HOTĂRÂRE nr. 222 din 24 martie 2005privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 4 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 222.  +  Anexa
           
      DATELE DE IDENTIFICARE  a construcţiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
    Nr. crt.Adresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
    1.Localitatea Câmpeni, judeţul AlbaMinisterul Apărării NaţionaleImobil 1792, nr. M.F. = 103.994
    Pavilionul R:
    - suprafaţa construită = 65 m2
    - valoarea contabilă = 20.000 lei
    Pavilionul H:
    - suprafaţa construită = 300 m2
    - valoarea contabilă = 102.000 lei
    2.Localitatea Câmpeni, judeţul AlbaMinisterul Apărării NaţionaleImobil 1793, nr. M.F. = 103.995
    Pavilionul C:
    - suprafaţa construită = 275 m2
    - valoarea contabilă = 677.000 lei
    Pavilionul N:
    - suprafaţa construită = 7 m2
    - valoarea contabilă = 7.000 lei
    3.Municipiul Deva, judeţul HunedoaraMinisterul Apărării NaţionaleImobil 340, nr. M.F. = 104.175
    Pavilionul R:
    - suprafaţa construită = 101 m2
    - valoarea contabilă = 32.000 lei
    4.Localitatea Mintia, judeţul HunedoaraMinisterul Apărării NaţionaleImobil 824, nr. M.F. = 104.177
    Pavilionul U:
    - suprafaţa construită = 26 m2
    - valoarea contabilă = 7.000 lei
    Pavilionul T:
    - suprafaţa construită = 53 m2
    - valoarea contabilă = 7.000 lei
    Pavilionul T1:
    - suprafaţa construită = 112 m2
    - valoarea contabilă = 20.000 lei
    Pavilionul T2:
    - suprafaţa construită = 79 m2
    - valoarea contabilă = 98.000 lei
    5.Localitatea Şoimuş, judeţul HunedoaraMinisterul Apărării NaţionaleImobil 2648, nr. M.F. = 104.179
    Pavilionul A:
    - suprafaţa construită = 34,83 m2
    - valoarea contabilă = 10.000 lei
    Pavilionul C:
    - suprafaţa construită = 69,9 m2
    - valoarea contabilă = 3.000 lei
    6.Municipiul Deva, judeţul HunedoaraMinisterul Apărării NaţionaleImobil 5153, nr. M.F. = 104.182
    Pavilionul A:
    - suprafaţa construită = 37 m2
    - valoarea contabilă = 17.000 lei
    Pavilionul B:
    - suprafaţa construită = 38 m2
    - valoarea contabilă = 16.716 lei
    7.Localitatea Cisnădie, judeţul SibiuMinisterul Apărării NaţionaleImobil 2854, nr. M.F. = 104.001 Pavilionul O: - suprafaţa construită = 105 m2 - valoarea contabilă = 12.200 lei
    8.Localitatea Şepreuş, judeţul AradMinisterul Apărării NaţionaleImobil 1561, nr. M.F. = 103.551
    Pavilionul N:
    - suprafaţa construită = 41 m2
    - valoarea contabilă = 20.400 lei
    Pavilionul Z:
    - suprafaţa construită = 35 m2
    - valoarea contabilă = 10.000 lei
    Pavilionul I:
    - suprafaţa construită = 38 m2
    - valoarea contabilă = 24.100 lei
    Pavilionul W:
    - suprafaţa construită = 22 m2
    - valoarea contabilă = 10.000 lei
    9.Municipiul Roman, judeţul NeamţMinisterul Apărării NaţionaleImobil 664, nr. M.F. = 106.956
    Pavilionul M12:
    - suprafaţa construită = 552 m2
    - valoarea contabilă = 343.200 lei
    Pavilionul M15:
    - suprafaţa construită = 552 m2
    - valoarea contabilă = 343.200 lei
    Pavilionul M16:
    - suprafaţa construită = 552 m2
    - valoarea contabilă = 343.200 lei
    10.Localitatea Hezeriş, judeţul TimişMinisterul Apărării NaţionaleImobil 2336, nr. M.F. = 103.530
    Pavilionul A-A1:
    - suprafaţa construită = 236 m2
    - valoarea contabilă = 101.000 lei
    11.Localitatea Lugoj, judeţul TimişMinisterul Apărării NaţionaleImobil 1223, nr. M.F. = 103.521
    Pavilionul L1:
    - suprafaţa construită = 107 m2
    - valoarea contabilă = 25.980 lei
    Pavilionul L2:
    - suprafaţa construită = 107 m2
    - valoarea contabilă = 25.980 lei
    Pavilionul U3:
    - suprafaţa construită = 288 m2
    - valoarea contabilă = 72.000 lei
    Pavilionul R10:
    - suprafaţa construită = 307 m2
    - valoarea contabilă = 229.050 lei
  ______________