ORDIN nr. 3 din 7 ianuarie 2005privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 17 ianuarie 2005    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurentei,Mihai BerindeBucureşti, 7 ianuarie 2005.Nr. 3.  +  AnexăREGULAMENT 07/01/2005