HOTĂRÂRE nr. 370 din 28 aprilie 2005privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 3 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 769/2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Silviu George DidilescuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 28 aprilie 2005.Nr. 370.  +  Anexa Numărul maxim de posturi = 213*),exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele------ Notă *) Din care:- pentru aparatul central: 78, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele;- pentru unităţile subordonate: 135.STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap                               ┌────────────┐                               │ PREŞEDINŢE │                               └──────┬─────┘                                      │ ┌────────────┐                                      ├────────┤ Cabinet │                                      │ │ demnitar │                                      │ └────────────┘                                      │        ┌───────────────────┐ │ ┌────────────┐        │ Vicepreşedinte ├─────────┼────────┤ Audit │        └───────────────────┘ │ └────────────┘                                      │     ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐     │ Comisia Superioară │ │ │ Institutul Naţional │     │ de Expertiză Medicală ├──────┼─────┤pentru Prevenirea şi Combaterea │     │a Persoanelor cu Handicap│ │ │Excluziunii Sociale a Persoanelor│     │ Adulţi │ │ │ cu Handicap │     └─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘                                      │                              ┌───────┴─────────┐                              │ Secretar general│                              └────────┬────────┘                                       │      ┌─────────────────────────┬──────┴───────────────────┐  ┌───┴────────┐ ┌────┴────────┐ ┌─────┴───────┐  │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │  │ inspecţie │ │ organizare │ │ integrare │  │ şi control │ │ internă şi │ │ europeană │  │ │ │ comunicare │ │ │  └───┬────────┘ └────┬────────┘ └─────┬───────┘      │ │ │      │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌───────────────┐      │ │ Inspecţia │ │ │ Serviciul │ │ │ Biroul │      ├──┤ Regională │ │ │ juridic, │ ├──┤ proiecte, │      │ │ Bucureşti │ ├──┤ contencios, │ │ │ programe │      │ └─────────────┘ │ │resurse umane│ │ └───────────────┘      │ ┌─────────────┐ │ └─────────────┘ │ ┌───────────────┐      │ │ Inspecţia │ │ ┌─────────────┐ │ │ Serviciul │      ├──┤ Regională │ │ │ Serviciul │ └──┤ metodologie │      │ │ Arad │ └──┤administrativ│ │ standardizare,│      │ └─────────────┘ │contabilitate│ │ licenţiere │      │ ┌─────────────┐ └─────────────┘ └───────────────┘      │ │ Inspecţia │      ├──┤ Regională │      │ │ Argeş │      │ └─────────────┘      │ ┌─────────────┐      │ │ Inspecţia │      ├──┤ Regională │      │ │ Mureş │      │ └─────────────┘      │ ┌─────────────┐      │ │ Inspecţia │      ├──┤ Regională │      │ │ Satu Mare │      │ └─────────────┘      │ ┌─────────────┐      │ │ Inspecţia │      ├──┤ Regională │      │ │ Vaslui │      │ └─────────────┘      │ ┌─────────────┐      │ │ Inspecţia │      ├──┤ Regională │      │ │ Vâlcea │      │ └─────────────┘      │ ┌─────────────┐      │ │ Inspecţia │      └──┤ Regională │         │ Vrancea │         └─────────────┘-------