ORDIN nr. 644 din 3 mai 2005pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Directivei Comisiei 2004/110/CE care adapteaza pentru a sasea oara la progresul tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea legislatiilor statelor membre în domeniul transportului mărfurilor periculoase pe calea ferată,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2005, pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată se vor respecta prevederile Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), prevăzut în anexa nr. 1 la apendicele B al Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), versiunea 2005.  +  Articolul 2Vagoanele şi recipientele construite înainte de 1 iulie 2005, care nu respecta prevederile RID 2005, dar care sunt conforme cu legislaţia naţionala în vigoare la data construcţiei lor, pot circula în continuare în trafic intern, cu condiţia să fie menţinute la nivelul de securitate cerut, până la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, înfiinţat conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.  +  Articolul 3Eventualele derogări de la prevederile prezentului ordin pot fi stabilite numai de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată şi aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 4Versiunea RID 2005 tradusa în limba română va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi, contra cost, de către Compania Naţionala de Cai Frate "C.F.R." - S.A., începând cu data de 1 iulie 2005.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 3 mai 2005.Nr. 644.____________