DECRET nr. 85 din 30 martie 1950pentru exercitarea controlului minier
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 1 aprilie 1950     +  Articolul 1Controlul operaţiunilor miniere se va exercita, precum urmează:Controlul geologic privind conservarea zăcămintelor şi raţională lor exploatare, de către Comitetul Geologic de Cercetare şi Exploatare a bogăţiilor subsolului.Controlul instalatiunilor şi al extractiei, precum şi acela privind protecţia suprafeţei de către Departamentul, pentru substantele din sectorul sau de activitate, în cadrul controlului ierarhic.Controlul privind protecţia persoanelor şi securitatea muncii, de către organele create de lege în acest scop.  +  Articolul 2Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniştri se va arata modul în care Comitetul Geologic de Cercetare şi Exploatare a bogăţiilor subsolului, îşi va îndeplini sarcinile de control prevăzute la art. 1.Dat în Bucureşti la 30 Martie 1950.------------------