind din tari terţe care locuiesc şi muncesc în Bulgaria nu beneficiază de tratament mai favorabil decât resortisantii Bulgariei.2. LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR- 31997 L 0009: Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 1997 privind schemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 91191 CE, cuantumul minim al compensării nu se aplică în Bulgaria până la 31 decembrie 2009. Bulgaria asigura ca schema sa de compensare pentru investitori prevede o despăgubire în valoare de minim 12 000 EUR de la 1 ianuarie 2007 şi până la 31 decembrie 2007 şi de minim 15 000 EUR de la 1 ianuarie 2008 şi până la 31 decembrie 2009.Pe parcursul perioadei de tranzitie, celelalte state membre îşi menţin dreptul de a nu permite funcţionarea unei filiale a unei societăţi bulgaresti de investiţii, stabilită pe teritoriul lor, în cazul în care şi atât timp cat respectiva filiala nu este înscrisă într-una din schemele de compensare pentru investitori recunoscute oficial pe teritoriul statului membru în cauza în vederea acoperirii diferenţei dintre cuantumul bulgaresc al compensatiei şi cuantumul minim prevăzut de articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE .3. LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILORTratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, Bulgaria poate menţine în vigoare, timp de cinci ani de la data aderării, restricţiile prevăzute în legislaţia sa, existenta la momentul semnării Tratatului de aderare, cu privire la dobândirea proprietăţii asupra terenurilor pentru resedinte secundare de către resortisantii statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), nerezidenti în Bulgaria, precum şi de către persoanele juridice constituite în conformitate cu legislaţia unui alt stat membru sau a unui stat membru al ASEE.Resortisantilor statelor membre şi resortisantilor statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European care sunt rezidenţi legali în Bulgaria nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte norme şi proceduri decât cele care se aplică resortisantilor Bulgariei. (2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, Bulgaria poate menţine în vigoare, timp de şapte ani de la data aderării, restricţiile prevăzute în legislaţia sa, existenta la momentul semnării Tratatului de aderare, cu privire la dobândirea de terenuri agricole, păduri şi terenuri forestiere de către resortisantii unui alt stat membru, resortisantii statelor care sunt parte ale la Acordul privind Spaţiul Economic European şi persoanele juridice constituite în conformitate cu legislaţia unui alt stat membru sau ale unui stat membru al ASEE. În nici unul din cazuri, un resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat mai puţin favorabil cu privire la dobândirea de terenuri agricole, păduri şi terenuri forestiere decât la data semnării Tratatului de aderare sau nu poate fi tratat într-un mod mai restrictiv decât resortisantii unei tari terţe.Fermierilor care desfăşoară activităţi independente care sunt resortisanti ai unui alt stat membru şi care doresc să se stabilească şi să aibă rezidenţă legală în Bulgaria nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri decât cele care se aplică resortisantilor bulgari.O revizuire generală a acestor măsuri tranzitorii are loc în cel de-al treilea an de la data aderării. În acest scop, Comisia transmite un raport Consiliului. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate decide scurtarea sau încetarea perioadei de tranzitie menţionate la primul paragraf.4. AGRICULTURAA. LEGISLAŢIA AGRICOLĂ- 31997 R 2597: Regulamentul (CE) nr. 2597/97 al Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comuna a pieţei laptelui şi produselor lactate în ceea ce priveşte laptele de consum (JO L 351, 23.12.1997, p. 13), astfel cum a fost modificat ultima data prin:- 31999 R 1602: Regulamentul (CE) nr. 1602/1999 al Consiliului din 19.7.1999 (JO L 189, 22.7.1999, p. 43).Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 2597/97, condiţiile privind conţinutul de grasime nu se vor aplica pentru laptele alimentar produs în Bulgaria până la data de 30 aprilie 2009, în sensul că laptele cu un conţinut de grasime de 3% (m/m) poate fi comercializat ca lapte integral, iar laptele cu un conţinut de grasime de 2% (m/m) poate fi comercializat ca lapte semidegresat. Laptele alimentar care nu îndeplineşte cerinţele privind conţinutul de grasime poate fi comercializat numai în Bulgaria sau exportat în tari terţe.B. LEGISLAŢIA VETERINARA ŞI FITOSANITARA32004 R 0853: Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de igiena a alimentelor de origine animala (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).(a) Unităţile de prelucrare a laptelui enumerate în capitolele I şi II din apendicele la prezenta anexa pot receptiona până la 31 decembrie 2009 cantităţi de lapte crud care nu corespund sau care nu au fost manipulate în conformitate cu cerinţele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 anexa III secţiunea IX capitolul I subcapitolele II şi III, cu condiţia ca fermele care furnizează laptele să fie prevăzute într-o lista alcătuită în acest scop de autorităţile bulgare.(b) Atât timp cat unităţile menţionate la litera (a) de mai sus sunt supuse dispoziţiilor acesteia, produsele provenind din respectivele unităţi sunt introduse exclusiv pe piaţa naţionala sau sunt utilizate în vederea prelucrării ulterioare în unităţi din Bulgaria supuse de asemenea dispoziţiilor literei (a), indiferent de data la care sunt comercializate. Aceste produse trebuie să poarte o marca de identificare diferita de cea prevăzută de articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.(c) Unităţile enumerate în capitolul II din apendicele la prezenta anexa pot prelucra, până la 31 decembrie 2009, lapte care corespunde normelor UE şi lapte care nu corespunde acestora în linii de producţie distincte. În prezentul context, prin lapte care nu corespunde normelor UE se înţelege laptele prevăzut la litera (a). Asemenea unităţi trebuie să respecte în întregime cerinţele UE privind unităţile de prelucrare a laptelui, inclusiv să aplice principiile privind analiza riscurilor şi punctul critic de control (prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004*1) şi să îşi demonstreze capacitatea de a respecta în întregime următoarele condiţii, inclusiv prin desemnarea liniilor de producţie corespunzătoare:_________*1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena alimentelor (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).- sa ia toate măsurile necesare pentru a permite respectarea integrală a procedurilor interne de separare a laptelui de la stadiul colectării la acela de produs finit, inclusiv a rutelor de colectare a laptelui, depozitarea şi tratarea separată a laptelui care corespunde normelor UE de cea a laptelui care nu corespunde acestor norme, ambalarea şi etichetarea specifică a produselor pe bază de lapte care nu corespunde normelor UE, precum şi depozitarea separată a unor asemenea produse;- sa stabilească o procedură care să asigure posibilitatea urmăririi materiei prime, inclusiv documentele necesare pentru evidentierea circulaţiei produselor şi răspunderea pentru produse, precum şi asigurarea comparabilitatii materiilor prime care corespund normelor UE şi a celor care nu corespund acestor norme cu categoriile de produse obţinute;- sa supună în întregime laptele crud tratamentului termic la o temperatura de cel puţin 71,7 °C timp de 15 secunde, precum şi- sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura ca mărcile de identificare nu sunt utilizate în mod fraudulos.Autorităţile bulgare sunt obligate:- să asigure ca operatorul sau administratorul fiecărei unităţi vizate ia toate măsurile necesare pentru a permite respectarea integrală a procedurilor interne de separare a laptelui;- să efectueze teste şi controale spontane privind respectarea regulii separarii laptelui, precum şi- să efectueze teste în laboratoare acreditate privind toate materiile prime şi produsele finite în vederea verificării conformitatii acestora cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 853/2004 anexa III secţiunea IX capitolul II, inclusiv cu criteriile microbiologice aplicabile produselor pe bază de lapte.Laptele şi produsele pe bază de lapte provenind din linii de producţie separate care prelucreaza lapte crud care nu corespunde normelor UE în unităţi de prelucrare a laptelui aprobate de UE pot fi comercializate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la litera (b). Produsele pe bază de lapte crud care corespunde normelor UE, obţinute în cadrul unei linii de producţie separate într-o unitate din cele cuprinse în capitolul II din apendicele la prezenta anexa, pot fi comercializate ca produse care corespund normelor UE în cazul în care toate condiţiile privind separarea liniilor de producţie sunt respectate.(d) Laptele şi produsele din lapte obţinute în conformitate cu dispoziţiile menţionate la litera (c) sunt sprijinite conform dispoziţiilor titlului I capitolele II şi III, cu excepţia articolului 11, precum şi ale titlului II din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999*1), numai dacă poarta marca ovala de identificare menţionată în anexa II secţiunea I din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.___________*1) Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comuna a pieţei laptelui şi produselor lactate (JO L 160, 26.6.1999, p. 48), astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 186/2004 al Comisiei (JO L 29, 3.2.2004, p. 6).(e) Bulgaria se conformează treptat cerinţelor prevăzute la litera (a) şi înaintează Comisiei rapoarte anuale cu privire la progresele realizate în modernizarea fermelor producătoare de lactate şi a sistemului de colectare a laptelui. Bulgaria asigura respectarea în întregime a acestor cerinţe la 31 decembrie 2009.(f) În conformitate cu procedura menţionată la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002*2), Comisia poate actualiza apendicele la prezenta anexa înainte de aderare şi până la 31 decembrie 2009 şi, în acest context, poate adauga sau elimina unităţi în funcţie de progresele realizate în remedierea deficienţelor existente şi de rezultatele procesului de monitorizare, în vederea asigurării bunei funcţionari a regimului tranzitoriu prevăzut mai sus, pot fi adoptate norme metodologice de aplicare în conformitate cu procedura menţionată la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002._________*2) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii europene a securităţii alimentare şi de stabilire a procedurilor referitoare la securitatea produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 4).5. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR (1) 31993 R 3118: Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot presta servicii de transport rutier naţional de marfa în interiorul unui stat membru (JO L 279, 12.11.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima data prin:- 32002 R 0484: Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 1.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 1).(a) Prin derogare de la articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 şi până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării, transportatorii stabiliţi în Bulgaria sunt excluşi de la prestarea serviciilor de transporturi rutiere naţionale de marfa în celelalte state membre, iar transportatorii stabiliţi în celelalte state membre sunt excluşi de la prestarea serviciilor de transporturi rutiere naţionale de marfa în Bulgaria.(b) Înainte de sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării, statele membre informează Comisia dacă vor prelungi această perioadă pentru cel mult doi ani sau dacă vor aplica în întregime articolul 1 din regulament de la acea data. În lipsa unei asemenea notificări se aplică articolul 1 din regulament. Numai transportatorii stabiliţi în acele state membre în care se aplică articolul 1 din regulament pot presta servicii de transporturi rutiere de marfa în celelalte state membre în care se aplică, de asemenea, articolul 1.(c) Acele state membre în care, în temeiul literei (b) de mai sus, se aplică articolul 1 din regulament pot recurge la procedura de mai jos până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la data aderării.În cazul în care un stat membru menţionat în paragraful precedent se confrunta cu o perturbare grava a pieţei sale naţionale sau a unor segmente ale acesteia cauzată ori accentuata de cabotaj, cum ar fi un excedent major al ofertei în raport cu cererea sau o ameninţare a stabilitatii ori a supravietuirii financiare a unui număr semnificativ de întreprinderi de transport rutier de marfa, statul membru în cauza informează Comisia şi pe celelalte state membre cu privire la acestea şi le oferă toate detaliile relevante. Pe baza acestei informări, statul membru în cauza poate solicita Comisiei sa suspende, în tot sau în parte, aplicarea articolului 1 din regulament, în vederea normalizarii situaţiei.Comisia examinează situaţia pe baza datelor furnizate de statul membru în cauza şi, în termen de o luna de la primirea cererii, decide dacă este cazul sau nu sa adopte măsuri de salvgardare. Se aplica procedura prevăzută în articolul 7 alineatul (3) paragrafele al doilea, al treilea şi al patrulea, precum şi în articolul 7 alineatele (4), (5) şi (6) din regulament. Oricare dintre statele membre menţionate în primul paragraf de mai sus poate, în cazuri urgente şi excepţionale, sa suspende aplicarea articolului 1 din regulament, după care notifica motivat Comisia.(d) Atât timp cat aplicarea articolului 1 din regulament este suspendată în temeiul literelor (a) şi (b) de mai sus, statele membre pot reglementa accesul la serviciile lor de transport rutier naţional de marfa prin schimbul treptat de autorizaţii de cabotaj pe bază de acorduri bilaterale.Aceasta poate include şi posibilitatea liberalizarii totale.(e) Aplicarea literelor (a) - (c) nu poate avea ca efect un acces mai restrictiv la serviciile de transport rutier naţional de marfa decât cel existent la data semnării Tratatului de aderare. (2) 31996 L 0026: Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la profesia de transportator rutier de marfa şi transportator rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi internaţional (JO L 124, 23.5.1996, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35). Până la 31 decembrie 2010, articolul 3 alineatul (3) litera (c) din Directiva 96/26/CE nu se aplică pe teritoriul Bulgariei întreprinderilor de transport care desfăşoară exclusiv transporturi interne rutiere de marfa şi de călători.Capitalul disponibil şi rezervele acestor operatori vor atinge treptat nivelurile minime prevăzute de dispoziţiile respectivului articol în conformitate cu următorul calendar:- la 1 ianuarie 2007, operatorul trebuie să aibă un capital disponibil şi rezerve în valoare de cel puţin 5 850 EUR pentru primul vehicul şi cel puţin 3 250 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar;- la 1 ianuarie 2008, operatorul trebuie să aibă un capital disponibil şi rezerve în valoare de cel puţin 6 750 EUR pentru primul vehicul şi cel puţin 3 750 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar;- la 1 ianuarie 2009, operatorul trebuie să aibă un capital disponibil şi rezerve în valoare de cel puţin 7 650 EUR pentru primul vehicul şi cel puţin 4 250 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar;- la 1 ianuarie 2010, operatorul trebuie să aibă un capital disponibil şi rezerve în valoare de cel puţin 8 550 EUR pentru primul vehicul şi cel puţin 4 750 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar. (3) 31996 L 0053: Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite autovehicule care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a maselor maxime autorizate în traficul internaţional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32002 L 0007: Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18.2.2002 (JOL67, 9.3.2002, p. 47).Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 96/53/CE , vehiculele care se conformează valorilor limita din categoriile 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 şi 3.5.1 prevăzute în anexa I la respectiva directiva pot utiliza numai secţiunile care nu sunt reabilitate din reţeaua bulgara de drumuri până la 31 decembrie 2013 dacă respecta limitele bulgare de masa pe axa în vigoare.De la data aderării nu mai poate fi impusa nici o restrictie privind utilizarea de către vehiculele care se conformează cerinţelor Directivei 96/53/CE a principalelor rute de tranzit prevăzute în anexa I la Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport*1)__________*1) JO L 228, 9.9.1996, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima data prin Decizia nr. 884/2004/CE (JO L 167, 30.4.2004, p.1).Bulgaria adera la calendarul prevăzut în tabelul de mai jos în vederea reabilitării reţelei sale de drumuri principale. Orice investiţii în infrastructura care implica utilizarea de fonduri din bugetul Comunităţii urmăresc să asigure ca arterele sunt construite şi reabilitate corespunzător unei incarcaturi cu masa de 11,5 tone pe axa.Corespunzător realizării reabilitării, are loc o deschidere treptata a reţelei bulgare de drumuri secundare, inclusiv a reţelei prevăzute de anexa I la Decizia nr. 1692/96/CE , pentru vehiculele aflate în trafic internaţional care respecta valorile limita prevăzute de directiva. În scopul încărcării şi descărcării, în cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic, utilizarea secţiunilor nereabilitate reţelei de drumuri secundare este permisă pe parcursul întregii perioade de tranzitie.De la data aderării, toate vehiculele aflate în trafic internaţional prevăzute cu suspensie pneumatica care respecta valorile limita prevăzute de Directiva 96/53/CE nu sunt supuse nici unor tarife suplimentare temporare pentru utilizarea reţelei secundare bulgaresti de transporturi rutiere.Tarifele suplimentare temporare pentru utilizarea secţiunilor nereabilitate ale reţelei de către vehiculele aflate în trafic internaţional care nu sunt prevăzute cu suspensie pneumatica şi care respecta valorile-limita ale directivei sunt percepute în mod nediscriminatoriu. Regimul de tarifare este transparent, iar plata acestor tarife nu poate impune utilizatorului formalităţi administrative sau întârzieri excesive, după cum plata acestor tarife nu poate conduce la un control sistematic la frontiera al respectării limitelor masei pe axa. Respectarea limitelor masei pe axa este asigurata într-un mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul şi se aplică, de asemenea, vehiculelor înmatriculate în Bulgaria.Calendarul de reabilitare a drumurilor (km) Tabelul 1
               
