HOTĂRÂRE nr. 622 din 27 iunie 2001 (*republicată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 9 martie 2005    _____________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 922/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 18 iulie 2001 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2003 pentru modificarea art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  AnexăNORMA (R) 27/06/2001