LEGE Nr. 46 din 30 mai 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1995 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 1 iunie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie 1995 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN