LEGE Nr. 86 din 15 septembrie 1995privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 septembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICOraşul Brad din judeţul Hunedoara se declara municipiu.Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 septembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-------------------