ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.241 din 22 decembrie 2004    Având în vedere situaţia extraordinară determinată de faptul că acordarea unor drepturi prevăzute de unele acte normative de la 1 ianuarie 2005 presupune existenţa unor resurse financiare ce nu pot fi suportate de bugetul de stat şi de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi implicaţiile pe care le-ar produce aplicarea dispoziţiilor respective asupra unor angajamente internaţionale asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele dispoziţii cuprinse în acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar: a) litera h) a articolului 38 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) litera i) a articolului 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare; c) litera h) a articolului 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IITermenul prevăzut la alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul sănătăţii,Ion Bazac,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 135.______________