ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004    Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului,în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp a activităţii instituţiilor şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează: a) Cancelaria Primului-Ministru; b) Secretariatul General al Guvernului; c) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic, structură fără personalitate juridică; d) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică; e) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, structură fără personalitate juridică; f) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul are calitatea de ordonator terţiar de credite; g) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (3) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), f) şi g) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea miniştrilor de stat."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Miniştrii de stat sunt ajutaţi în activitatea lor de câte un consilier de stat. (2) Consilierii de stat prevăzuţi la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi în şi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea miniştrilor de stat."  +  Articolul IINumărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finanţate potrivit legii, se suplimentează cu 40 de posturi.  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anii 2004 şi 2005, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 decembrie 2004.Nr. 140.________________