HOTĂRÂRE nr. 2.415 din 21 decembrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 18 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 313/2004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.415.  +  AnexăNORMA 21/12/2004