ORDIN nr. 619 din 16 mai 2005privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 7 iunie 2005    În baza prevederilor art. 2, 3, 19 şi 24 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 16 mai 2005.Nr. 619.  +  AnexăNORMA 16/05/2005