RECTIFICARE nr. 223 din 24 martie 2005la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005    În Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, se fac următoarele rectificări (care aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I şi iniţiatorului):- în anexa nr. 1, în loc de: "Numărul maxim de posturi = 3, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului", se va citi: "Numărul maxim de posturi = 347, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului";- în anexa nr. 2, la nr. crt. VIII, în loc de: "Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Învăţământul Preuniversitar" se va citi: "Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare în Învăţământul Preuniversitar";- în anexa nr. 3, la nr. crt. I, în loc de: "... - organe de specialitate subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării..." se va citi: "... - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării...";- în anexa nr. 3, la nr. crt. II, la poziţia 41, în loc de: "Universitatea «Valachia» din Târgovişte" se va citi: "Universitatea «Valahia» din Târgovişte".____________