    NR.DRUMULSECŢIUNEALUNGIMEA KMDESCHIS CIRCULAŢIEIMĂSURA
    123456
    1I-5/E-85/GABROVO-ŞIPKA182014CONSTRUCŢIE NOUĂ
    2I-5/E-85/KARGEALI-PODKOVA (MAKAZA)182008CONSTRUCŢIE NOUĂ
        TOTAL INTERMEDIAR36    
    3I-6SOFIA-PIRDOP562009REABILITARE
    4I-7SILISTRA-ŞUMEN882011REABILITARE
    5I-7PRESLAV-E-773482010RECONSTRUCŢIE
        TOTAL INTERMEDIAR136    
    6I-9/E-87/FRONTIERA ROMÂNIEI-BALCIC602009REABILITARE
    7II-12VIDIN-FRONTIERA SERBIEI ŞI MUNTENEGRULUI262008RECONSTRUCŢIE
    8II-14VIDIN-KULA-FRONTIERA SERBIEI ŞI MUNTENEGRULUI422009RECONSTRUCŢIE
    9II-18CENTURĂ SOFIA-ARCUL DE NORD242014CONSTRUCŢIE NOUĂ
    10II-19SIMITLI-GOŢE DELCEV-FRONTIERA GRECIEI912008REABILITARE
    11II-29DOBRICI-VARNA212010REABILITARE
    12II-35LOVECI-KARNARE282011RECONSTRUCŢIE
    13II-53SLIVEN-IAMBOL252010REABILITARE
    14II-55GURKOVO-NOVA ZAGORA262010REABILITARE
    15II-55NOVA ZAGORA-SVILENGRAD812012REABILITARE
        TOTAL INTERMEDIAR107    
    16II-57STARA ZAGORA-RADNEVO422010REABILITARE
    17II-62KYUSTENDIL-DUPNIŢA262011RECONSTRUCŢIE
    18II-63PERNIK-FRONTIERA SERBIEI ŞI MUNTENEGRULUI202010RECONSTRUCŢIE
    19II-73ŞUMEN-KARNOBAT442012RECONSTRUCŢIE
    20II-73ŞUMEN-KARNOBAT192011RECONSTRUCŢIE
        TOTAL INTERMEDIAR63    
    21II-78RADNEVO-TOPOLOVGRAD402013REABILITARE
    22II-86ASENOVGRAD-SMOLIAN722014RECONSTRUCŢIE
    23II-98BURGAS-MALKO TĂRNOVO642014RECONSTRUCŢIE
    24III-197GOTE DELCEV-SMOLIAN872013RECONSTRUCŢIE
    25III-198GOTE DELCEV-FRONTIERA FOSTEI REPUBLICI IUGOSLAVE A MACEDONIEI952013RECONSTRUCŢIE
    26III-534ELENA-NOVA ZAGORA522012RECONSTRUCŢIE
    27III-534NOVA ZAGORA-SIMEONOVGRAD532014RECONSTRUCŢIE
        TOTAL INTERMEDIAR105    
    28III-601KYUSTENDIL-FRONTIERA FOSTEI REPUBLICI IUGOSLAVE A MACEDONIEI272011CONSTRUCŢIE NOUĂ
    29III-622KYUSTENDIL-FRONTIERA FOSTEI REPUBLICI IUGOSLAVE A MACEDONIEI312013CONSTRUCŢIE NOUĂ
    30III-865SMOLIAN-MADAN152011RECONSTRUCŢIE
    31III-867SMOLIAN-KARGEALI692014RECONSTRUCŢIE
    32III-868VARIANTA OCOLITOARE SMOLIAN402012CONSTRUCŢIE NOUĂ
    33IV-410068SIMITLI-FRONTIERA FOSTEI REPUBLICI IUGOSLAVE A MACEDONIEI282009CONSTRUCŢIE NOUĂ
    34   VARIANTA OCOLITOARE PLOVDIV42014CONSTRUCŢIE NOUĂ
      A1AUTOSTRADA "TRAKIA"-STARA ZAGORA-KARNOBAT      
    35   LOTUL 2332010CONSTRUCŢIE NOUĂ
    36   LOTUL 3372011CONSTRUCŢIE NOUĂ
    37   LOTUL 4482014CONSTRUCŢIE NOUĂ
        TOTAL INTERMEDIAR118    
        TOTAL1.598    
  Tabelul 2
                     
