ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 20 aprilie 2005  În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secţiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 este acţiune sanitară veterinară publică de interes naţional, care se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia naţională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naţionale de referinţă, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, în circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în circumscripţiile veterinare de asistenţă concesionată, în spaţiile special amenajate şi dotate pentru decelarea trichinei, din unităţile de tăiere a porcinelor şi/sau a cabalinelor ori din unităţile de depozitare şi prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea trichinei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 262, 263 şi 264 şi în anexa nr. 2 pct. 157, 158 şi 158 bis la prezentul ordin.  +  Articolul 6Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează gratuit pentru probele provenite de la animalele din gospodăriile populaţiei din raza de activitate a circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a circumscripţiei de asistenţă concesionată, tăiate pentru consum familial.  +  Articolul 7Contravaloarea examenelor pentru decelarea trichinei, efectuate la circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, probele provenind de la animalele din gospodăriile populaţiei, tăiate pentru consum familial, se suportă de la bugetul de stat, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 8Examenele pentru decelarea trichinei la porcii din gospodăria proprie sacrificaţi pentru consum familial, efectuate, la cerere, în alte circumscripţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor decât în cea în care îşi are domiciliul proprietarul animalelor se suportă de către acesta.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa 1 A. TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DE LABORATOR INDOMENIUL SĂNĂTĂŢII ANIMALELOR
                                                               
    Nr. crt.DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAŢIUNIITARIF (lei/analiză/ examen/ operaţiune)
    012
    1.Examen anatomopatologic la:- animale mici, peşti188100
    2.   - animale mijlocii339500
    3.   - animale mari422500
    4.   - set de organe - animale mijlocii220900
    5.   - set de organe - animale mari323800
    6.Biopsie496600
    7.Examen clinic şi anatomopatologic pt. albine şi viermi de mătase74800
    8.Examen bacterioscopic96300
    9.Examen bacterioscopic special302800
    10.Examen bacteriologic pe cadavru833300
    11.- examen patogenitate culturi microbiene96800
    12.- antibiogramă147600
    13.- examen biochimic culturi microbiene172900
    14.Examen bacteriologic pe probă unică388900
    15.- examen patogenitate culturi microbiene96800
    16.- antibiogramă147600
    17.- examen biochimic culturi microbiene228400
    18.Examen bacteriologic albine şi viermi de mătase454000
    19.- examen biochimic culturi microbiene261100
    20.- antibiogramă147600
    21.Examen bacteriologic peşte505700
    22.- examen biochimic culturi microbiene261100
    23.- antibiogramă147600
    24.Identificare:- Yersinia ruckeri prin latex aglutinare201300
    25.   - Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare156300
    26.   - Vibrio salmonicida prin latex aglutinare156300
    27.   - E.coli/100 g moluşte bivalve974100
    28.   - şi caracterizare Salmonella/25 g moluşte bivalve1715800
    29.   - Salmonella prin testul latex aglutinare159800
    30.   - Samonella prin Api 20E202200
    31.   - agenţi patogeni moluşte bivalve850700
    32.Examen toxicologic al culturilor microbiene227000
    33.Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfecţioase a tulpinilor bacteriene400000
    34.Examen citopatologic:- metoda Sellers330000
    35.   - metoda Armstrong260200
    36.   - metoda Pappenheim427000
    37.   - metoda - Ziehl-Nielsen modificată443300
    38.   - metoda Papanicolau451600
    39.   - metoda hematoxilină-eozină (H-E)399200
    40.   - metoda albastru-toluidină409900
    41.   - metoda negru Sudan B428700
    42.   - metoda violet de genţiană352400
    43.Examen histopatologic prin:- metoda H-E379000
    44.   - metoda Masson modificată479400
    45.   - metoda Ziehl-Nielsen modificată626200
    46.   - metoda Mann597100
    47.   - metoda Lentz570400
    48.   - metoda Levaditti762000
    49.   - metoda Pappenheim534800
    50.   - metoda Romanowsky-Giemsa modificată503500
    51.   - metoda Gomori635700
    52.   - metoda Van Gieson643200
    53.   - metoda Brachet619000
    54.   - metoda Albastru Alcian412100
    55.   - metoda Albastru Alcian-PAS818600
    56.   - metoda Perls579700
    57.   - metoda negru de Sudan B730700
    58.   - metoda Okamoto582200
    59.   - metoda Von Kossa775600
    60.   - metoda Pasini515900
    61.   - metoda Bensley535300
    62.   - metoda Cowdry591400
    63.   - metoda De Robert-Hausser437400
    64.   - metoda Langhans496500
    65.   - metoda Lillie-Pasternack487300
    66.   - metoda Paschinger540100
    67.   - metoda Roşu de Congo522500
    68.   - metoda Schmorl507900
    69.   - metoda Schultze-Schmidt485700
    70.   - metoda Gramm-Weigert535300
    71.   - metoda Nicolau-Kopciowska491600
    72.   - metoda Tanzer482100
    73.   - metoda Twort-Ollett431000
    74.   - metoda violet de genţiană477400
    75.   - metoda Ziehler494800
    76.   - metoda albastru de toluidină1710300
    77.- metoda prin IF611200
    78.Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST2072600
    79.Test rapid Western blot pentru diagnosticul EST2072600
    80.Test rapid prin chemiluminiscenţă pentru diagnosticul EST2006000
    81.Metoda imunohistochimică pentru diagnosticul de confirmare a EST2006000
    82.Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare EST2106000
    83.Examen histopatologic la albine şi viermi de mătase466500
    84.Determinarea numărului de:- eritrocite (metoda clasică)90900
    85.   - leucocite (metoda clasică)58100
    86.   - trombocite (metoda clasică)58100
    87.Determinarea:- hemoglobinei (metoda colorimetrică)30400
    88.   - hematocritului (microhematocritul)17900
    89.Calculi indici eritrocitari derivaţi (VEM, HEM, CHEM)40300
    90.Hemoleucogramă - Coulter-Counter AcT5Diff CP158600
    91.Formulă leucocitară127600
    92.Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic127600
    93.Colorare frotiu - metoda panoptică May Grumwald-Giemsa40800
    94.Medulograma, adenograma241400
    95.Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH (metoda Westergreen)46700
    96.Leucocitoconcentratul241400
    97.Determinarea timpului de coagulare - timp de sângerare43200
    98.Determinarea timpului de:- tromboplastină tisulară - timp Quick114900
    99.   - recalcificare - timp Howell62100
    100.Determinarea:- retracţiei cheagului22400
    101.   - fibrinogenului prin coagulare cu trombină (metoda cantitativă)52800
