LEGE Nr. 48 din 30 mai 1995privind proclamarea Zilei Eroilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 31 mai 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se proclama Ziua Eroilor, sărbătoare naţionala a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti - ziua Înălţării Domnului Isus Hristos -, potrivit traditiei româneşti.  +  Articolul 2Autorităţile publice, instituţiile de orice fel şi toţi cetăţenii tarii au îndatorirea de a păstra şi de a întreţine monumentele eroilor şi locurile lor de veci.Aceleaşi îndatoriri le revin şi faţă de monumentele şi locurile de veci ale eroilor altor state căzuţi în lupta pe teritoriul României.  +  Articolul 3Reprezentantele statului român şi reprezentanţii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române au datoria ca în statele în care se afla sa acorde onoarea şi grija cuvenite cinstirii eroilor români care s-au jertfit pe pământ străin pentru patrie şi umanitate.  +  Articolul 4Prevederile cuprinse la capitolul V - Sarbatorirea Zilei Eroilor - din Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------------