LEGE nr. 36 din 17 martie 2005pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iași
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 22 martie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comerciala "TEPRO" - S.A. Iasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 octombrie 2003, cu urmatoarea completare:– La articolul 1, după punctul 5 se introduc punctele 6 și 7 cu urmatorul cuprins:6. se scutesc de la plata majorarile, majorarile de intarziere, dobanzile, penalitatile și penalitatile de intarziere aferente creanțelor bugetare supuse stingerii prin conversia în acțiuni prevăzută la pct. 1, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor și până la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;7. de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta nu se mai calculeaza majorări, majorări de intarziere, dobanzi, penalități și penalități de intarziere aferente creanțelor bugetare supuse stingerii prin conversia în acțiuni prevăzută la pct. 1.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 17 martie 2005.Nr. 36.--------