    102.   - numărului de reticulocite119200
    103.   - sideroblastilor şi siderocitelor121200
    104.Evidenţierea corpusculilor Heinz121200
    105.Determinarea rezistenţei globulare82000
    106.Fosfataza alcalină leucocitară - FAL119200
    107.Glicogenul leucocitar114200
    108.Reacţia peroxidazelor121200
    109.Proteina C reactivă - PCR102000
    110.Dozarea:- proteinei serice38600
    111.   - albuminei serice17900
    112.   - glicemiei serice63200
    113.   - colesterolului seric42900
    114.   - beta-carotenului seric26000
    115.   - ureei serice45700
    116.   - GOT seric45700
    117.   - GPT seric44500
    118.   - vitaminei E44500
    119.   - vitaminei C44500
    120.   - acidului lactic45700
    121.   - acidului piruvic45700
    122.   - GGT45700
    123.   - colinesterazei44500
    124.   - CPK45700
    125.   - amilazei serice45700
    126.   - lipidelor serice46300
    127.   - Se seric59400
    128.Sumar urină68800
    129.Identificare corpi cetonici50300
    130.Dozarea:- corpilor cetonici140900
    131.   - fosfatazei alcaline49700
    132.   - bilirubinei totale49700
    133.   - sodiului şi potasiului80100
    134.   - microelementelor serice72600
    135.   - calciului seric43400
    136.   - fosforului seric46400
    137.   - creatininei serice46400
    138.   - acidului uric46400
    139.   - magneziului seric46400
    140.   - clorului seric43400
    141.   - vitaminei A80100
    142.   - fibrinogenului46400
    143.   - rezervei alcaline43400
    144.   - trigliceridelor serice47000
    145.Electroforeza proteinelor141800
    146.ELISA - determinarea cantitativă a estradioului358600
    147.Examenul mobilităţii spermatozoizilor80600
    148.Determinarea concentraţiei spermatozoizilor101400
    149.Examenul morfologic al spermatozoizilor98300
    150.ELISA - determinarea cantitativă a progesteronului358600
    151.Determinarea infecţiei tuberculoase şi paratuberculoase prin: - teste de tuberculinare86500
    152.- teste de imunostimulare limfocitară (TISL)309700
    153.Depistarea infecţiei tuberculoase prin test EIAs - gIFN701800
    154.Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru:- paratuberculoză70200
    155.   - Maedi-Visna - CAE72200
    156.Test ELISA indirect pentru detecţia de anticorpi serici133900
    157.Test ELISA blocking pentru detecţie de anticorpi serici133900
    158.Testul de inhibare a hemaglutinării pentru detecţia anticorpilor63100
    159.Testul de imunofluorescenţă indirectă (IF) cu antigen IgG de: bou, cal, oaie, capră83900
    160.Test de imunofluorescenţă directă pentru detecţia de antigen viral pe frotiuri din secreţii, etc.43200
    161.Testul de seroneutralizare pe culturi celulare626900
    162.Testul IHA pentru detecţia anticorpilor în influenţa ecvină65700
    163.Microtestul IHA pentru:- boala de Newcastle46000
    164.   - sindromul căderii ouatului47300
    165.Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA15200
    166.Imunodifuzia în gel de agar pentru influenţa aviară - (cu reagenţi din import)112600
    167.Indexul patogenităţii:- intracerebrale (IPIC)89500
    168.   - intravenoase (IPIV)330700
    169.Examinarea:- limfocitelor (prin separare)621300
    170.   - monocitelor (prin separare)621300
    171.Testul de rozetare621300
    172.Identificarea:- limfocitelor B948800
    173.   - limfocitelor T779800
    174.Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru:- PPC1920300
    175.   - PRRS1920300
    176.   - Aujeszky1920300
    177.Test PCR (clasic) pentru:- PPC1536700
    178.   - Bluetongue1536700
    179.   - Maedi Visna, CAEV1536700
    180.   - Avian Mycoplasmas1366400
    181.   - Actinobacillus pleuropneumoniae1366400
    182.   - Mycobacterium paratuberculosis1366400
    183.   - BVD1536700
    184.Imunofluorescenţa:- directă (pe frotiuri directe)41400
    185.   - indirectă (pe frotiuri directe)39200
    186.   - indirectă cu semnal amplificat43800
    187.Serologie virală prin imunofluorescenţă indirectă:- pe suport Ag IDSA129500
    188.   - pe suport Ag import195600
    189.Serologie virală prin imunofluorescenţă indirectă cu semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA143200
    190.- pe suport Ag import231000
    191.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic: - pe suport Ag IDSA119200
    192.- pe suport Ag import196500
    193.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA143200
    194.- pe suport Ag import243300
    195.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic - ELISA indirect cu: - reagenţi parţial preparaţi de IDSA178400
    196.- reagenţi indigeni sau de import193100
    197.Test imunocromatografic pentru trichineloză100200
    198.Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat239400
    199.Test de imunoperoxidază pentru identificarea antigenului sau izolatelor de pestivirusuri158500
    200.Imunodiagnostic prin:- ELISA145800
    201.   - blocking ELISA169100
    202.   - blocking ELISA cu semnal amplificat185000
    203.   - ELISA în faza lichidă219200
    204.Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA)304900
    205.Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine127400
    206.Izolare de virus pe culturi celulare473700
    207.Izolare de virus pe ouă embrionate564700
    208.Diagnostic virusologie pentru rabie698100
    209.Izolare de virus pe culturi celulare la peşti623200
    210.Elisa din omogenat de organe pentru:- SHV715800
    211.   - NPI715800
    212.   - VPC715800
    213.Identificare virusuri de la peşti prin imunofluorescenţă1213100
    214.RSAR pentru:- tifopuluroză30700
    215.   - micoplasmoză32000
    216.   - bruceloză (Roz Bengal)32000
    217.   - B melitensis32000
    218.   - F tularensis36500
    219.   - bruceloza canină (Brucerocan)70800
    220.Examen prin RMA în leptospiroză130200
    221.Idem - seroaglutinare - lentă (RSAL)71600
    222.RSAL pentru:- tifopuluroză70300
    223.   - în micoplasmoză71600
    224.   - în bruceloză69600
    225.Testul de contraimunoelectroforeză111500
    226.Testul inelar pentru lapte (TIL)56500
    227.Reacţia de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC)146600
    228.RFC pentru:- febra Q149900
    229.   - chlamidioză187300
    230.   - bruceloză145800
    231.   - paratuberculoză152300
    232.   - morvă148000
    233.   - durină165300
    234.Reacţia de fixare a complementului (microtehnică) pentru Pleuropneumonia contagioasă bovină151100
    235.Reacţia de fixare a complementului (microtehnică) pentru:- morva148800
    236.   - durină159800
    237.   - bruceloză - aglutinare în tub (SAT)116400
    238.Test imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A.172200
    239.ELISA pentru:- trichineloză214100
    240.   - toxoplasmoză236800
    241.   - paratuberculoză132800
    242.Diagnostic poliedrie la viermi de mătase prin metoda:- Pohil62300
    243.   - Svetov91200
    244.Examen parazitologic:87400
    - Sânge prin metoda:- picături strivite între lamă şi lamelă
