LEGE nr. 67 din 23 martie 2005pentru înfiinţarea unor comune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Timiş. (2) Componenţa şi satele reşedinţă ale comunelor înfiinţate, precum şi componenţa şi satele reşedinţă ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora, potrivit alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comunele înfiinţate conform art. 1, gestionarea activităţilor curente se asigură de câte 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de câte un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiinţate.  +  Articolul 3 (1) Consiliile judeţene şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi consiliile locale ale comunelor reorganizate, repartizează veniturile şi cheltuielile actualelor bugete ale acestora între comunele nou-înfiinţate şi cele reorganizate conform art. 1. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunelor înfiinţate se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2005, pentru judeţul din care fac parte. (3) Bugetul pe anul 2005 al fiecărei comune înfiinţate se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv. (4) Operaţiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiinţate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor care se reorganizează şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei înfiinţate.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comunele care se reorganizează vor funcţiona în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comunele nou-înfiinţate, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 martie 2005.Nr. 67.  +  Anexa COMUNELE ÎNFIINŢATE ŞI COMUNELE REORGANIZATE
             
    JudeţulComuna înfiinţatăComuna reorganizată
    DenumireaSatele componenteDenumireaSatele componente
    BACĂUBuciumi1. BuciumiŞtefan cel Mare1. Ştefan cel Mare
    2. Răcăuţi2. Bogdana
    3. Gutinaş
    4. Negoieşti
    5. Rădeana
    6. Viişoara
    Gioseni1. GioseniTamaşi1. Tamaşi
    2. Chetriş
    3. Furnicari
    Odobeşti1. OdobeştiSecuieni1. Secuieni
    2. Băluşa2. Berbinceni
    3. Ciutureşti3. Chiticeni
    4. Tisa-Silvestri4. Fundeni
    5. Glodişoarele
    6. Valea Fânaţului
    7. Văleni
    Prăjeşti1. PrăjeştiTraian1. Traian
    2. Bogdăneşti
    3. Hertioana de Jos
    4. Hertioana-Răzeşi
    5. Zăpodia
    BISTRIŢA-NĂSĂUDRuncu Salvei1. Runcu SalveiSalva1. Salva
    Ciceu-Mihăieşti1. Ciceu-MihăieştiPetru Rareş1. Reteag
    2. Ciceu-Corabia2. Baţa
    3. Leleşti
    BRAŞOVAugustin1. AugustinOrmeniş1. Ormeniş
    CĂLĂRAŞIGălbinaşi1. GălbinaşiVasilaţi1. Vasilaţi
    2. Nuci
    3. Popeşti
    CONSTANŢAFântânele1. FântâneleCogealac1. Cogealac
    2. Gura Dobrogei
    3. Râmnicu de Jos
    4. Râmnicu de Sus
    5. Tariverde
    GALAŢICuza Vodă1. Cuza VodăSlobozia Conachi1. Slobozia Conachi
    2. Izvoarele
    IALOMIŢAColelia1. ColeliaCocora1. Cocora
    Mărculeşti1. MărculeştiCosâmbeşti1. Cosâmbeşti
    2. Gimbăşani
    Moldoveni1. MoldoveniDridu1. Dridu
    2. Dridu-Snagov
    Platoneşti1. PlatoneştiSăveni1. Săveni
    2. Lăcusteni2. Frăţileşti
    Sărăţeni1. SărăţeniBalaciu1. Balaciu
    2. Copuzu
    3. Crăsanii de Jos
    4. Crăsanii de Sus
    ILFOVCopăceni1. Copăceni1 Decembrie1. 1 Decembrie
    NEAMŢNegreşti1. NegreştiDobreni1. Dobreni
    2. Poiana2. Căşăria
    3. Sărata
    SATU MAREPorumbeşti1. PorumbeştiHalmeu1. Halmeu
    2. Cidreag2. Băbeşti
    3. Dobolţ
    4. Halmeu-Vii
    5. Mesteacăn
    SUCEAVABerchişeşti1. BerchişeştiDrăgoieşti1. Măzănăeşti
    2. Corlata2. Drăgoieşti
    3. Lucăceşti
    TIMIŞVălcani1. VălcaniDudeştii Vechi1. Dudeştii Vechi
    2. Cheglevici
    3. Colonia Bulgară
  ______________