      2008200920102011201220132014  
    MĂSURA                
    REABILITARE911161148881400  
    RECONSTRUCŢIE2642688896182258  
    CONSTRUCŢIE NOUĂ18283364403194  
      1351862152402172533521.598 km
  6. IMPOZITARE (1) 31977 L 0388: Directiva 77/388/CE a sasea directiva a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).În înţelesul aplicării articolului 28 alineatul (3) din Directiva 77/388/CEE , Bulgaria poate menţine scutirea de taxa pe valoarea adăugată a transportului internaţional de călători, prevăzută la punctul 17 din anexa F la directiva, până la data la care condiţiile stabilite prin articolul 28 alineatul (4) din directiva sunt îndeplinite sau atât timp cat aceeaşi scutire este aplicată de oricare dintre actualele state membre, oricare din aceste date este prima în ordine cronologică. (2) 31992 L 0079: Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pentru tigarete (JO L 316, 31.10.1992, p. 8), astfel cuma fost modificată ultima data prin:- 32003 L 0117: Directiva 2003/117/CE a Consiliului din 5.12.2003 (JO L 333, 20.12.2003, p. 49).Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 92/79/CEE , Bulgaria poate amana până la 31 decembrie 2009 aplicarea accizei minime globale raportate la preţul de vânzare cu amănuntul (care include toate taxele) al tigaretelor din categoria de preţ cea mai vinduta, cu condiţia ca în această perioadă Bulgaria să-şi ajusteze treptat cotele accizelor la acciza minima globală prevăzută de directiva.Fără a aduce atingere articolului 8 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi deţinerea, circulaţia şi controlul acestor produse*1), şi după informarea Comisiei, statele membre pot menţine, atât timp cat derogarea arătată mai sus este aplicabilă, contingentele la tigaretele care pot fi introduse pe teritoriul lor din Bulgaria fără plata unor accize suplimentare în afară celor aplicate importurilor din tari terţe. Statele membre care recurg la aceasta posibilitate pot efectua controalele necesare, cu condiţia ca aceste controale sa nu împiedice buna funcţionare a pieţei interne._________*1) JO L 76, 23.3.1992, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36). (3) 32003 L 0049: Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite (JO L 157, 26.6.2003, p. 49), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32004 L 0076: Directiva 2004/76/CE a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 106).Bulgaria este autorizata sa nu aplice dispoziţiile articolului 1 din Directiva 2003/49/CE până la 31 decembrie 2014. Pe durata acestei perioade de tranzitie, cota impozitului pe plăţile de dobânda sau redevenţe efectuate către o societate asociata din alt stat membru sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al unei societăţi asociate dintr-un stat membru nu trebuie să depăşească 10% până la 31 decembrie 2010 şi nu trebuie să depăşească 5% pentru următorii ani până la 31 decembrie 2014. (4) 32003 L 0096: Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar pentru impozitarea produselor energetice şi a electricitatii (JO L 283, 31.10.2003, p. 51), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32004 L 0075: Directiva 2004/75/CE a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 100).(a) Prin derogare de la dipozitiile articolului 7 din Directiva 2003/96/CE , Bulgaria poate aplica următoarele perioade de tranzitie:- până la 1 ianuarie 2011, sa alinieze nivelul naţional de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant la nivelul minim de 359 EUR pentru 1 000 l. De la 1 ianuarie 2008, cota efectivă de impozitare aplicată benzinei fără plumb utilizate drept carburant nu va fi mai mica de 323 EUR pentru 1 000 l;- până la 1 ianuarie 2010, sa alinieze nivelul naţional de impozitare pentru motorina şi kerosenul utilizate drept carburant la nivelul minim de 302 EUR pentru 1000 l şi până la 1 ianuarie 2013 sa atinga nivelul minim de 330 EUR pentru 1 000 l. De la 1 ianuarie 2008, cota efectivă de impozitare aplicată motorinei şi kerosenului utilizate drept carburant nu va fi mai mica de 274 EUR pentru 1 000 l.(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 9 din Directiva 2003/96/CE , Bulgaria poate aplica următoarele perioade de tranzitie:- până la 1 ianuarie 2010, sa alinieze nivelul naţional de impozitare a carbunelui şi cocsului utilizate în termoficare, la nivelele minime de impozitare stabilite în anexa I tabelul C;- până la 1 ianuarie 2009, sa alinieze nivelul naţional de impozitare a carbunelui şi cocsului utilizate în alt scop decât în termoficare, la nivelele minime de impozitare stabilite în anexa I tabelul C.De la 1 ianuarie 2007, cotele efective de impozitare aplicate produselor energetice nu trebuie să fie mai mici de 50% din cota minima în materie la nivel comunitar.(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 10 din Directiva 2003/96/CE , până la 1 ianuarie 2010 Bulgaria poate aplica o perioadă de tranzitie pentru alinierea nivelelor naţionale de impozitare a energiei electrice la nivelele minime de impozitare stabilite în anexa I tabelul C. De la 1 ianuarie 2007, cotele efective de impozitare aplicate energiei electrice nu vor fi mai mici de 50% din cota minima în materie la nivel comunitar.7. POLITICA SOCIALĂ ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ32001 L 0037: Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea legilor, altor acte normative şi a normelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi comercializare a produselor din tutun (JO L 194, 18.7.2001, p. 26).Prin derogare de la articolul 3 din Directiva 2001/37/CE , data intrării în vigoare a plafonului maxim al gudronului pentru tigaretele fabricate şi comercializate pe teritoriul Bulgariei este 1 ianuarie 2001. Pe parcursul perioadei de tranzitie:- tigaretele fabricate în Bulgaria cu un conţinut de gudron mai mare de 10 mg pe tigareta nu pot fi comercializate pe teritoriul altor state membre;- tigaretele fabricate în Bulgaria cu un conţinut de gudron mai mare de 13 mg pe tigareta nu pot fi exportate în tari terţe; acest plafon se reduce la 12 mg de la 1 ianuarie 2008 şi la 11 mg de la 1 ianuarie 2010;- Bulgaria transmite Comisiei informaţii actualizate periodic cu privire la calendarul şi măsurile adoptate în vederea conformarii cu dispoziţiile directivei.8. ENERGIE- 31968 L 0414: Directiva 68/414/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1968 privind obligaţia statelor membre ale CEE de a menţine stocuri minime de ţiţei şi produse petroliere (JO L 308, 23.12.1968, p. 14), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 31998 L 0093: Directiva 98/93/CE a Consiliului din 14.12.1998 (JO L 358, 31.12.1998, p. 100).Prin derogare de la dispoziţiile articolului 1 alineatul (1) din Directiva 68/414/CEE , nivelul minim al stocurilor de produse petroliere nu se aplică în Bulgaria până la 31 decembrie 2012. Bulgaria se va asigura ca nivelul minim al stocurilor de produse petroliere corespunde, pentru fiecare dintre categoriile de produse petroliere enunţate în articolul 2, pentru cel puţin următorul număr de zile de consum mediu intern zilnic definit în articolul 1 alineatul (1):- 30 zile la 1 ianuarie 2007;- 40 zile la 31 decembrie 2007;- 50 zile la 31 decembrie2008;- 60 zile la 31 decembrie 2009;- 70 zile la 31 decembrie 2010;- 80 zile la 31 decembrie 2011;- 90 zile la 31 decembrie 2012.9. TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMATIEI- 32002 L 0022: Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor legate de reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).Prin derogare de la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2002/22/CE , Bulgaria poate amana introducerea portabilitatii numerelor cel mai târziu până la 1 ianuarie 2009.10. MEDIUA. CALITATEA AERULUI (1) 31994 L 0063: Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburantilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburantilor (JO L 365, 31.12.1994, p. 24), astfel cum a fost modificată prin:- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 şi ale anexei I la Directiva 94/63/CE , cerinţele privind instalaţiile de depozitare existente în cadrul terminalelor nu se aplică pe teritoriul Bulgariei:- până la 31 decembrie 2007, instalaţiilor de depozitare din cadrul a 6 terminale care tranziteaza o cantitate mai mare de 25 000 tone/an, dar mai mica sau egala cu 50 000 tone/an;- până la 31 decembrie 2009, instalaţiilor de depozitare din cadrul a 19 terminale care tranziteaza o cantitate mai mica sau egala cu 25 000 tone/an.(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 şi ale anexei II la Directiva 94/63/CE , cerinţele privind încărcarea şi descărcarea containerelor mobile existente în cadrul terminalelor nu se aplică pe teritoriul Bulgariei:- până la 31 decembrie 2007, unui număr de 12 terminale care tranziteaza o cantitate mai mare de 25 000 tone/an, dar mai mica sau egala cu 150 000 tone/an;- până la 31 decembrie 2009, unui număr de 29 terminale care tranziteaza o cantitate mai mica sau egala cu 25 000 tone/an.(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 din Directiva 94/63/CE , cerinţele privind containerele mobile existente în cadrul terminalelor nu se aplică pe teritoriul Bulgariei:- până la 31 decembrie 2007, unui număr de 50 de cisterne auto;- până la 31 decembrie 2009, unui număr suplimentar de 466 cisterne auto.(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 şi ale anexei III la Directiva 94/63/CE , cerinţele privind încărcarea instalaţiilor de depozitare existente în cadrul statiilor de distribuţie a carburantilor nu se aplică pe teritoriul Bulgariei:- până la 31 decembrie 2007, unui număr de 355 staţii de distribuţie a carburantilor care tranziteaza, o cantitate mai mare de 500 mc/an, dar mai mica sau egala cu 1 000 mc/an;- până la 31 decembrie 2009, unui număr de 653 staţii de distribuţie a carburantilor care tranziteaza o cantitate mai mica sau egala cu 500 mc/an. (2) 31999 L 0032: Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului de sulf al anumitor combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13), astfel cum a fost modificată prin:- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JOL284, 31.10.2003, p. 1).(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 1999/32/CE , cerinţele privind conţinutul de sulf din pacura nu se aplică pe teritoriul Bulgariei până la 31 decembrie 2011 pentru utilizarea la nivel local. Pe durata acestei perioade de tranzitie conţinutul de sulf nu va depăşi 3,00% din masa.(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (1) din Directiva 1999/32/CE , cerinţele privind conţinutul de sulf din motorina nu se aplică pe teritoriul Bulgariei până la 31 decembrie 2009 pentru utilizarea la nivel local. Pe durata acestei perioade de tranzitie, conţinutul de sulf nu va depăşi 0,20% din masa.B. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (1) 31993 R 0259: Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi la ieşirea din Comunitatea Europeană (JO L 30, 6.2.1993, p.l), astfel cum a fost modificat ultima data prin:- 32001 R 2557: Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei din 28.12.2001 (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).(a) Până la 31 decembrie 2014, toate transporturile către Bulgaria de deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 trebuie notificate autorităţilor competente şi prelucrate în conformitate cu articolele 6, 7 şi 8 din regulament.(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93, până la 31 decembrie 2009, autorităţile bulgare competente pot formula obiecţii cu privire la transporturile către Bulgaria destinate recuperării următoarelor deşeuri enumerate în anexa III, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din regulament. Aceste transporturi fac obiectul dispoziţiilor articolului 10 din regulament.AA. DEŞEURI METALICE- AA 090 Deşeuri şi reziduuri de arsen;- AA 100 Deşeuri şi reziduuri de mercur;- AA 130 Lichide rezultate din decaparea metalelor.AB. DEŞEURI CONŢINÂND ÎN PRINCIPAL COMPUŞI ANORGANICI ŞI CARE POT CONŢINE METALE ŞI MATERII ORGANICEAC. DEŞEURI CONŢINÂND ÎN PRINCIPAL COMPUŞI ORGANICI ŞI CARE POT CONŢINE METALE ŞI MATERII ANORGANICE- AC 040 Namoluri provenite din benzina cu plumb (motorine);- AC 050 Fluide termice (transmitere de căldură);- AC 060 Lichide hidraulice;- AC 070 Lichide de frana;- AC 080 Lichide antigel;- AC 110 Fenoli şi compuşi fenolici, inclusiv clorofenol sub forma lichidă sau de namoluri;- AC 120 Naftaline policlorurate;- AC 150 Cloro fluorocarburi;- AC 160 Haloni;- AC 190 Fracţiune prafoasa rezultată din maruntirea autovehiculelor;- AC 200 Compuşi organo-fosforici;- AC 230 Reziduuri de distilare neapoase, halogenate sau nehalogenate, rezultate din operaţiuni de recuperare a solventilor organici;- AC 240 Deşeuri rezultate din producţia hidrocarburilor alifatice halogenate (precum clorometanii, dicloretanul, clorura de vinii, clorura de viniliden, clorura de alil şi epiclorhidrina);- AC 260 Dejectii lichide de la porci, fecale.AD. DEŞEURI CARE POT CONŢINE COMPUŞI FIE ORGANICI, FIE ANORGANICI- AD 010 Deşeuri de la producerea şi prepararea produselor farmaceutice;Deşeuri care conţin, sunt alcătuite din sau sunt contaminate cu oricare din următoarele:● AD 040 - Cianuri anorganice, cu excepţia reziduurilor solide purtătoare de metale preţioase şi care conţin urme de cianuri anorganice;● AD 050 - Cianuri organice;- AD 060 Deşeuri ulei/apa, amestecuri hidrocarburi/apa, emulsii;- AD 070 Deşeuri din producerea, prepararea şi utilizarea cernelurilor, colorantilor, pigmentilor, vopselurilor, lacurilor;- AD 150 Materii organice rezultat pe cale naturala, utilizat ca mediu filtrant (precum filtrele biologice);- AD 160 Deşeuri municipale/menajere.Aceasta perioada poate fi prelungită până cel târziu la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura definită în articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deşeurile*1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE a Consiliului*2).