    245.   - metoda M.G.G.201000
    246.- Materii fecale prin metoda:- preparatului cu soluţie de Lugol68300
    247.   - metoda Ziehl Nielsen modificată217200
    248.- Ficat prin metoda - preparatului direct între lamă şi lamelă71800
    249.- Pulmon, secreţii nazale prin metoda:- May Grumwald Giemsa199700
    250.   - Toluidina blau214700
    251.- Sol - metoda prin centrifugare64900
    252.Examen parazitologic al:- bilei51500
    253.   - urinei51500
    254.   - pielei şi fanerelor51500
    255.   - apei48700
    256.   - furajelor sau aşternutului91800
    257.Examen parazitologic:- pe amprentă de organ ţesut (frotiu) MGG171700
    258.   - din matrix organe91800
    259.   - pentru trichomonoza bovină:- direct84700
    260.   - cultural74100
    261.   - coproparazitologic (ovoscopic şi larvoscopic)141100
    262.Examen trichineloscopic direct70000
    263.Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probă unică135400
    264.Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective451000
    265.Identificarea genului şi speciei paraziţilor219000
    266.Determinarea încărcăturii parazitare pe gram de probă219000
    267.Cultivare larve410400
    268.Examen parazitologic complex, la peşte233500
    269.Examen parazitologic pentru:- Acarapis woody101400
    270.   - Nosema spp79200
    271.   - Varroa J sau Braula C77400
    272.Examen serologic pentru LEB (screening)146900
    273.Examen pe faguri cu puiet de albine151900
    274.Determinarea pH-ului:- cu hârtie indicatoare24800
    275.   - prin metoda potenţiometrică141000
    276.Determinarea clorurii de sodiu168700
    277.Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr118000
    278.Determinarea metalelor grele:- prin spectrofotometrie de absorbţie atomică533000
    279.   - prin metoda colorimetrică225000
    280.Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbţie74100
    281.Determinarea azotaţilor sau a azotiţilor212300
    282.Dozarea azotaţilor prin metoda:- cu coloana de cadmiu161000
    283.   - amoniacului193600
    284.Identificarea coccidiostaticelor83100
    285.Dozarea:- monenzinului391000
    286.   - salinomicinului428000
    287.   - furazolidonei230900
    288.   - amprolului121000
    289.Identificarea:- fosfurilor metalice97400
    290.   - acid cianhidric146000
    291.   - cianurilor din apă166900
    292.   - ANTU (alfa-naftiltioureei)213900
    293.Dozarea fosfaţilor163800
    294.Identificarea:- fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu60700
    295.   - alcoolului etilic59900
    296.   - alcaloizilor148100
    297.Determinarea:- arsenului582100
    298.   - ureei258000
    299.Reacţia Kreiss186000
    300.Dozarea:- alcoolului metilic335600
    301.   - methemoglobinei129300
    302.   - hidrogenului sulfurat187100
    303.   - substanţelor oxidabile229400
    304.   - fluorului361700
    305.   - oxigenului dizolvat165700
    306.   - fenolilor240200
    307.Dozarea:- sodiului şi potasiului din alte probe (decât sânge)217500
    308.   - indicelui ureazic301600
    309.   - radioactivităţii381300
    310.Identificarea:- pesticidelor organoclorurate prin CSS466800
    311.   - pesticidelor organofosforice prin CSS473800
    312.   - erbicide triazine prin CSS348800
    313.   - erbicide de tip 2,4 D prin CSS341900
    314.   - pesticidelor organomercurice prin CSS344000
    315.   - furadanului prin CSS334900
    316.   - warfarinei prin CSS336600
    317.Determinarea fenolilor din apă cu ajutorul kit-ului178000
    318.Determinarea detergenţilor din apă cu ajutorul kit-ului234000
    319.Determinarea cianurilor din apă cu ajutorul kit-ului104500
    320.Determinarea hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apă cu ajutorul kitului84000
    321.Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice rapide/parametru108500
    322.Determinarea cantitativă a microorganismelor din aer (metoda Koch)225300
    323.Testul de sanitaţie:- bacililor coliformi modificat (TBCM)/obiectiv96700
    324.   - stafilococic (TS)/analiză169900
    325.   - TAAR/obiectiv234200
    326.   - TSBC/fermă11826100
    327.Determinarea substanţelor în suspensie din apă43700
    328.Recoltarea şi prelucrarea probelor de sol pentru executarea examenelor bacteriologice190700
    329.Examenul bacteriologic calitativ al solului1729400
    330.Determinarea:- oxigenului dizolvat în apă46400
    331.   - cantitativă a streptococilor termotoleranţi din apă174900
    332.   - turbidităţii apei147100
    333.   - poluanţilor organici din apa reziduală prin proba de putrefacţie555400
    334.   - carbonului organic din sol495900
    335.   - pH-ului solului86500
    336.   - mărimii granulelor din sol85400
    337.   - permeabilităţii solului105900
    338.   - capilarităţii solului94200
    339.   - umidităţii solului82400
    340.   - pulberilor din aerul atmosferic86600
    341.   - dioxidului de carbon din aerul adăposturilor144600
    342.   - dioxidului de carbon din aerul atmosferic62900
    343.   - cantităţi de hidrogen sulfurat din aer86300
    344.   - conidiospersogramei75900
    345.   - cantitativă a pulberilor din aerul adăposturilor167300
    346.   - cantitativă a pulberilor sedimentabile din aer120100
    347.   - turbidităţii apei potabile (Metoda cu etalon suspensie de fomazină)510400
    348.   - culorii apei prin compararea cu o scară colorimetrică etalon convenţională114900
    349.   - numărului de fungi din aer697300
    350.Recoltarea probelor din apă268300
    351.Determinarea:- ureei din apa reziduală121300
    352.   - clorurilor din sol109700
    353.   - florei din sol1065300
    354.   - amoniacului din sol252600
    355.   - potenţialului redox al solului159000
    356.Determinarea:- calciului din sol169500
    357.   - turbidităţii apei potabile15900
    358.   - bacteriilor din genul Salmonella din apă516400
    359.Analiza biologică a apei potabile348100
    360.Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici din apă prin metoda spectrometrică cu albastru de metilen57900
    361.Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi din apă272200
    362.Determinarea conţinutului de dioxid de carbon liber din apa potabilă530900
    363.Determinarea dioxidului de carbon total din apa potabilă538900
    364.Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apa potabilă928900
    365.Determinarea:- acidităţii apei potabile131900
    366.   - alcalinităţii apei potabile131900
    367.Examen bacteriologic cantitativ al solului169500
    368.Determinarea:- numărului total de bacterii din apa potabilă287200
    369.   - numărului de streptococi din apă260200
    370.   - nr. de bacterii coliforme termotolerante din apă260200
    371.   - nr. de bacterii coliforme din apă prin metoda tuburilor multiple260200
    372.Test de sanitaţie prin evidenţierea ATP-ului/obiectiv1031000
    373.Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a germenilor aerobi mezofili din adăposturile de animale/obiectiv504100
