ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2005pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 4 aprilie 2005    Ţinând seama de Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de State împotriva Corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie-2 iulie 2004, care recomandă României ca legislaţia naţională să se modifice în sensul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală,având în vedere cele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 24 "Justiţie şi Afaceri Interne", în sensul eliminării, cât mai curând posibil, a imunităţii penale a notarilor publici, angajament a cărui îndeplinire este atent monitorizată de Comisia Europeană şi care justifică situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 25.--------