DECIZIE nr. 3 din 25 martie 2005privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 mai 2005    În temeiul art. 50, 52, 53 şi 87 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România,Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, întrunită în şedinţa din data de 25 martie 2005,HOTĂRĂŞTE:  +  Articolul 1Se adoptă Statutul Colegiului Medicilor din România, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Se adoptă Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 3Statutul Colegiului Medicilor din România şi Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleColegiului Medicilor din România,Liviu CocoraBucureşti, 25 martie 2005.Nr. 3.  +  Anexa 1STATUT 25/03/2005  +  Anexa 2COD ETICA 25/03/2005