    374.Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a fungilor din adăposturile de animale/obiectiv643100
    375.Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a bacililor coliformi din adăposturile de animale/obiectiv815100
    376.Evidenţierea prezenţei enterobacteriaceelor prin testul microbiologic de teren (TMT)426600
    377.Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de suprafaţă şi ape uzate1377400
    378.Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării analizelor de laborator711800
    379.Determinarea conţinutului de materii în suspensie plutitoare din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - metoda volumetrică241300
    380.   - metoda gravimetrică250700
    381.Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - metoda prin filtrare209300
    382.Determinarea conţinutului de materii în suspensie, sedimentabile din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - metoda volumetrică243300
    383.   - metoda gravimetrică245300
    384.Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în suspensie din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - conţinut în materii minerale308900
    385.   - conţinut în materii organice341800
    386.Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii succesive (PMS)/fermă17954800
    387.Analiza botanică179200
    388.Examen micologic:- sumar179300
    389.   - calitativ383700
    390.   - complex653400
    391.   - organe, cadavre, produse patologice etc.300800
    392.   - micotoxicologic sumar303800
    393.   - determinarea micotoxinelor din furaje prin CSS587000
    394.   - complex2189500
    395.Examen micologic - test biologic1604500
    396.Examen micologic complex la albine şi viermi de mătase241900
    397.Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică - coloraţie negativă cu uranil - acetat 2%2068500
    398.Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie3271900
    399.Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon - metoda clasică4639200
    400.Bioprobă pe:- animale de laborator, insecte268700
    401.   - animale mijlocii5043600
    402.   - animale mari12535300
    403.Bioprobă pe păsări: - tinere225400
    404.- adulte382600
    405.Expertiză medico-legală veterinară/zi4889800
    406.Contraexpertiză de diagnostic medicală veterinară/zi4680300
    407.Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene şi analize: - hematologice23000
    408.- serologice37300
    409.- bacteriologice - micologice22500
    410.- parazitologice51400
    411.- coproparazotologice62600
    412.Dezinfecţia mijloacelor de transport:- autoturisme65000
    413.   - autotrenuri115000
    414.   - microbuze90000
    415.   - autobuze105000
    416.   - autocare105000
    417.   - vagoane8600/m2
    418.Dezinfecţia suprafeţelor6075/m2
    419.La analizele de laborator acreditate RENAR se va include în preţul de cost şi contravalorea redevenţelor percepute anual de către organismul de acreditare
      NOTA : - În costuri nu s-a inclus T.V.A.B - TARIFE PENTRU CONSULTANŢĂ, INSTRUIRIPRACTICE ŞI VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE DIAGNOSTIC DE LABORATORPRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PROTECŢIA ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
                       
    Nr. crt.PROFILULU.M.INSTRUIRI durata de 3 zile
    La sediul IDSAÎn teren
    Salarii personalCheltuieli materiale, reactivi, etc.TOTALSalarii personalTransport, cazare, diurnăMateriale documentare, reactivi, etc.TOTAL
    1.Consultanţă, expertiză de diagnostic: specialist/zilei--3471000---3471000*)
    2.Morfopatologielei18860002614000450000018860004000000450000010386000
    3.Serologie, Bacteriologie, Micologie, Parazitologie, LEB, Patologie aviarălei18860001300002016000188600040000005200006406000
    4.Virusologielei1886000-188600018860004000000-5886000
    5.Boli de nutriţie, Biologie moleculară, Toxicologielei1886000520000240600018860004000000-5886000
    6.Patologie taurine şi ecvinelei3 pers.     2 pers.      
    3759000260000401900028950001200000026000015155000
    7.Patologie animale acvatice, albine şi viermi de mătaselei3 pers.     2 pers.      
    3759000260000401900028950001200000026000015155000
    8.Igienă animală şi protecţia mediuluilei3 pers.     2 pers.      
    3759000260000401900028950001200000026000015155000
    9.Epidemiologielei18860001300002016000188600040000001300006016000
      Notă: - *Restul cheltuielilor de cazare, diurnă şi transport vor fi suportate direct            de beneficiar sau prin decontare la IDSA          - În costuri nu s-a inclus T.V.A.          - Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele            Direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau            ale celorlalte institute centrale din subordinea Autorităţii            Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.C - VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE DIAGNOSTIC┌───┬─────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┐│Nr.│ │ Lei/ │ Lei/Setul ││crt│ PE PROFILUL DE: │1 probă │ de Probe │├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 1 │ MORFOPATOLOGIE │391.200 │ 1.955.900/de 5 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 2 │ SEROLOGIE │123.500 │ 617.500/de 5 pr.││ │ │ │ 1.101.100/de 10 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 3 │ BACTERIOLOGIE │125.100 │ 625.500/de 5 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ │ VIRUSOLOGIE prin: - IFD, IFI, TICE │ - │ 325.000/setul de pr.││ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ │ - IFA, ELISA, ID │ - │ 169.000/setul de pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 5 │PARAZITOLOGIE │143.000 │ 1.430.000/de 10 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 6 │TOXICOLOGIE │325.000 │ 2.275.000/de 7 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 7 │MICOLOGIE │130.000 │ 520.000/de 4 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 8 │BOLI DE NUTRITIE şi │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┤ 39.000 │ 195.000/de 5 pr.││ │BIOLOGIE MOLECULARA │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 9 │LEUCEMII ŞI IMUNODEFICIENŢE: - LEB │187.200 │ 748.800/de 4 pr.││ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ │ - AIE │ 98.800 │ 592.800/de 6 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│10 │PATOL. RUMEGĂTOARELOR │125.100 │ 625.500/de 5 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│11 │PATOL. AVIARĂ │ 13.000 │ 130.000/de 10 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│12 │PATOL. ANIMALE ACVATICE şi PATOL. ALBINE │117.000 │ - │├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│13 │IGIENĂ ANIMALĂ şi PROTECŢIA MEDIULUI │117.000 │ 585.000/de 5 pr.│└───┴─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┘    Notă.: - Aceste tarife se referă la solicitările din partea laboratoarelor             private şi a crescătorilor particulari de animale.           - În costuri nu s-a inclus T.V.A.
