NORMA SANITARĂ VETERINARA din 2 februarie 2005cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 14 februarie 2005     +  Articolul 1România, prin Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, trebuie să stabilească şi sa creeze, anterior datei aderării la Uniunea Europeană, un sistem computerizat care să integreze funcţiile sistemelor ANIMO şi SHIFT într-o singura arhitectura. Specificaţiile tehnice ale acestui sistem sunt stabilite în anexa.  +  Articolul 2 (1) În prima faza, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să stabilească specificaţiile pentru noul sistem ANIMO după analiza sistemului şi prezentarea unui prototip. În vederea derulării acestei faze, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dispună de un buget de 200 000 de euro. (2) În faza a doua, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dezvolte noul sistem ANIMO şi sa preia sistemul de baza de date existent în statele membre ale Uniunii Europene. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să dezvolte şi sa integreze elementele sistemului SHIFT în noul sistem computerizat creat, în special funcţiile solicitate pentru a ajuta la luarea deciziilor la posturile de inspecţie şi controale veterinare la frontiera, în ceea ce priveşte atât aspectele de reglementare, cat şi analizele de risc.  +  Articolul 3Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor este autorizat să semneze contractele necesare implementarii prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta cele menţionate la alin. (1), aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara, la publicarea oficială a acestora. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea incalcarilor legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce constituie infracţiuni. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2.003/24/CE .  +  Articolul 5Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa la norma sanitară veterinaraArhitectura sistemului computerizat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să fie bazată pe o tehnologie pe mai multe nivele (n-tier), cu un browser la nivel de client (a client-side browser), cu un web server pentru prezentarea informatiei şi, separat, o baza de date server Oracle. Aplicatiile strategice se vor dezvolta în JAVA, utilizându-se BEA Weblogic. Protocolul reţelei este IP şi, când este necesar, pentru motive de securitate sunt folosite o reţea privată de date TESTA II şi protocoale de securitate, cum ar fi Secure Soket Layer (SSL) şi Public Key Infrastructure (PKI). Schimbul de date între aplicaţii se face utilizându-se standardul XML.Rapoartele statistice sunt generate de BO (Business Object) şi software cartografic.---------