HOTĂRÂRE nr. 2.393 din 21 decembrie 2004privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 ianuarie 2005, cuantumul lunar al alocaţiei de plasament se stabileşte la 780.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şifamiliei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.393.------------