   +  Anexa 2 A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor delaborator privind expertiza sanitara veterinara a produseloralimentare de origine animala şi a furajelor
         
    Nr. crt.Denumirea analizei/examenului/operaţiuniiTarif (lei/analiză/ examen/ operaţiune)
    012
    1Pesticide organoclorurate - GLC1222000
    2Pesticide organofosforice - GLC1390000
    3Pesticide carbamice - GLC1294000
    4Cloramfenicol - GLC438000
    5Cloramfenicol ELISA1043000
    6Cloramfenicol CHARM - miere1227000
    7Sulfamide - CSS415000
    8Sulfamide HPLC - miere715000
    9Sulfamide CHARM - miere1230000
    10Dimetridazol - spectrometrie UV390000
    11Coccidiostatice - Sp. UV372000
    12Nitrofurani - spectrometrie UV363000
    13Nitrofurani - ELISA1218000
    14Ivermectin - GLC394000
    15Tireostatice - gravimetric56000
    16Tireostatice - CSS270000
    17Tranchilizante şi beta blocante CSS432000
    18Hormoni - GLC631000
    19Hormoni - ELISA - sânge900000
    20Hormoni - ELISA - urină, bilă1090000
    21Bifenilipolicloruraţi GLC1105000
    22Dioxina GC - MS1566000
    23Beta agoniste - ELISA1037000
    24Streptomicina - ELISA1100000
    25Streptomicina - HPLC - miere1203000
    26Streptomicina CHARM - miere870000
    27Tetraciclină CHARM - miere845000
    28Fenol HPLC - miere314000
    29Determinarea acidităţii159000
    30Determinarea azotiţilor (metoda Griess)121000
    31Determinarea fosfaţilor (metoda Chi-Mo-ci-Ac)311000
    32Determinarea pH-ului (potenţiometric şi conductivităţii)141500
    33Determinarea conţinutului de amidon362000
    34Determinarea conţinutului de apă104000
    35Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl212000
    36Determinarea cenuşii74000
    37Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr)118000
    38Determinarea proteinei de soia3750000
    39Determinarea hidroxiprolinei din carne şi preparate din carne639000
    40Determinarea amoniacului din apă140000
    41Determinarea substanţelor organice oxidabile din apă127000
    42Luarea şi pregătirea probelor pentru examen fizico-chimic22000
    43Determinarea azotului uşor hidrolizabil83000
    44Determinarea clorului rezidual liber din apă76000
    45Determinarea amoniacului - reacţia Nessler65000
    46Reacţia pentru hidrogen sulfurat46000
    47Reacţia Kreiss186000
    48Determinarea zahărului invertit din miere174000
    49Determinarea indicelui diastazic din miere224000
    50Determinarea HMF din miere176000
    51Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL şi POLENSKE407000
    52Determinarea grăsimii din îngheţată prin metoda etero-clorhidrică298000
    53Determinarea lactozei din lapte270000
    54Determinarea grăsimii din maioneză, brânză, unt, lapte, margarină (butirometric)157000
    55Determinarea punctului de topire la ceară155000
    56Determinarea acidităţii la maioneză111000
    57Determinarea grăsimii din lăptişor de matcă146000
    58Determinarea indicelui de saponificare la ceară153000
    59Determinarea indicelui de aciditate la ceară142000
    60Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi şi produse alimentare235000
    61Determinarea indicelui de aciditate202000
    62Determinarea glucozei şi fructozei din miere286000
    63Determinarea acizilor graşi liberi la praf de ou163000
    64Determinarea grăsimii din praf de ou319000
    65Determinarea indicelui de peroxid224000
    66Determinarea substanţei uscate negrase din unt210000
    67Deproteinizare195000
    68Determinarea Na.Ca.K prin metoda flamfotometrică360000
    69Determinarea carbonaţilor/bicarbonaţilor din lapte119000
    70Determinarea titrului proteic143000
    71Determinarea procentului de polen din miere138000
    72Determinarea extractului alcoolic uscat şi conţinutul de ceară din propolis196000
    73Determinarea indicelui de iod232000
    74Determinarea puterii de coagulare89000
    75Determinarea zaharozei din miere177000
    76Determinarea histaminei prin HPLC754000
    77Determinarea punctului crioscopic pentru lapte folosind aparatul Cryo Star64000
    78Determinarea spectrofotometrică a histaminei din peste şi produse din peşte886000
    79Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 10%430000
    80Determinarea azotaţilor (NO3) prin metoda APHA189000
    81Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid pentru lapte Milkoscan136000
    82Determinarea conţinutului de grăsime din lapte, produse lactate acide şi subproduse - metoda etero-amoniacală628000
    83Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet338000
    84Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid Food Scan74000
    85Identificarea amidonului (reacţia de culoare cu iodul)273000
    86Determinări ponderale la conserve89000
    87Determinarea indicelui de refracţie la grăsimi140000
    88Determinarea densităţii la lapte prin metoda areometrică116000
    89Determinarea solubilităţii produselor sub formă de praf114000
    90Determinarea umidităţii prin metoda refractometrică55000
    91Determinarea gradului de impurificare la lapte79000
    92Reacţia Fehling (identificare glucide)222000
    93Identificarea azotaţilor - metoda cu difenilamină180000
    94Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe67000
    95Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri1071000
    96Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) şi arsen prin SAA cu cuptor de grafit - 1 element574000
    97Determinarea Hg şi As prin SAA cu generator de hidruri, după digestie cu microunde896000
    98Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) prin SAA cu flacără, după calcinare - 1 element - metoda colorimetrică533000 225000
    99Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatografie în strat subţire587000
    100Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare prin cromatografie în strat subţire608000
    101Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul imunoenzimatic Elisa cu purificare pe coloana de imunoafinitate3533000
    102Determinarea gradului de contaminare radioactivă363000
    103Examen organoleptic60000
    104Examen bacterioscopic155000
    105Examen sterilitate/prospeţime301000
    106Număr total de germeni/spori aerobi429000
    107Număr total de levuri şi mucegaiuri485000
    108Număr total de bacterii coliforme461000
    109Număr E.coli497000
    110Determinare bacterii anaerobe gazogene279000
    111Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacterii anaerobe308000
    112Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene276000
    113Determinare bacterii lipolitice597000
    114Determinare bacterii proteolitice742000
    115Determinare bacterii acetice426000
    116Număr total bacterii butirice428000
    117Determinare lactobacili465000
    118Determinarea ermeticităţii - conserve206000
    119Examen microbiologic complet al unei probe (stante) conserve580000
    120Examen parazitologic peşte174000
    121Identificare Listeria monocytogenes522000
    122Confirmare Listeria monocytogenes466000
    123Identificare Enterobacteriaceae319000
    124Confirmare Enterobacteriaceae328000
    125Identificare Salmonella480000
    126Confirmare Salmonella357000
    127Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv338000
    128Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv240000
    129Identificare Yersinia enterocolitica863000
    130Confirmare Yersinia enterocolitica430000
    131Determinare Campylobacter - identificare852000
    132Determinare Campylobacter - confirmare444000
    133Determinare Pseudomonas - identificare208000
    134Determinare Pseudomonas - confirmare320000
    135Determinare E.coli O157:H7 - identificare422000
    136Determinare E.coli O157:H7 - confirmare503000
    137Determinare Vibrio parahemolyticus - identificare373000
    138Determinare Vibrio parahemolyticus - confirmare429000
    139Determinare Proteus - identificare197000
    140Determinare Proteus - confirmare227000
    141Determinare Bacillus cereus - identificare266000
    142Determinare Bacillus cereus - confirmare286000
    143Determinare Clostridium perfringens - identificare271000
    144Determinare Clostridium perfringens - confirmare218000
    145Determinare Enterococcus - identificare310000
    146Determinare Enterococcus - confirmare320000
    147Determinare clostridii sulfito-reducătoare399000
    148Determinare specie ELISA2790000
    149Determinare specie carne crudă461000
    150Determinare reziduuri de antibiotice Microtest screening280000
    151Determinare reziduuri de antibiotice Microtest confirmare378000
    152Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - screening571000
    153Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - confirmare1395000
    154Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) screening456000
    155Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) confirmare824000
    156Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere prin ELISA Ridascreen1654000
    157Examen trichineloscopic direct70000
