LEGE nr. 129 din 17 mai 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 28 februarie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum şi prefectul ca reprezentant al Guvernului."2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Anexa nr. 1 «Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari» se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă."3. Anexa (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998) va avea următorul cuprins:"ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998)NUMĂRUL MAXIM DE POSTURIdin cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari
                 
    Nr. crt.DemnitarFuncţii în cabinetul demnitarului
    Director de cabinetAsistent de cabinetConsilier personalSecretar personalCurier personal
    1.Prim-ministru131432
    2.Ministru de stat131122
    3.Ministru, ministru delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru13822
    4.Secretar de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul11211
    5.Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat11111
    6.Prefect11111
  NOTĂ:1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.2. Dispoziţiile pct. 6 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 mai 2005.Nr. 129.---------