HOTĂRÂRE nr. 204 din 17 martie 2005pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:Nivelul diurnei acordate personalului trimis în misiune temporară în Irak, pe durata existenței riscurilor severe de insecuritate, se majorează cu 50%.  +  Articolul IIÎn anul 2005 fondurile necesare pentru acoperirea majorării nivelului diurnei, aprobat prin prezenta hotărâre, se suportă din bugetul unităților trimițătoare, aprobat pe anul 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 17 martie 2005.Nr. 204.