    158Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective451000
    158bisExamen trichineloscopic prin digestie artificială pe proba unică135000
    159Identificare E.coli O157:H7 cu ajutorul kitului VIDAS E.coli O157:H71306000
    160Identificare Listeria monocytogenes cu ajutorul kiturilor VIDAS LISTERIA (LIS) şi VIDAS Listeria monocytogenes (LMO)1743000
    161Identificare Salmonella spp. cu ajutorul kitului VIDAS Salmonella (SLM)1246000
    162Identificare Campylobacter spp cu ajutorul kitului VIDAS Campylobacter1207000
    163Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul kitului VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN (SET 2)1306000
    164Identificarea Listeria spp. şi a Listeria monocytogenes cu ajutorul galeriilor API Listeria1061000
    165Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32 STREP824000
    166Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32E798000
    167Identificarea Campylobacter spp. cu ajutorul galeriilor API Campy1013000
    168Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu ajutorul galeriilor API ID32 STAPH932000
    169Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul galeriilor API 20A820000
    170Determinarea numărului de celule somatice prin metoda fluoro electronică cu ajutorul somascope204000
    171Identificarea laptelui mastitic prin CMT140000
    172Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfecţioase a tulpinilor bacteriene400000
    173Examen organoleptic şi botanic din furaje176000
    174Determinarea corpurilor străine din amestecurile furajere176000
    175Determinarea conţinutului de apă din furaje104000
    176Determinarea substanţelor proteice din furaje prin metoda Kjeldahl212000
    177Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet338000
    178Determinarea cenuşii brute din furaje75000
    179Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric430000
    180Determinarea celulozei brute din furaje223000
    181Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - K Urscher210000
    182Determinarea conţinutului de calciu din furaje titrimetric134000
    183Determinarea conţinutului de fosfor din furaje - colorimetric142000
    184Determinarea conţinutului de mangan din furaje - colorimetric134000
    185Determinarea conţinutului de magneziu din furaje titrimetric143000
    186Determinarea conţinutului de fier din furaje - colorimetric154000
    187Determinarea conţinutului de sodiu din furaje - flamfotometric360000
    188Determinarea conţinutului de potasiu din furaje - flamfotometric360000
    189Determinarea conţinutului de cupru din furaje - colorimetric166000
    190Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din furaje118000
    191Determinarea acizilor de fermentaţie din nutreţuri însilozate269000
    192Determinarea indicelui de peroxid din furaje136000
    193Determinarea activităţii ureazică a stratului de soia205000
    194Determinarea azotaţilor prin reducere pe coloana de cadmiu401000
    195Determinarea metioninei110000
    196Determinarea lizinei329000
    197Determinarea vitaminei A din furaje prin spectrofotometrie UV466000
    198Determinarea vitaminei E din furaje prin spectrofotometrie UV466000
    199Determinarea vitaminei B2 din furaje228000
    200Determinarea vitaminei B4 din furaje138000
    201Determinarea vitaminei B6 din furaje848000
    202Identificarea antioxidanţilor din furaje221000
    203Identificarea microscopică688000
    204Determinarea amprolium480000
    205Determinarea nicarbazin605000
    206Determinarea avatec451000
    207Determinarea tylan573000
    208Determinarea:  
    monensin391000
    salinomicin428000
    narazin428000
    209Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din furaje202000
    210Reacţia Kreiss la furaje186000
    211Determinarea azotului uşor hidrolizabil (amoniac) la furaje83000
    212Determinarea energiei brute prin calcul teoretic136000
    213Dozare retinol prin HPLC1146000
    214Dozare tocoferol prin HPLC1149000
    215Dozare vitamina B1578000
    216Dozare acid ascorbic169000
    217Dozare uree258000
    218Determinarea micotoxinelor prin test ELISA fără purificare pe coloana de imunoafinitate2341000
    219Determinarea micotoxinelor prin test ELISA - identificare rapidă691000
    220Determinarea clorurii de sodiu din furaje ISO 6495285000
    221Determinarea substanţelor insolubile în apa din miere437000
    222Eficienţa pasteurizării laptelui:  
    testul peroxidazei - metoda cu benzidină223000
    testul peroxidazei - metoda rapidă127000
  B. TARIFEpentru consultanţă, instruiri periodice şiverificarea capacităţii analitice de laborator privindexpertiza alimentelor şi furajelor
           
    Nr. crt.ActivitateaTarif (lei)
    1Consultanţă de specialitate (a, b)110.000/oră/specialist
    2Instruiri practice de specialitate (a, c)770.000/zi/specialist
    3Verificare periodică a capacităţii analitice a laboratoarelor (c)  
      Microbiologie568.000/analiză
    Chimie380.000/analiză
    Reziduuri886.000/analiză
    Control furaje310.000/analiză
    Contaminare radioactivă363.000/analiză
      a) Dacă acţiunea are loc la sediul beneficiarului cheltuielile de cazare,    diurnă şi transport vor fi suportate direct de acesta sau prin decontare    la IISPV.    b) Tarifele se referă la unităţile de procesare şi laboratoarele de analiză    a produselor de origine animală şi furajelor din afara reţelei sanitare    veterinare de stat.    c) Tarifele se referă la laboratoarele de analiză a produselor de origine    animală şi furajelor din afara reţelei sanitare veterinare de stat.NOTĂ:1. Pentru examenele şi analizele de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare de origine animală şi a furajelor care nu figurează în prezentul Ordin, în cazul în care vor fi solicitate, se vor întocmi calculaţii de preţ2. Tarifele de manoperă cuprind cheltuielile cu salariile, contribuţia la asigurările sociale, ajutorul de şomaj şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate.3. Tarifele nu includ TVA.4. Tarifele se vor reactualiza periodic.
   +  Anexa 3 TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DELABORATOR PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR MEDICINALE, ADITIVILORFURAJERI ŞI A ALTOR PRODUSE DE UZ VETERINAR
         
    Nr. crt.DENUMIRE ANALIZĂ/EXAMEN/OPERAŢIUNE/PRODUSTARIF (LEI) ANALIZĂ/ EXAMEN/ OPERAŢIE
    1Solubilitate462.318
    2Controlul organoleptic147.550
    3Aspectul şi coloraţia soluţiilor366.485
    4Identificare prin reacţii chimice709.929
    5Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică546.397
    6Dozare gravimetrică1.254.470
    7Dozare volumetrică817.716
    8Determinarea densităţii cu picnometru388.508
    9Determinarea densităţii cu densimetru electronic266.603
    10Determinarea punctului de topire500.458
    11Determinarea punctului de picurare, punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere462.560
    12Determinarea vâscozităţii537.950
    13Determinarea dimensiunii bujiurilor şi pesariilor155.729
    14Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor287.184
    15Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor346.312
    16Determinarea friabilităţii comprimatelor365.892
    17Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor338.911
    18Determinarea variaţiei în greutate sau volum pe ambalaj477.640
    19Controlul microscopic al pulberilor vegetale413.252
    20Determinarea indicelui de acetil824.645
    21Determinarea indicelui de hidroxil1.923.254
    22Determinarea indicelui de aciditate531.967
    23Determinarea indicelui de peroxid644.796
    24Determinarea indicelui de saponificare576.235
    25Determinarea indicelui de ester617.741
    26Determinarea indicelui de iod498.743
    27Determinarea substanţei nesaponificabile979.500
    28Determinarea azotului din combinaţiile organice682.239
    29Determinarea puterii de absorbţie442.403
    30Determinarea tensiunii superficiale576.016
    31Determinarea factorului de îmbibare448.339
    32Determinarea puterii rotatorii specifice547.750
    33Determinarea indicelui de refracţie440.550
    34Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele480.052
    35Determinarea spectrofotometrică UV-VIS1.209.945
    36Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare487.518
    37Determinare polarografică1.123.807
    38Separări cromatografice pe coloană1.666.389
    39Determinare cromatografică pe strat subţire1.682.492
    40Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice529.203
    41Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice814.462
    42Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice501.109
    43Proba de sedimentare315.725
    44Determinarea indicelui de amăreală485.252
    45Controlul microchimic al produselor vegetale491.943
    46Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării88.088
    47Degresarea produselor vegetale în vederea dozării141.351
    48Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării1.049.550