___________*1) JO L 194, 25.7.1975, p. 39, astfel cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul(CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).*2) JO L 78, 26.3.1991, p. 32.(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93, până la 31 decembrie 2009, autorităţile bulgare competente pot formula obiecţii cu privire la transporturile către Bulgaria de deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa IV la regulament şi cu privire la transporturile de deşeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate în anexele la regulament în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din regulament.(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93, autorităţile bulgare competente formulează obiecţii cu privire la transporturile de deşeuri destinate recuperării enumerate în anexele II, III şi IV la regulament şi cu privire la transporturile de deşeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate în aceste anexe şi care au ca destinaţie o instalatie exceptată temporar de la aplicarea anumitor dispoziţii ale Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii*3) sau ale Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer de anumiti poluanti provenind de la instalaţii de ardere mari*4), pe durata exceptarii temporare a instalaţiei de destinaţie._________*3) JO L 257, 10.10.1996, p. 26.*4) JO L 309, 27.11.2001, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima data prin Actul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33). (2) 31994 L 0062: Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32004 L 0012: Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11.2.2004 (JO L 47, 18.2.2004, p. 26).(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 94/62/CE , Bulgaria se obliga sa atinga nivelul general de recuperare sau incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie până la 31 decembrie 2011, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:- 35% din masa la 31 decembrie 2006, 39% în anul 2007, 42% în anul 2008, 46% în anul 2009 şi 48% în anul 2010.(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 94/62/CE , Bulgaria se obliga sa atinga nivelul general de recuperare sau incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2014, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:- 50% din masa în anul 2011, 53% în anul 2012 şi 56% în anul 2013.(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 94/62/CE , Bulgaria se obliga sa atinga obiectivul privind reciclarea plasticului la 31 decembrie 2009, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:- 8% din masa la 31 decembrie 2006, 12% în anul 2007 şi 14,5% în anul 2008.(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (d) din Directiva 94/62/CE , Bulgaria se obliga sa atinga nivelul global de reciclare la 31 decembrie 2014, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:- 34% din masa la 31 decembrie 2006, 38% în anul 2007, 42% în anul 2008, 45% în anul 2009, 47% în anul 2010, 49% în anul 2011, 52% în anul 2012 şi 54,9% în anul 2013.(e) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Directiva 94/62/CE , Bulgaria se obliga sa atinga obiectivul privind reciclarea sticlei la 31 decembrie 2013, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:- 26% din masa la 31 decembrie 2006, 33% în anul 2007, 40% în anul 2008, 46% în anul 2009, 51% în anul 2010, 55% în anul 2011 şi 59,6% în anul 2012.(f) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (e) punctul (iv) din Directiva 94/62/CE , Bulgaria se obliga sa atinga obiectivul privind reciclarea plasticului, luând în considerare exclusiv materialul reciclat sub forma de plastic, la 31 decembrie 2013, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:- 17% din masa în 2009, 19% în anul 2010, 20% în anul 2011 şi 22% în anul 2012. (3) 31999 L 0031: Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 alineatul (3) literele (a) şi (b) şi ale anexei I punctul 2 a doua liniuţa la Directiva 1999/31/CE şi fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 6 litera (c) punctul (îi) din directiva şi ale Directivei 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deşeurile*1), cerinţele privind deşeurile lichide, corozive şi oxidante, precum şi prevenirea infiltrarii apelor de suprafaţa în deşeurile depozitate nu se aplică următoarelor 14 instalaţii existente până la 31 decembrie 2014:__________*1) JO L 194, 25.7.1975, p. 39, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE şi astfel cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).1. "Polimeri" iaz de decantare a namolurilor, Varna, Devnya;2. "Solvay Sodi", "Deven" şi "Agropolichim" iaz comun de decantare a namolurilor şi cenusilor, Varna, Devnya în municipiul Varna;3. C.E.T. "Varna" iaz de decantare a cenusilor, Varna, Beloslav;4. "Sviloza" iaz de decantare a cenusilor, Veliko Tarnovo, Svistov;5. C.E.T. "Zaharni zavodi" iaz de decantare a cenusilor, Veliko Tarnovo, Gorna Oryahovita;6. "Vidachim v likvidatia" iaz de decantare a cenusilor, Vidin, Vidin;7. "Toplofikatia-Ruse", C.E.T. "Ruse-Est" iaz de decantare a cenusilor, Ruse, Ruse;8. C.E.T. "Republika", "COF-Pernik" şi "Kremikovti-Rudodobiv" iaz de decantare a cenusilor, Pernik, Pernik;9. "Toplofikatia Pernik" şi "Solidus"-Pernik iaz de decantare a cenusilor, Pernik, Pernik;10. C.E.T. "Bobov doi" iaz de decantare a cenusilor, Kyustendil, Bobov doi;11. "Brikel" iaz de decantare a cenusilor, Stara Zagora, Galabovo;12. "Toplofikatia Sliven" iaz de decantare a cenusilor, Sliven, Sliven;13. C.E.T. "Marita 3" iaz de decantare a cenusilor, Haskovo, Dimitrovgrad;14. C.E.T. "Marita 3" iaz de decantare a cenusilor, Haskovo, Dimitrovgrad.Bulgaria se obliga să asigure reducerea treptata a deşeurilor depozitate în aceste 14 instalaţii existente neconforme, cu respectarea următoarelor cantităţi maxime anuale:- la 31 decembrie 2006: 3 020 000 tone;- la 31 decembrie 2007: 3 010 000 tone;- la 31 decembrie 2008: 2 990 000 tone;- la 31 decembrie 2009: 1 978 000 tone;- la 31 decembrie 2010: 1 940 000 tone;- la 31 decembrie 2011: 1 929 000 tone;- la 31 decembrie 2012: 1 919 000 tone;- la 31 decembrie 2013: 1 159 000 tone;- la 31 decembrie 2014: 1 039 000 tone. (4) 32002 L 0096: Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (JO L 37, 13.2.2003, p. 24), astfel cum a fost modificată prin:- 32003 L 0108: Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8.12.2003 (JO L 345, 31.12.2003, p. 106).Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 alineatul (5) şi ale articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE , Bulgaria se obliga sa atinga la 31 decembrie 2008 nivelul mediu de colectare separată de cel puţin patru kilograme pe cap de locuitor pe an de DEEE provenind din gospodării, precum şi nivelul de recuperare şi nivelul de refolosire şi reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor.C. CALITATEA APEI- 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 3, 4 şi 5 alineatul (2) din Directiva 91/271/EEC , cerinţele privind sistemele de colectare şi tratare a apelor urbane reziduale nu se aplică în întregime pe teritoriul Bulgariei până la 31 decembrie 2014, în conformitate cu următorul obiectiv intermediar:- la 31 decembrie 2010, conformarea cu dispoziţiile directivei trebuie realizată în aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000.D. POLUAREA INDUSTRIALA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI (1) 31996 L 0061: Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii (JO L 257, 10.10.1996, p. 26), astfel cum a fost modificată ultima data prin:- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 96/61/CE , cerinţele de eliberare a autorizaţiilor pentru instalaţiile existente nu se aplică, pe teritoriul Bulgariei, până la data indicată pentru fiecare instalatie în parte, cu condiţia respectării obligaţiei de a opera aceste instalaţii în conformitate cu valorile limita de emisie, parametrii echivalenti sau măsurile tehnice bazate pe cele mai bune tehnici disponibile în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi (4), următoarelor instalaţii: Până la 31 decembrie 2008:- "Iambolen" - Iambol (activitatea 4.1 h);- "Verila" - Ravno Pole (activitatea 4.1);- "Lakprom" - Svetovraceane (activitatea 4.1 b);- "Orgachim" - Ruse (activitatea 4.1 j);- "Neochim" - Dimitrovgrad (activitatea 4.1 b).Până la 31 decembrie 2009:- "Eliseina" gara Eliseina (activitatea 2.5 a).Până la 31 decembrie 2011:C.E.T. "Ruse Est" - Ruse (activitatea 1.1);C.E.T. "Varna" - Varna (activitatea 1.1);C.E.T. "Bobov doi" - Sofia (activitatea 1.1);- C.E.T. de la "Lukoil Neftochim" - Burgas (activitatea 1.1);- "Lukoil Neftochim" - Burgas (activitatea 1.2);- "Kremikovti" - Sofia (activitatea 2.2);- "Radomir Metali" - Radomir (activitatea 2.3 b);- "Solidus" - Pernik (activitatea 2.4);- "Berg Montană fitingi" - Montană (activitatea 2.4);- "Energoremont" - Kresna (activitatea 2.4);- "Chugunoleene" - Ihtiman (activitatea 2.4);- "Alkomet" - Sumen (activitatea 2.5 b);- "Start" - Dobrici (activitatea 2.5 b);- "Alukom" - Plevna (activitatea 2.5 b);- "Energiya" - Targoviste (activitatea 2.5 b);- "Uspeh" - Lukovit (activitatea 3.5);- "Keramika" - Burgas (activitatea 3.5);- "Stroykeramika" - Mezdra (activitatea 3.5);- "Stradlja keramika" - Stradlja (activitatea 3.5);- "Balkankeramiks" - Novi Iskar (activitatea 3.5);- "Samot" - Elin Pelin (activitatea 3.5);- "Ceramics plant" - Dragovistita (activitatea 3.5);- "Fayans" - Kaspicean (activitatea 3.5);- "Solvay Sodi" - Devnia (activitatea 4.2 d);- "Polimeri" - Devnia (activitatea 4.2 c);- "Agropolichim" - Devnia (activitatea 4.3);- "Neochim" - Dimitrovgrad (activitatea 4.3);- "Agriva" - Plovdiv (activitatea 4.4);- "Balkanpharma" - Razgrad (activitatea 4.5);- "Biovet" - Pestera (activitatea 4.5);- "Catchup-frukt" - Aitos (activitatea 6.4 b);- "Bulgarikum" - Burgas (activitatea 6.4 c);- "Serdika 90" - Dobrici (activitatea 6.4 c);- "Ekarisaj" - Varna (activitatea 6.5);- "Ekarisaj-Bert" - Burgas (activitatea 6.5).Autorizaţii pe deplin coordonate trebuie eliberate pentru aceste instalaţii înainte de 30 octombrie 2007, cuprinzând calendare individuale obligatorii, în scopul realizării conformarii depline. Aceste autorizaţii trebuie să asigure, până la 30 octombrie 2007, conformarea cu principiile generale care reglementează obligaţiile de baza ale operatorilor, prevăzute în articolul 3 din directiva. (2) 32001 L 0080: Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer de anumiti poluanti provenind de la instalaţii de ardere de mare capacitate (JO L 309, 27.11.2001, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi modificările Tratatelor - aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolul 4 alineatul (3) şi ale părţii A din anexele III, IV şi VII la Directiva 2001/80/CE , valorile limita ale emisiilor de dioxid de sulf şi pulbere nu se aplică pe teritoriul Bulgariei următoarelor instalaţii până la data indicată pentru fiecare unitate a instalaţiei:- C.E.T. "Varna":- Unitatea 1, până la 31 decembrie 2009;- Unitatea 2, până la 31 decembrie 2010;- Unitatea 3, până la 31 decembrie 2011;- Unitatea 4, până la 31 decembrie 2012;- Unitatea 5, până la 31 decembrie 2013;- Unitatea 6, până la 31 decembrie 2014.- C.E.T. "Bobov dol":- Unitatea 2, până la 31 decembrie 2011;- Unitatea 3, până la 31 decembrie 2014.- C.E.T. "Ruse-Est":- Unităţile 3 şi 4, până la 31 decembrie 2009;- Unităţile 1 şi 2, până la 31 decembrie 2011.- C.E.T. de la "Lukoil Neftochim" Burgas:- Unităţile 2, 7, 8, 9, 10 şi 11, până la 31 decembrie 2011.Pe durata acestei perioade de tranzitie, emisiile de dioxid de sulf şi pulberi provenite de la toate instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa Directivei 2001/80/CE nu trebuie să depăşească următoarele plafoane intermediare:- în anul 2008: 179 700 tone SO(2)/an; 8 900 tone pulberi/an;- în anul 2012: 103 000 tone SO(2)/an; 6 000 tone pulberi/ an.(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (3) şi ale părţii A din anexa VI la Directiva 2001/80/CE , valorile limita ale emisiilor de oxizi de azot nu se aplică pe teritoriul Bulgariei, până la 31 decembrie 2011, în ceea ce priveşte unităţile 2, 7, 8, 9, 10 şi 11 ale instalaţiei de ardere C.E.T. de la "Lukoil Neftochim" Burgas.Pe durata acestei perioade de tranzitie, emisiile de oxizi de azot provenite de la toate instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa Directivei 2001/80/CE nu trebuie să depăşească următoarele plafoane intermediare:- în anul 2008: 42 900 tone / an;- în anul 2012: 33 300 tone / an.(c) La 1 ianuarie 2011, Bulgaria se obliga sa transmită Comisiei un plan actualizat, care să includă un plan de investiţii, privind alinierea treptata a instalaţiilor care sunt încă neconforme, cuprinzând etape clar definite pentru aplicarea acquis-ului. Aceste planuri trebuie să asigure reducerea continuare a emisiilor până la un nivel semnificativ inferior obiectivelor intermediare prevăzute la literele (a) şi (b) de mai sus, în special în ceea ce priveşte emisiile în perioada 2012 - 2014. În cazul în care Comisia, având în vedere în special efectele asupra mediului şi necesitatea de a reduce denaturarea concurentei pe piaţa interna cauzată de măsurile tranzitorii, apreciază ca aceste planuri nu sunt suficiente pentru atingerea acestor obiective, informează Bulgaria în acest sens. În următoarele trei luni, Bulgaria se obliga sa comunice măsurile luate pentru a atinge aceste obiective. În cazul în care, ulterior, Comisia, consultandu-se cu statele membre, considera ca aceste măsuri nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor, declanseaza procedura de sancţionare a nerespectării obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru în conformitate cu articolul III-360 din Constituţie.Apendice la ANEXA VI  +  Capitolul I Lista unităţilor de prelucrare a laptelui care nu corespunde normelor UE menţionate în capitolul 4 secţiunea B litera (a) din anexa VI
           
