HOTĂRÂRE nr. 2.354 din 21 decembrie 2004pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Secretariatul de Statpentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989Emilian Vasile Cutean,secretar de statBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.354.  +  Anexă-------