LEGE nr. 5 din 28 februarie 2005privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Dorgoş, judeţul Arad
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Denumirea comunei Dorgoş, judeţul Arad, se schimbă în Ususău. (2) Satele componente ale comunei Ususău sunt următoarele: Ususău, Bruznic, Dorgoş, Pătârş şi Zăbalţ. (3) Reşedinţa comunei Ususău, judeţul Arad, se stabileşte în satul Ususău.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 februarie 2005.Nr. 5.-----------