    Nr.Nr. vet.Denumirea şi adresa unităţiiAdresa punctelor de lucru vizate
    Regiunea Blagoevgrad - nr. 1
    1BG 0112004"Matand" EOOD gr. Pernik ul. "Lenin" 111s. Eleshnitsa
    Regiunea Burgas - nr. 2
    2BG 0212013ET "Marsi-Mincho Bakalov" Gr. Burgas j.k. "Vazrajdane" bl. 1Burgas j.k. "Pobeda" ul. "Baykal" 9
    3BG 0212027DZZD "Mlechen svyat" gr. Burgas j.k. "Izgrev" ul. "Malchika" 3s. Debelt ul. "Indje voyvoda" 5 obl. Burgaska
    4BG 0212028"Vester" OOD gr. Burgas ul. "Fotinov" 36s. Sigmen
    5BG 0212047"Complektstroy" EOOD gr. Burgas ul. "Aleksandar Stamboliiski" 17s. Veselie
    Regiunea Vidin - nr. 5
    6BG 0512025"El Bi Bulgarikum" EAD gr. Vidingr. Vidin Yujna promishlena zona
    Regiunea Vraţa - nr. 6
    7BG 0612010"Hadjiiski i familiya" EOOD s. Gradeshnitsas. Gradeshnitsa
    8BG 0612027"Mlechen ray 99" EOOD gr. Vratsa j.k. "Dabnika" bl. 48 ap. 3gr. Vraţa j.k. Bistrets Stopanski dvor
    9BG 0612035ET "Nivego" s. Chirens. Chiren
    Regiunea Gabrovo - nr. 7
    10BG 0712001"Ben Invest" OOD s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovos. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo
    11BG 0712002"Shipka 97" AD gr. Gabrovo ul. "V. Levski" 2gr. Gabrovo ul. "V. Levski" 2
    12BG 0712003"Elvi" OOD s. Velkovtsi obşt. Gabrovos. Velkovţi obsht. Gabrovo
    13BG 0712008"Milkieks" OOD gr. Sevlievo j.k. "d-r Atanas Moskov"gr. Sevlievo j.k. "Atanas Moskov"
    Regiunea Dobrici - nr. 8
    14BG 0812002"AVITA" OOD gr. Sofia ul. "20-ti April" 6s. Tsarichino
    15BG 0812008"Roles 2000" OOD gr. Varna ul. "Tsar Ivan Shishman" 13s. Kardam
    16BG 0812019"Filipopolis" OOD gr. Plovdiv ul. "Hristo Danov" 2s. Jeglartsi
           