    49Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării805.167
    50Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică500.527
    51Determinarea umidităţii prin uscare436.736
    52Controlul mărimii particulelor417.895
    53Determinarea intervalului de distilare608.940
    54Determinarea gradului de fineţe al pulberilor380.950
    55Determinarea stabilităţii suspensiilor365.460
    56Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei430.593
    57Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor213.083
    58Determinarea timpului de cădere a spumei107.704
    59Determinarea puterii de spumare723.670
    60Determinarea densităţii aparente la pulberi401.798
    61Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere587.074
    62Determinarea substanţelor grase totale405.569
    63Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale353.601
    64Reziduu insolubil în acid clorhidric200.039
    65Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor164.738
    66Capacitatea de întindere la unguente182.324
    67Dezagreagarea produselor efervescente331.799
    68Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor258.527
    69Filtrare prin filtre membrană cu porozitate 0,30-0,50 μm pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă146.428
    70Determinare spectrofotometrică în IR1.280.715
    71Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică2.077.015
    72Determinare flamfotometrică2.058.760
    73Analiza HPLC a medicamentelor şi produselor de uz veterinar3.124.164
    74Analiza GC a medicamentelor şi produselor de uz veterinar1.897.950
    75Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer523.863
    76Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl923.052
    77Determinarea tipului de emulsie154.108
    78Determinarea azotului aminic din produse biologice789.752
    79Determinarea conţinutului în clorură de sodiu438.309
    80Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică787.127
    81Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu391.120
    82Determinarea vâscozităţii emulsiei37.489
    83Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri)54.680
    84Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă851.879
    85Control de laborator prin test imunocromatografic295.309
    86Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA729.505
    87Control macroscopic - produse biologice75.618
    88Control sterilitate bacteriană şi fungică1.035.537
    89Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii417.739
    90Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci420.357
    91Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii hidrocarbonate/mediu505.655
    92Control inactivare pe medii de cultură specifice264.349
    93Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare2.978.460
    94Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa hemadsorbţiei3.052.335
    95Control inactivare suspensie virală şoareci/vaccin antirabic inactivat1.808.148
    96Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate634.376
    97Control inactivare toxină tetanică856.581
    98Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM90.705
    99Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA87.877
    100Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru de metilen88.235
    101Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares Gill109.556
    102Control puritate virusologică EMIA/pui - Boala Marek6.842.365
    103Control puritate virusologică EMIA/ouă embrionate - Boala Marek1.336.447
    104Control puritate virusologică EMIA boala Marek culturi celulare2.906.553
    105IPIC tulpina de lucru pseudopesta aviară2.847.451
    106Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii2.161.068
    107Control concentraţie în spori - vaccin anticărbunos2.679.168
    108Control concentraţie în virus pe linii celulare stabilizate2.928.632
    109Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF3.663.716
    110Control concentraţie în virus pe culturi celulare - tuburi4.339.650
    111Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii3.423.666
    112Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek2.447.639
    113Controlul concentraţiei de virus DIE 501.380.003
    114Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare primare1.438.182
    115Determinare DL 50/pui3.834.631
    116Determinare DL 50/ouă embrionate827.059
    117Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci3.668.476
    118Determinare DLM (Reed şi Muench)/cobai4.227.817
    119Control viremie VHC/pui - boala Marek6.178.791
    120Determinare LT/10/şoareci - toxina tetanică2.217.162
    121Determinarea DP 50/şoareci5.311.999
    122Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - antitoxina tetanică2.689.579
    123Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis4.836.045
    124Control specificitate - Salmonella galinarum258.676
    125Control specificitate - Leptospira spp576.174
    126Control specificate DP 50/pui - vaccin difterovariola aviară3.288.195
    127Control specificitate antigenică pe culturi celulare3.480.383
    128Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi hemadsorbţie3.709.662
    129Control specificitate antigenică pe culturi celulare - imunofluorescenţă directă4.319.808
    130Control specificitate antigenică - imunofluorescenţă directă amprentă frotiu1.283.693
    131Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare10.669.502
    132Control specificate antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN10.460.516
    133Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis5.029.376
    134Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae1.142.777
    135Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae5.239.480
    136Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae6.572.855
    137Control inocuitate specifică 2-5 oi/capre865.324
    138Control inocuitate specifică 2-5 bovine860.502
    139Control inocuitate specifică 2-5 cabaline860.502
    140Control inocuitate specifică 2-5 suine860.502
    141Control inocuitate specifică 5 galinacee860.502
    142Control inocuitate specifică 10 galinacee860.502
    143Control inocuitate specifică 5 boboci raţă/gâscă860.502
    144Control inocuitate pe pui SPF de o zi Boala Marek9.426.715
    145Control inocuitate specifică vaccin difterovariola aviară2.357.943
    146Control inocuitate specifică vaccin bronşită/laringotraheita aviară3.742.206
    147Control inocuitate specifică - vaccin bursita infecţioasă aviară5.008.192
    148Control inocuitate specifică - vaccin pseudopesta aviară3.742.426
    149Control inocuitate specifică vaccinuri inactivate mono/poliv aviare4.583.227
    150Control inocuitate specifică 2 câini2.281.834
    151Control inocuitate specifică 3 câini - rabie2.560.082
    152Control inocuitate specifică 2 pisici1.665.834
    153Control inocuitate 2 iepuri (2-2,5 kg)2.182.938
    154Control inocuitate nespecifică 4 iepuri (2-2,5 kg)3.966.983
    155Control inocuitate nespecifică 2 cobai964.230
    156Control inocuitate nespecifică 4 cobai1.728.302
    157Control inocuitate nespecifică 3 şoareci532.494
    158Control inocuitate nespecifică 5 şoareci738.640
    159Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri29.119.827
    160Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai11.573.529
    161Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin anticărbunos1.813.042
    162Control valoare imunizantă - metode de laborator - 5 iepuri IHA boala hemoragică a iepurelui6.935.739
    163Control valoare imunizantă - 3 câini - vaccin parvoviroza canină4.101.125
    164Control valoare protectoare SN şi IHA pentru ser mixt antiviral bivalent bovin4.193.905
    165Valoare imunizantă - infecţie de control/porci2.356.304
    166Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede2.207.091
    167Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee3.394.638
    168Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate7.693.627
    169Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare7.523.951
    170Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai15.727.046
    171Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci5.517.861
    172Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri4.374.335
    173Control valoare protectoare - infecţie de control/şoareci - vaccin inactivat antirabic - testul Habel10.956.541
    174Controlul valorii imunizante - IHA/pui9.444.753
    175Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui11.520.382
    176Controlul valoare imunizantă prin infecţie de control pentru difterovariola aviară10.751.157
    177Controlul valorii imunizante prin infecţie de control Boala Marek57.519.123
    178Controlul valorii imunizante infecţie de control bursita infecţioasă6.889.012
    179Control seroneutralizare/şoareci3.752.069
    180Control seroneutralizare/cobai10.715.492
    181Determinarea titrului de antitoxine (alfa, beta)17.521.035