    17BG 0812029"AKURAT - MLECHNA PROMISHLENOST" OOD gr. Sofia ul. "Baba Vida 2"gr. Dobrich j.k. "Riltsi"
    18BG 0812030"FAMA" AD gr. Varna ul. "Evlogi Georgiev" 23gr. Dobrich bul. "Dobrudja" 2
           
    Regiunea Cargeali - nr. 9
    19BG 0912004ET "Rado" s. Byal izvors. Byal izvor obşt. Ardino
    Regiunea Kiustendil - nr. 10
    20BG 1012012"Galkom" OOD gr. Dupnitsagr. Dupnitsa ul. "Venelin" 57
    21BG 1012008ET "Nikolay Kolev" s. Konyavos. Konyavo
           
    Regiunea Loveci - nr. 11
    22BG 1112001"Prima Lakta" Ltd. gr. Lovech ul. "Troyansko shose" 1gr. Lovech ul. "Troyansko shose"
    23BG 1112004"Mlekoprodukt" OOD gr. Lovechs. Goran
    24BG 1112008"Plod" AD gr. Apriltsigr. Apriltsi
    25BG 1112012"Stilos" OOD gr. Dupnitsa ul. "Batenberg" 64s. Lesidren
    Regiunea Pazargik - nr. 13
    26BG 1312011"Eko-F" EAD gr. Sofia ul. "Stara planina" 34s. Karabunar
    27BG 1312015"Mevgal Bulgaria" EOOD gr. Velingradgr. Velingrad j.k. "Industrialen"
    28BG 1312022ET "Palmite - Vesela Popova" gr. Plovdiv ul. "Koprivkite" 23gr. Strelcha ul. "Osvobojdenie" 17
           
    Regiunea Plevna - nr. 15
    29BG 1512003"Mandra 1" EOOD gr. Obnovas. Tranchovitsa
    30BG 1512006"Mandra" OOD gr. Obnovas. Obnova
    31BG 1512008ET "Viola" gr. Koynaregr. Koynare ul. "Hristo Botev" 16
    32BG 1512010ET "Militsa Lazarova - 90" gr. Slavyanovogr. Slavyanovo ul. "Asen Zlatarev" 2
    Regiunea Plovdiv - nr. 16
    33BG 1612009ET "D. Madjarov" gr. Plovdivgr. Stamboliiski-mandra
    34BG 1612013ET "Polidey - EI" gr. Karlovos. Domlyan
    35BG 1612017"Snep" OOD gr. Rakovskigr. Rakovski ul. "F. Stanislavov" 57
    36BG 1612020ET "Bor - Chvor" s. Dalbok izvors. Dalbok izvor
    37BG 1612023"Vanela" OOD gr. Plovdiv bul. "Bulgaria" 170s. Tsarimir
    38BG 1612024SD "Kostovi - EMK" gr. Saedineniegr. Saedinenie
    39BG 1612039"Topolovo-Agrokomers" OOD gr. Sofia z.k. Dianabad, bl. 20s. Topolovo Stopanski dvor
    40BG 1612040"Mlechni produkti" OOD gr. Plovdivs. Manole
    Regiunea Rajgrad - nr. 17
    41BG 1712002ET "Rosver" gr. Tsar Kaloyan ul. "Ivan Vazov" 4gr. Tsar Kaloyan ul. "Sofia" 41
    42BG 1712010"Bulagrotreyd" OOD gr. Ruse ul. "Elin Pelin" 15As. Juper
           
    43BG 1712020ET "Prelest-Sevim Ahmed" s. Podayva ul. "Struma" 12s. Lavino Stopanski dvor
    44BG 1712042ET "Madar" s. Madrevo ul. "Han Kubrat" 65s. Terter Stopanski dvor
    Regiunea Ruse - nr. 18
    45BG 1812002"Laktis-Byala" AD gr. Byalagr. Byala ul. "Stefan Stambolov" 75
    46BG 1812005ET "DAV" gr. Ruse ul. "6-ti Septemvri" 43gr. Vetovo
    47BG 1812022ZKPU "Tetovo" s. Tetovos. Tetovo ul. "Tsar Osvoboditel" 5
    48BG 1812011ET "Georgi Bojinov-Gogo" s. Nikolovos. Nikolovo
           
    Regiunea Silistra - nr. 19
    49BG 1912004ET "Merone-Hristo Kunev" gr. Silistra bul. "Makedonia" 150gr. Alfatar
    50BG 1912013"JOSI" OOD gr. Sofia ul. "Hadji Dimitar" 142 vh.As. Chernolik
    51BG 1912024"Buldeks" OOD gr. Silistra ul. "D. Donchev" 6s. Belitsa
    Regiunea Sliven - nr. 20
    52BG 2012007"Delta lakt" OOD gr. Stara Zagora ul. "Tsar Kaloyan" 20s. Stoil Voyvoda
    53BG 2012020"Yotovi" OOD gr. Sliven j.k. Rechitsa ul. "Kosharite" 12gr. Sliven j.k. Rechitsa
    54BG 2012022"Bratya Zafirovi" OOD gr. Sliven ul. "Treti mart" 7gr. Sliven Industrialna zona Zapad
    55BG 2012030"Agroprodukt" OOD gr. Sliven ul. "Oreshak" 24s. Dragodanovo
    56BG 2012036"Minchevi" OOD s. Korten obl. Slivens. Korten obl. Sliven
    Regiunea Smolian - nr. 21
    57BG 2112001"Belev" EOOD gr. Smolyangr. Smolyan ul. "Trakiya" 15
    58BG 2112021"Rossi" EOOD gr. Dospatgr. Dospat
    59BG 2112018ET "Rosen Atanasov-Komers" s. Kutelas. Kutela
    60BG 2112023ET "Iliyan Isakov" s. Trigrads. Trigrad obsht. Devin
           
    Regiunea municipalităţii Sofia - nr. 22
    61BG 2212001"Danon - Serdika" AD gr. Sofia ul. "Ohridsko ezero" 3ul. "Ohridsko ezero" 3
    62BG 2212002"Formalat" EOOD s. G. Lozen ul. "Saedinenie" 132s. G. Lozen ul. "Saedinenie" 132
    63BG 2212009"Serdika-94" OOD j.k. Jeleznitsaj.k. Jeleznitsa
    64BG 2212022"Megle - MJ" OOD ul. "Probuda" 14ul. "Probuda" 12-14
    65BG 2212023"EL BI BULGARIKUM" EAD gr. Sofia ul. "Saborna" 9ul. "Malashevska" 12A
    Regiunea districtului Sofia - nr. 23
    66BG 2312013ET "Dobrev" s. Dragushinovos. Dragushinovo
    67BG 2312016AD "Bovis" s. Trudovetss. Trudovets
    68BG 2312026"Dyado Liben" OOD gr. Sofia ul. "Hubcha" 2gr. Koprivshitsa bul. "H. Nencho Palaveev" 137
           
    69BG 2312033"Balkan Spetsial" OOD gr. Sofias. Gorna Malina
    70BG 2312002ET "Danim" gr. Elin Pelingr. Elin Pelin bul. "Vitosha" 18A
    Regiunea Stara Zagora - nr. 24
    71BG 2412019"Dekada" OOD gr. Stara Zagora bul. "Ruski" 41 et. 3 ap. 9s. Elhovo
    72BG 2412023Agricultural Institute gr. Stara Zagoragr. Stara Zagora
    73BG 2412033"Gospodinovi" OOD gr. Stara Zagora pl. "Beroe" 1 ap. 21s. Julievo
           
    Regiunea Tărgovişte - nr. 25
    74BG 2512004"PIP Trade" OOD gr. Sofia ul. "Baba Vida" 2s. Davidovo
    75BG 2512006"Hadad" OOD s. Makariopolskos. Makariopolsko
    76BG 2512016"Milktreyd-BG" OOD gr. Sofia obşt. "Studentska" 58-A-115s. Saedinenie obl. Targovishte
    77BG 2512017"YU E S - Komers" OOD gr. Opakas. Golyamo Gradishte ul. "Rakovski" 2
    Regiunea Iambol - nr. 28
    78BG 2812002"Arachievi" OOD gr. Elhovo ul. "Bakalov" 19s. Kirilovo
    79BG 2812003"Balgarski jogurt" OOD s. Ravda ul. "Struma" 8s. Veselinovo Kompleks "Ekaterina"
    80BG 2812025"Sakarela" OOD gr. Yambol ul. "Hr. Botev" 24-B-15gr. Yambol ul. "Preslav" 269
   +  Capitolul II Lista unităţilor de prelucrare în paralel a laptelui care corespunde şi a celui care nu corespunde normelor UE Menţionat în capitolul 4, secţiunea B, literele (a) şi (c) din anexa VI
           
    Nr.Nr. vet.Denumirea şi adresa unităţiiAdresa punctelor de lucru vizate
    Regiunea Veliko Tărnovo - nr. 4
    1BG 0412002"Sofbiolayf-BG" OOD gr. Svishtovgr. Svishtov ul. "33-ti svishtovski polk." 67
    2BG 0412009"Milki-luks" OOD gr. Plovdivs. Byala Cherkva
    3BG 0412010"Bi Si Si Handel" OOD gr. Elenagr. Elena ul. "Treti mart" 19
    Regiunea Vraţa - nr. 6
    4BG 0612012ET "Zorov - 97" gr. Vratsa j.k. Kulata ul. "Palkovitsa" 7Vrachanski balkan, mestnost "Parshevitsa"
    Regiunea Dobrici - nr. 8
    5BG 0812009"Serdika - 90" AD gr. Dobrichgr. Dobrich ul. "25 septemvri" 100
           
    Regiunea Loveci - nr. 11
    6BG 1112006"Kondov Ekoproduktsiya" OOD gr. Sofias. Staro selo
    Regiunea Plovdiv - nr. 16
    7BG 1612001"OMK" gr. Sofiagr. Plovdiv bul. "Dunav" 3
    8BG 1612002"Shipka 99" OOD gr. Parvomaygr. Parvomay
    9BG 1612037"Filipopolis-RK" OOD gr. Plovdivgr. Plovdiv j.k. "Proslav" ul. "Prosveta" 2A
    10BG 1612041"Elit-95" EOOD s. Dalbok izvors. Dalbok izvor
           
    Regiunea Ruse - nr. 18
    11BG 1812003"Sirma Prista" AD gr. Rusegr. Ruse bul. "3-ti mart" 1
    Regiunea Sliven - nr. 20
    12BG 2012006"Mlechen pat" AD gr. Sofia ul. "Vasil Levski" 109gr. Nova Zagora j.k. Industrialen
    13BG 2012009"Vangard" OOD gr. Sliven ul. "Al. Stamboliiski" 1s. Jelyo voyvoda obl. Sliven
    14BG 2012019"Hemus milk komers" OOD gr. Sliven ul. "Neofit Rilski" 3agr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10
    15BG 2012042"Tirbul" EAD gr. Sliven"Tirbul" EAD gr. Sliven
    Regiunea Stara Zagora - nr. 24
    16BG 2412005"Markeli" AD gr. Stara Zagora ul. "Sv. Kn. Boris" 67 et. 3 ap. 6gr. Kazanlak j.k. Industrialen
    Regiunea Tărgovişte - nr. 25
    17BG 2512001"Mladost - 2002" OOD gr. Targovishtegr. Targovishte bul. "29-ti yanuari" 7
    18BG 2512020"Mizia-Milk" OOD gr. Targovishte ul. "Rodopi" 5gr. Targovishte Industrialna zona
    Regiunea Hascovo - nr. 26
    19BG 2612047"Balgarsko sirene" OOD gr. Harmanli ul. "Gotse Delchev" 1gr. Haskovo bul. "Saedinenie" 94
    Regiunea Iambol - nr. 28
    20BG 2812022"Karil i Tanya" OOD gr. Yambolgr. Yambol ul. "Graf Ignatiev" 189
  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREABULGARIEI ŞI A ROMÂNIEILA UNIUNEA EUROPEANĂBruxelles, 31 martie 2005AA 10/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL. ANEXA VIIPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană: PROTOCOL. ANEXA VII.Documente sursa:    MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/05 REV 1)    MD 105/3/04 REV 3 (AC 105/1/04 REV 1)    MD 99/5/04 REV 5 (AC 99/1/04 REV 1)    MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/05 REV 1)    MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1)    MD 92/4/04 REV 4 (AC 92/2/04 REV 2)    MD 52/9/04 REV 9 (AC 52/2/04 REV 2)    MD 22/8/04 REV 8 (AC 22/2/04 REV 2)    MD 13/2/04 REV 2 (AC 13/1/04 REV 1)    MD 158/5/04 REV 5 (AC 158/1/05 REV 1)    MD 107/3/04 REV 3 (AC 107/1/04 REV 1)    MD 185/7/05 REV 7 (AC 185/1/05 REV 1    MD 205/4/05 REV 4 (AC 205/1/05 REV 1)    MD 59/7/04 REV 7 (AC 59/2/04 REV 2)
   +  Anexa VIILista menţionată la articolul 20 din protocol:măsuri tranzitorii, România1. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELORTratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa- 31968 R 1612: Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii (JO L 257, 19.10.1968, p. 2), modificat ultima data prin:- 32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29.4.2004 (JOL158, 30.4.2004, p. 77);- 31996 L 0071: Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p-i);- 32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi al membrilor familiilor acestora de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE şi 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77). (1) Articolul III-133 şi articolul III-144 primul paragraf, din Constituţie se aplică pe deplin numai cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor şi la libera circulaţie a capitalurilor care presupune circulaţia temporară a lucrătorilor, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 96/71/CE între România, pe de o parte, şi fiecare dintre actualele state membre, pe de altă parte, pentru care se aplică dispoziţiile tranzitorii stabilite la alineatele (2) - (14). (2) Prin derogare de la articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 şi până la sfârşitul unei perioade de doi ani după data aderării, actualele state membre vor aplica măsuri de drept intern, sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, care reglementează accesul resortisantilor români pe piaţa forţei de muncă din fiecare din aceste state. Actualele state membre pot continua să aplice aceste măsuri până la expirarea unei perioade de cinci ani după data aderării.Resortisantii români care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni vor putea beneficia de acces pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru, dar nu şi pe piaţa forţei de muncă din celelalte state membre care aplica măsuri de drept intern.Resortisantii români admişi după aderare pe piaţa forţei de muncă dintr-un actual stat membru pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni beneficiază de aceleaşi drepturi.Resortisantii români menţionaţi la paragrafele al doilea şi al treilea de mai sus încetează sa beneficieze de drepturile cuprinse în aceste paragrafe în cazul în care părăsesc voluntar piaţa forţei de muncă din actualul stat membru în cauza.Resortisantii români care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării sau în perioada în care se aplică măsurile de drept intern şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni nu beneficiază de aceste drepturi. (3) Înainte de sfârşitul perioadei de doi ani după data aderării, Consiliul reexamineaza aplicarea dispoziţiilor tranzitorii stabilite la alineatul (2), pe baza unui raport al Comisiei.La încheierea acestei reexaminari, dar nu mai tirziu de sfârşitul perioadei de doi ani după data aderării, actualele state membre notifica Comisia în cazul în care continua să aplice măsurile de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, ori în care aplica în viitor articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. În lipsa acestei notificări, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. (4) La solicitarea României, se poate efectua o noua reexaminare. În acest caz, se aplică procedura menţionată la alineatul (3) şi care trebuie încheiată în termen de şase luni de la primirea solicitării din partea României. (5) La sfârşitul perioadei de cinci ani menţionată la alineatul (2), un stat membru care menţine măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale poate continua, în cazul în care pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru se produc sau exista riscul să se producă perturbari grave, precum şi după ce notifica Comisia, să aplice aceste măsuri până la sfârşitul unei perioade de şapte ani de la data aderării. În lipsa unei astfel de notificări, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. (6) Pe parcursul perioadei de şapte ani de la data aderării, acele state membre în care, în temeiul alineatului (3), (4) sau (5), se aplică articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 cu privire la resortisantii români şi care, în această perioadă, eliberează permise de muncă resortisantilor României în scopul monitorizarii, vor face acest lucru în mod automat. (7) Statele membre în care, în temeiul alineatelor (3), (4) sau (5), se aplică articolele 1-6 dinRegulamentul (CEE) nr. 1612/68 cu privire la resortisantii români, pot recurge la procedurile stabilite de paragrafele următoare până la sfârşitul perioadei de şapte ani de la data aderării.În cazul în care într-un stat membru menţionat la primul paragraf se produc sau se prevede producerea unor perturbari pe piaţa forţei de muncă care ar putea ameninta grav nivelul de trai sau nivelul de ocupare a forţei de muncă într-o anumită regiune sau în cadrul unei profesii, respectivul stat membru informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta şi furnizează acestora toate detaliile pertinente. Pe baza acestor informaţii, statul membru poate solicita Comisiei sa declare suspendarea, totală sau parţială, a aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, în vederea normalizarii situaţiei în regiunea sau în cadrul profesiei respective. Comisia decide cu privire la domeniul de aplicare şi durata suspendării în termen de cel mult două săptămâni de la primirea acestei solicitări şi notifica decizia sa Consiliului. În termen de doua saptamani de la adoptarea deciziei Comisiei, orice stat membru poate solicita Consiliului anularea sau modificarea deciziei. În termen de doua săptămâni, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată în privinta acestei solicitări.Un stat membru menţionat la primul paragraf poate, în cazuri urgente şi excepţionale, sa suspende aplicarea articolelor 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, adresand ulterior Comisiei o notificare motivată. (8) Pe durata suspendării aplicării articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 în temeiul alineatelor (2) - (5) şi (7) de mai sus, în ceea ce priveşte dreptul membrilor familiilor lucrătorilor de a accede la un loc de muncă, se aplică articolul 23 din Directiva 2004/3 8/CE în România cu privire la resortisantii actualelor state membre şi în actualele state membre cu privire la resortisantii români, în următoarele condiţii:- soţul unui lucrator şi descendenţii acestora care nu depăşesc vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la data aderării, beneficiază, după aderare, de acces imediat pe piaţa forţei de muncă din acel stat membru. Aceasta dispoziţie nu se aplică membrilor familiei unui lucrator care a fost admis legal pe piaţa forţei de muncă din acel stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni;- soţul unui lucrator şi descendenţii acestora care nu depăşesc vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la o dată ulterioară aderării, dar în cursul perioadei de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru în cazul în care au locuit în acel stat membru cel puţin optsprezece luni sau din al treilea an după data aderării, oricare din aceste date intervine prima în ordine cronologică.Aceste dispoziţii nu aduc atingere măsurilor mai favorabile, indiferent dacă acestea sunt de drept intern sau rezultă din acorduri bilaterale. (9) În măsura în care anumite dispoziţii din Directiva 2004/3 8/CE care preiau dispoziţiile din Directiva 68/360/CEE *1) nu pot fi disociate de cele din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 a căror aplicare este amânată în temeiul alineatelor (2) - (5), (7) şi (8), România şi actualele state membre pot deroga de la aceste dispoziţii în măsura necesară pentru a aplica alineatele (2) - (5), (7) şi (8).____________*1) Directiva 68/360/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind eliminarea restrictiilor de a circula şi locui în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii statelor membre şi familiile acestora (JO L 257, 19.10.1968, p. 13), directiva astfel cum a fost modificată ultima data prin Actul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33) şi abrogată cu efect din 30 aprilie 2006 prin Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 158, 30.4.2004, p. 77). (10) În toate cazurile în care actualele state membre aplica măsuri de drept intern sau cele rezultate din acorduri bilaterale, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, România poate menţine în vigoare măsuri echivalente în ceea ce priveşte resortisantii statului sau statelor membre în cauza. (11) În cazul în care aplicarea articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 este suspendată de către oricare din actualele state membre, România poate recurge la procedurile stabilite la alineatul (7) în ceea ce priveşte Bulgaria. În această perioadă, permisele de muncă eliberate de România resortisantilor Bulgariei în scopul monitorizarii se eliberează automat. (12) Orice actual stat membru care aplica măsuri de drept intern în conformitate cu alineatele (2) (5) şi (7) - (9), poate introduce, în aplicarea dreptului sau intern, o libertate de circulaţie mai mare decât cea existenta la data aderării, inclusiv accesul deplin pe piaţa forţei de muncă. Începând cu al treilea an după data aderării, orice actual stat membru care aplica măsuri de drept intern poate decide în orice moment să aplice în locul acestor măsuri articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. Comisia este informată cu privire la orice asemenea decizie. (13) Pentru a face faţa perturbărilor grave sau riscului producerii unor asemenea perturbari în anumite sectoare sensibile de servicii de pe piaţa forţei de muncă din aceste state, care ar putea aparea în anumite regiuni ca urmare a prestării transnationale de servicii, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 96/71/CE , şi în măsura în care acestea aplica liberei circulatii a lucrătorilor români, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, Germania şi Austria pot deroga, după notificarea Comisiei, de la articolul III-144 primul paragraf din Constituţie în vederea limitării, în contextul prestării de servicii de către societăţile stabilite în România, circulaţiei temporare a lucrătorilor al căror drept de a munci în Germania şi Austria face obiectul măsurilor de drept intern. Lista sectoarelor de servicii care pot face obiectul acestei derogări este următoarea:- în Germania:
       