    182Determinarea titrului antitoxine (alfa, beta, epsilon)20.352.911
    183Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric9.391.237
    184Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL1.202.000
    185Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR79.805
    186Reacţia de hemaglutinare (HA)358.978
    187Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA)726.100
    188Testări clinice produse bioloqice monovalente păsări9.561.200
    189Testări clinice produse biologice monovalente - animale mici6.624.464
    190Testări clinice produse biologice monovalente - animale mijlocii9.561.200
    191Testări clinice produse biologice monovalente - animale mari6.624.464
    192Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - păsări10.661.200
    193Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mici7.724.464
    194Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mijlocii10.661.200
    195Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mari7.724.464
    196Testări clinice produse biologice polivalente - păsări11.407.440
    197Testări clinice produse biologice polivalente - animale mici11.407.440
    198Testări clinice produse biologice polivalente - animale mijlocii12.531.200
    199Testări clinice produse biologice polivalente - animale mari13.631.200
    200Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - păsări12.507.440
    201Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mici12.507.440
    202Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mijlocii13.607.440
    203Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mari15.382.400
    204Testare clinică produse antiparazitare8.047.805
    205Testare clinică produse medicamentoase pentru albine6.673.180
    206Testare clinică preparate hormonale7.520.307
    207Testare clinică vitamine, tonice, rehidratante, substanţe minerale, anestezice, antispastice, antiinflamatoare, antihistaminice5.206.579
    208Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare topică10.058.436
    209Testare clinică produse antimicrobiene injectabile11.804.581
    210Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare orală8.003.920
    211Testare clinică dezinfectante în condiţii de teren7.969.618
    212Testare clinică dezinfectante pe test obiecte3.984.809
    213Controlul impurităţii pirogene2.304.292
    214Controlul impurităţilor toxice pe şoareci643.815
    215Determinarea eficacităţii toxice a raticidelor1.449.267
    216Controlul toleranţei locale intramusculare1.377.909
    217Controlul toleranţei locale cutanate1.749.840
    218Determinarea acţiunii iritante pe conjunctivă1.242.183
    219Determinarea toleranţei subacute gastrointestinale prin gavaj455.809
    220Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe şoareci701.401
    221Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe cobai955.317
    222Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe iepuri1.663.627
    223Controlul inocuităţii specifice medicamente pe porci1.000.875
    224Controlul inocuităţii specifice medicamente pe câini1.143.923
    225Controlul inocuităţii specifice medicamente pe ovine1.002.261
    226Controlul inocuităţii specifice medicamente pe viţei, cai1.003.031
    227Controlul inocuităţii specifice vaccinuri antiparazitare pe pui de o zi2.242.389
    228Controlul inocuităţii specifice vaccinuri antiparazitare pe tineret aviar2.207.391
    229Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, chinolone, vitamine1.393.747
    230Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor3.995.839
    231Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor2.502.695
    232Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme liposolubile pentru dozare1.394.803
    233Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice1.366.820
    234Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice2.131.446
    235Controlul purităţii microbiene a formelor farmaceutice cu administrare per os şi topice3.568.507
    236Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă chirugicală2.573.981
    237Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, antimicotice2.991.533
    238Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la controlul sterilităţii produselor675.871
    239Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice2.414.680
    240Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice2.539.308
    241Control stabilitate antigenică a vaccinurilor antifungice vii929.470
    242Control valoare protectoare prin infecţie de control pentru vaccinuri antifungice1.550.027
    243Control valoare protectoare prin infecţie de control vaccinuri antiparazitare1.139.681
    244Identificarea speciilor de oochişti1.412.770
    245Determinarea volumului celular la antigene lichide101.123
    246Control puritate prin examen bacterioscopic557.696
    247Stabilire titru complement alexină699.973
    248Reacţia de fixare complement RFC Wasserman788.521
    249Stabilire titru hemolitic ser antioaie542.651
    250Reacţia de imunodifuzie în gel de agar529.071
    251Expertiza dosarelor tehnice în vederea autorizării pentru punerea pe piaţă (comercializare) produse medicinale de uz veterinar, aditivi furajeri şi alte produse de uz veterinar2.647.544
    252Reevaluarea dosarelor tehnice în cazul modificării compoziţiei produselor (compuşi auxiliari)1.470.858
    253Revizuirea periodică a dosarului tehnic pentru autorizare de punere pe piaţă (la 5 ani)2.059.200
    254Editarea documentaţiei necesare pentru emiterea autorizaţiei de comercializare441.256
    255Emitere autorizaţie de comercializare/pentru extindere ambalaj/schimbarea denumirii comerciale/schimbarea producătorului/schimbarea persoanei responsabile/schimbarea indicaţiilor terapeutice8.316.000
    256Avizare material publicitar pentru produse biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar3.564.000
    257Emitere duplicat la autorizaţie de comercializare441.256
    258Emitere autorizaţie de comercializare aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar10.000.000
    259Emitere autorizaţie de comercializare produse medicinale de uz veterinar15.000.000
    260Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale veterinare şi al altor produse de uz veterinar156.000
  NOTĂ* Emiterea duplicatului la autorizaţia de comercializare/avizului de comercializare, se face numai la cerere în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a- Plata testării clinice pentru seturile de diagnostic care fac obiectul înregistrării se va efectua pe baza unei convenţii - contract între ICBMV şi IDSA/IISPV, conform unui protocol de testare avizat de AVSA- pentru metodele de testare ce nu sunt incluse în prezentul tarifar contravaloarea testării clinice şi de laborator se va face de asemenea pe baza unei convenţii-contract- Tarifele din prezentul ordin nu cuprind TVA
   +  Anexa 4 A. TARIFEpentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor deexport la punctele de trecerea frontierei de stat, asupra mărfurilorsupuse controlului veterinar
  Nr. Tarif/mijloc de crt. Actiunea efectuata transport-lei
  1. Verificarea documentelor sanitare veterinare insotitoare şi a indeplinirii 350.000 condiţiilor sanitare veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră
  B. TARIFEpentru asistenţa sanitara veterinara acordată în Posturile deTrecere a Frontierei
  Nr. Tarif/actiune- crt. Actiunea efectuata lei
  1. Acordarea asistentei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea 550.000 proprietarului
   +  Anexa 5 TARIFELEpentru determinarea unor contaminanţi şi reziduuri depesticide din anumite produse de origine nonanimală
  Nr. Tarif (lei/ Crt. Denumirea analizei, examenului, operaţiunii determinare)
  1 Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat 608.000 subţire din: arahide , nuci, fructe uscate, cereale, condimente.
  2 Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic 3.533.000 ELISA, cu purificare pe coloană de imunoafinitate, din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente.
  3 Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic 2.314.000 ELISA, fără purificare pe coloană de imunoafinitate din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente.
  4 Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic 691.000 ELISA, identificare rapidă din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente.
  5 Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu 574.000 flacără din: cereale şi seminţe de soia destinate procesării.
  6 Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu 533.000 cuptor de grafit din: cereale şi seminţe de soia destinate procesării.
  7 Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate 1.222.000 prin GLC din: fructe şi grâu de panificaţie.
  8 Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice 1.390.000 prin GLC din: fructe şi grâu de panificaţie.
  9 Determinarea reziduurilor de pesticide carbamice şi 1.294.000 piretroizi prin GLC din: fructe şi grâu de panificaţie.
  _____________