    Sectorulcodul NACE*), cu excepţia unor dispoziţii contrare
    construcţiile, inclusiv ramuri conexe45.1 - 4; activităţi enumerate în anexa la Directiva 96/71/CE
    activităţi de curăţare a clădirilor74.70 activităţi de curăţare a clădirior
    alte servicii74.87 numai activităţile designerilor de decoraţiuni interioare
  - în Austria:
       
    Sectorulcodul NACE*), cu excepţia unor dispoziţii contrare
    servicii de horticultură01.41
    tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei26.7
    construcţii metalice şi părţi componente28.11
    construcţii, inclusiv ramuri conexe45.1-4; activităţi enumerate în anexa la Directiva 96/71/CE
    activităţi în domeniul securităţii74.60
    activităţi de curăţare a clădirilor74.70
    asistenţă medicală la domiciliu85.14
    activităţi de asistenţă socială fără cazare85.32
  *)NACE: a se vedea 31990 R 3037: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003, (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)._________*) NACE: a se vedea 31990 R 3037: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.9.2003, (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).În măsura în care Germania sau Austria deroga de la articolul III-144 primul paragraf din Constituţie în conformitate cu paragrafele anterioare, România poate adopta măsuri echivalente, după notificarea Comisiei.Aplicarea prezentului alineat nu poate avea ca efect crearea unor condiţii pentru circulaţia temporară a lucrătorilor în contextul prestării transnationale de servicii între Germania sau Austria şi România mai restrictive decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare. (14) Aplicarea alineatelor (2) - (5) şi (7) - (12) nu poate avea ca efect crearea unor condiţii pentru accesul resortisantilor români pe piaţa forţei de muncă din actualele state membre mai restrictive decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare.Fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor stabilite la alineatele (1) - (13), în cursul oricărei perioade în care aplica măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, actualele state membre sunt obligate sa acorde un tratament preferenţial, în ceea ce priveşte accesul la piaţa forţei de muncă, lucrătorilor care sunt resortisanti ai statelor membre în comparatie cu lucrătorii care sunt resortisanti ai unor tari terţe.Lucrătorii migranti români şi familiile acestora, care locuiesc şi muncesc legal într-un alt stat membru sau lucrătorii migranti care provin din celelalte state membre şi familiile acestora care locuiesc şi muncesc legal în România nu pot fi trataţi în condiţii mai restrictive decât cei provenind din tari terţe, care locuiesc şi muncesc în acest stat membru sau în România. În afară de aceasta, în aplicarea principiului preferintei comunitare, lucrătorii migranti provenind din tari terţe care locuiesc şi muncesc în România nu pot beneficia de tratament mai favorabil decît resortisantii României.2. LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR- 31997 L 0009: Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE , cuantumul minim al compensării nu se aplică în România până la 31 decembrie 2011. România asigura ca sistemul sau de compensare pentru investitori prevede o despăgubire în valoare de minim 4 500 EUR de la 1 ianuarie 2007 şi până la 31 decembrie 2007, de minim 7 000 EUR de la 1 ianuarie 2008 şi până la 31 decembrie 2008, de minim 9 000 EUR de la 1 ianuarie 2009 şi până la 31 decembrie 2009, de minim 11 000 EUR de la 1 ianuarie 2010 şi până la 31 decembrie 2010 şi de minim 15 000 EUR de la 1 ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 2011.În cursul perioadei de tranzitie, celelalte state membre îşi menţin dreptul de a nu permite funcţionarea unei sucursale a unei societăţi româneşti de investiţii, stabilită pe teritoriul acestora, în cazul în care şi atât timp cat respectiva sucursala nu este înscrisă într-unui din sistemele de compensare pentru investitori recunoscute oficial pe teritoriul statului membru în cauza, în vederea acoperirii diferenţei dintre cuantumul românesc al compensatiei şi cuantumul minim prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE .3. LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILORTratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, România poate menţine în vigoare, timp de cinci ani de la data aderării, restricţiile stabilite de legislaţia sa, existente la momentul semnării tratatului de aderare, cu privire la dobândirea proprietăţii asupra terenurilor pentru resedinte secundare de către resortisantii statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), nerezidenti în România, precum şi de către societăţile constituite în conformitate cu legislaţia altui stat membru sau a unui stat membru al ASEE şi care nu sunt stabilite, şi nici nu au o sucursala sau reprezentanta pe teritoriul României.Resortisantilor statelor membre şi resortisantilor statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European cu drept legal de rezidenţă în România nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte norme sau proceduri, altele decât cele care se aplică resortisantilor români. (2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, România poate menţine în vigoare, timp de şapte ani de la data aderării, restricţiile stabilite de legislaţia sa, existente la momentul semnării tratatului de aderare, privind dobândirea proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere de către resortisantii statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European, precum şi de către societăţi constituite în conformitate cu legislaţia altui stat membru sau a unui stat parte a ASEE şi care nu sunt nici stabilite, nici înregistrate în România. În nici un caz, un resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat mai puţin favorabil în ceea ce priveşte dobândirea de teren agricol, păduri sau teren forestier decât la data semnării Tratatului de aderare sau nu poate fi tratat în mod mai restrictiv decât un resortisant al unei tari terţe.Fermierii care desfăşoară activităţi independente care sunt resortisanti ai unui alt stat membru şi care doresc să se stabilească şi să aibă reşedinţa în România nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri, în afară celor care se aplică resortisantilor români.O revizuire de ansamblu a acestor măsuri tranzitorii va avea loc în cel de-al treilea an de la data aderării. În acest scop, Comisia transmite un raport Consiliului. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate decide scurtarea sau încetarea perioadei de tranzitie menţionată la primul paragraf.4. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENTEIA. AJUTORUL FISCAL (1) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, partea III, titlul III, capitolul I, secţiunea 5 - Norme privind concurenta(a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor III-167 şi III-168 din Constituţie pentru întreprinderile cărora li s-a dat certificatul de investitor permanent într-o zona defavorizată înainte de 1 iulie 2003, România poate continua sa acorde scutiri de la impozitul pe profit în temeiul Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificată:- pentru 3 zone defavorizate (Brad, Valea Jiului, Balan) până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv;- pentru 22 de zone defavorizate (Comăneşti, Bucovina, Altan Tepe, Filipesti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocsa, Moldova Noua- Anina, Baraolt, Apuseni, Stei-Nucet, Borod Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, Popesti-Derna-Alesd, Ip, Hida-Surduc- Jibou-Balan, Sarmasag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv;- pentru 3 zone defavorizate (Cugir, Zimnicea, Copsa Mica) până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv;în următoarele condiţii:- ajutorul de stat este acordat pentru investiţii regionale:- intensitatea neta a unui astfel de ajutor regional nu poate depăşi nivelul de 50% din echivalentul net al ajutorului. Acest plafon poate fi ridicat cu 15 puncte procentuale pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cu condiţia ca intensitatea totală neta a ajutorului sa nu depăşească 75%;- în cazul în care întreprinderea activează în sectorul autovehiculelor*1), ajutorul total nu poate depăşi30% din costurile eligibile ale investiţiilor;________*1) În înţelesul anexei C la Comunicarea Comisiei - Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiţii (JO C 70, 19.3.2002, p. 8), comunicare astfel cum a fost modificată ultima data şi publicată în JO C 263, 1.11.2003, p. 3.- perioada pentru calcularea ajutorului care urmează să fie inclus în plafoanele mai sus menţionate începe la 2 ianuarie 2003; toate ajutoarele cerute şi primite pe baza profiturilor care preced această dată sunt excluse din calcul;- în vederea calculării ajutorului total, se tine seama de toate ajutoarele acordate beneficiarului cu privire la costurile eligibile, inclusiv de ajutorul acordat prin alte scheme şi indiferent dacă ajutorul este acordat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare;- costurile eligibile sunt definite în temeiul Orientarilor generale privind ajutorul naţional regional*1);_______*1) JO C 74, 10.3.1998, p. 9, orientări astfel cum au fost modificate ultima data şi publicate în JO C 258, 9.9.2000, p. 5.- costurile eligibile care pot fi luate în considerare sunt acelea efectuate între 2 octombrie 1998 (i.e. data intrării în vigoare a schemei prevăzute de Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate) şi 15 septembrie 2004.(b) România va transmite Comisiei:- la doua luni de la data aderării, informaţii privind îndeplinirea condiţiilor stabilite mai sus;- până la sfârşitul lui decembrie 2010, informaţii cu privire la costurile eligibile ale investiţiilor, efectiv suportate de către beneficiar potrivit Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificată, şi cu privire la valoarea totală a ajutorului primit de beneficiari, precum şi- rapoarte semestriale privind monitorizarea ajutorului acordat beneficiarilor din sectorul autovehiculelor. (2) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa,, partea III, titlul III, capitolul I, secţiunea 5 - Norme privind concurenta(a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor III-167 şi III-168 din Constituţie pentru întreprinderile care au semnat contracte comerciale cu administraţiile zonelor libere înainte de 1 iulie 2002, România poate continua sa acorde scutiri de la plata redevenţelor în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, astfel cum a fost modificată, până la 31 decembrie 2011, în următoarele condiţii:- Ajutorul de stat este acordat pentru investiţiile regionale:- intensitatea neta a acestui ajutor regional nu poate depăşi nivelul de 50% din echivalentul net al ajutorului. Acest plafon poate fi ridicat pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu 15 puncte procentuale, cu condiţia ca intensitatea neta totală a ajutorului sa nu depăşească 75%;- în cazul în care întreprinderea activează în sectorul autovehiculelor*2), ajutorul total nu poate depăşi 30% din costurile eligibile ale investiţiilor;________*2) În înţelesul anexei C la Comunicarea Comisiei - Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiţii (JO C 70, 19.3.2002, p. 8), comunicare astfel cum a fost modificată ultima data şi publicată în JO C 263, 1.11.2003, p. 3.- perioada pentru calcularea ajutorului care urmează să fie inclus în plafoanele mai sus menţionate începe la 2 ianuarie 2003; toate ajutoarele cerute şi primite pe baza profiturilor anterioare acestei date sunt excluse din calcul;- în vederea calculării ajutorului total, se tine seama de toate ajutoarele acordate beneficiarului cu privire la costurile eligibile, inclusiv de ajutorul acordat prin alte scheme şi indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare;- costurile eligibile sunt definite în temeiul Orientarilor privind ajutorul naţional regional*3);________*3) JO C 74, 10.3.1998, p. 9, orientări astfel cum au fost modificate ultima data şi publicate în JO C 258, 9.9.2000, p. 5.- costurile eligibile care pot fi luate în considerare sunt acelea efectuate între 30 iulie 1992 (i.e. data intrării în vigoare a schemei prevăzute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere) şi 1 noiembrie 2004.(b) România va transmite Comisiei:- la doua luni de la data aderării, informaţii privind îndeplinirea condiţiilor stabilite mai sus;- până la sfârşitul lui decembrie 2011, informaţii cu privire la costurile eligibile ale investiţiilor, efectiv suportate de către beneficiari potrivit Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, astfel cum a fost modificată, şi cu privire la valoarea totală a ajutorului primit de beneficiari, precum şi- rapoarte semestriale privind monitorizarea ajutorului acordat beneficiarilor din sectorul autovehiculelor.B. RESTRUCTURAREA SECTORULUI SIDERURGICTratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, partea III, titlul III, capitolul I, secţiunea 5 - Norme privind concurenta (1) Fără a aduce atingere articolelor III-167 şi III-168 din Constituţie, ajutorul de stat acordat de România pentru restructurarea unor părţi specificate ale industriei siderurgice româneşti din 1993 până în 2004 este considerat a fi compatibil cu piaţa comuna sub condiţia ca:- perioada prevăzută la articolul 9 alineatul (4) din Protocolul 2 privind produsele CECO la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte*1), a fost extinsă până la 31 decembrie 2005;_______*1) JO L 357, 31.12.1994, p. 2, acord astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia nr. 2/2003 a Consiliului de Asociere UE-România din 25.9.2003 (încă nepublicata în Jurnalul Oficial).- condiţiile stabilite în programul naţional de restructurare şi în planurile individuale de afaceri în temeiul cărora a fost extins protocolul menţionat anterior sunt respectate în cursul perioadei 2002-2008;- condiţiile stabilite de prezentele dispoziţii şi în apendicele A sunt întrunite;- nu se acordă sau plăteşte, sub nici o formă, nici un ajutor de stat combinatelor siderurgice care intra sub incidenţa programului naţional de restructurare de la 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2008, sfârşitul perioadei de restructurare, şi- nu se acordă sau plăteşte sectorului siderurgic românesc nici un ajutor de stat pentru restructurare după 31 decembrie 2004. În sensul prezentelor dispoziţii şi al apendicelui A prin ajutor de stat pentru restructurare se înţelege orice măsură privind societăţile siderurgice care constituie ajutor de stat în înţelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE şi care nu poate fi considerat compatibil cu piaţa comuna în conformitate cu normele obişnuite aplicate în Comunitate. (2) Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat în cadrul programului românesc de restructurare siderurgica numai societăţile enumerate în apendicele A partea I (în continuare denumite "societăţi beneficiare"). (3) Restructurarea sectorului siderurgic românesc, astfel cum este descrisă în planurile de afaceri individuale ale societăţilor beneficiare şi în programul naţional de restructurare, corelata cu condiţiile stabilite de prezentele dispoziţii şi în apendicele A se încheie cel târziu la data de 31 decembrie 2008 (în continuare denumita, sfârşitul perioadei de restructurare"). (4) O societate beneficiara nu poate:(a) transmite beneficiul ajutorului acordat societăţii beneficiare, în cazul unei fuziuni cu o societate care nu este enumerata în apendicele A partea I;(b) prelua activele nici unei societăţi care nu este enumerata în apendicele A partea I şi transmite beneficiul ajutorului acordat acestei societăţi până la 31 decembrie 2008. (5) Orice schimbări ulterioare în proprietatea oricăreia dintre societăţile beneficiare trebuie să respecte condiţiile şi principiile privind viabilitatea, ajutoarele de stat şi reducerea capacităţii definite prin prezentele dispoziţii şi în apendicele A. (6) Societăţile care nu sunt enumerate ca "societăţi beneficiare" în apendicele A partea I nu beneficiază de ajutor de stat pentru restructurare sau de orice alt ajutor care nu este considerat compatibil cu normele comunitare privind ajutorul de stat şi, în acest context, nu sunt obligate sa reducă capacitatea. Nici o reducere de capacităţi în cadrul acestor societăţi nu se poate lua în calculul reducerii minime. (7) Valoarea totală a ajutorului brut pentru restructurare care urmează să fie aprobată pentru societăţile beneficiare este determinata de justificări pentru fiecare dintre măsurile de ajutor prevăzute în cadrul programului naţional final de restructurare şi al planurilor individuale de afaceri care urmează să fie aprobate de autorităţile române şi care fac obiectul verificării finale a îndeplinirii criteriilor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) din Protocolul 2 la Acordul european de asociere şi al aprobării de către Consiliu. În orice caz, valoarea totală a ajutorului brut pentru restructurare acordat şi plătit în perioada 1993-2004 nu poate depăşi 49 985 miliarde ROL. În cadrul acestui plafon global, se aplică următoarele subplafoane sau valori maxime ale ajutorului de stat acordat şi plătit fiecărei societăţi beneficiare în perioada 1993-2004:──────────────────────────────────────────────────────────────────  Ispat Sidex Galaţi I 30 598 miliarde ROL──────────────────────────────────────────────────────────────────  Siderurgica Hunedoara 9 975 miliarde ROL──────────────────────────────────────────────────────────────────  CS Resita 4 707 miliarde ROL──────────────────────────────────────────────────────────────────  IS Campia Turzii 2 234 miliarde ROL──────────────────────────────────────────────────────────────────  COS Targoviste 2 399 miliarde ROL──────────────────────────────────────────────────────────────────  Donasid (Siderca) Calarasi 72 miliarde ROL──────────────────────────────────────────────────────────────────Ajutorul de stat conduce la viabilitatea societăţilor beneficiare în condiţii normale de piaţa la sfârşitul perioadei de restructurare. Valoarea şi intensitatea unui asemenea ajutor trebuie să fie strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru a restabili aceasta viabilitate. Viabilitatea se determina luând în considerare indicatorii descrisi în apendicele A partea III.România nu mai acorda nici un alt ajutor de stat pentru restructurarea industriei siderurgice româneşti. (8) Totalul net al reducerilor de capacităţi pentru produse finite care urmează a fi realizat de către societăţile beneficiare în cursul perioadei 1993-2008 este de minimum 2,05 milioane tone.Aceste reduceri de capacităţi se măsoară pe baza inchiderilor definitive prin distrugerea fizica a respectivelor instalaţii de laminare la cald, astfel încât instalaţiile sa nu poată fi repuse în funcţiune. 0 declaraţie de faliment a unei societăţi beneficiare nu poate fi calificată drept reducere de capacitate*1).__________*1) Reducerile de capacităţi sunt definitive, astfel cum sunt definite în Decizia nr. 3010/91/CE CO a Comisiei (JO L 286, 6.10.1991, p. 20.)Reducerea minima neta a capacităţii de 2,05 milioane tone şi datele care privesc atât încetarea producţiei, cat şi închiderea definitivă a instalaţiilor respective, se realizează în conformitate cu calendarul stabilit la apendicele A partea II. (9) Planurile individuale de afaceri trebuie să aibă aprobarea scrisă a societăţilor beneficiare.Acestea trebuie puse în aplicare şi trebuie să includă, în special:(a) În cazul Ispat Sidex Galaţi:(i) punerea în aplicare a programului de investiţii pentru modernizarea lucrărilor, îmbunătăţirea randamentelor, reducerea costurilor (în special cele privind consumul de energie) şi îmbunătăţirea calităţii(îi) orientarea spre segmentele de piaţa ale produselor plate cu valoarea adăugată mai mare(iii) îmbunătăţirea eficientei operationale şi a managementului organizaţional(iv) finalizarea restructurării financiare a societăţii(v) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu(b) În cazul Siderurgica Hunedoara:(i) modernizarea instalaţiilor pentru a realiza planul de vânzări preconizat(îi) îmbunătăţirea eficientei operationale şi a managementului organizaţional(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu(c) În cazul I.S. Campia Turzii:(i) creşterea producţiei de produse cu valoare adăugată mare şi de produse prelucrate(îi) punerea în aplicare a programului de investiţii în vederea îmbunătăţirii calităţii producţiei(iii) îmbunătăţirea eficientei operationale şi a managementului organizaţional(iv) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu(d) În cazul C.S. Resita:(i) specializarea în producerea de semifabricate pentru aprovizionarea sectorului intern de ţevi(îi) închiderea capacităţilor ineficiente(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu(e) În cazul C.O.S. Targoviste:(i) creşterea proportiei produselor cu valoare adăugată mai mare(îi) punerea în aplicare a programului de investiţii în scopul reducerii costurilor, sporirii eficientei şi îmbunătăţirii calităţii(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu(f) În cazul Donasid Calarasi:(i) punerea în aplicare a programului de investiţii pentru modernizarea lucrărilor(îi) creşterea proportiei de produse finite(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu. (10) Orice schimbări ulterioare ale programului naţional de restructurare şi ale planurilor individuale de afaceri trebuie să aibă acordul Comisiei şi, dacă este cazul, al Consiliului.