DECRET Nr. 326 din 6 august 1949pentru reglementarea transmiterii folosinţei bunurilor Statului deţinute de ministere, instituţii de Stat şi Sfaturile Populare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 52 din 6 august 1949     +  Articolul 1Transmiterea folosinţei bunurilor Statului ca bunuri ale întregului popor, deţinute de ministere, instituţii de Stat şi Sfaturile Populare, se face în conformitate cu dispoziţiunile prezentului decret.  +  Articolul 2Transmiterea folosinţei bunurilor între ministere, de la ministere către instituţiile de Stat, precum şi de la ministere către Sfaturile Populare, se face prin decizia ministrului titular al ministerului deţinător al bunurilor.  +  Articolul 3Transmiterea folosinţei bunurilor de la instituţiile de Stat către ministere, de la instituţiile de Stat către Sfaturile Populare, sau între instituţiile de Stat, se face prin decizia ministrului titular al ministerului care tuteleaza ori controlează instituţia deţinătoare a bunurilor.  +  Articolul 4Transmiterea folosinţei bunurilor de la ministere sau instituţii de Stat către întreprinderi sau organizaţiuni economice de Stat, de interes general sau local, se face prin decizia ministrului titular al ministerului deţinător al bunurilor.  +  Articolul 5Transmiterea folosinţei bunurilor de la întreprinderi sau organizaţiuni economice de Stat de interes general către ministere sau instituţii de Stat, se face prin decizia ministrului titular al ministerului care tuteleaza ori controlează întreprinderea sau organizaţiunea economică de Stat deţinătoare a bunurilor.  +  Articolul 6Transmiterea folosinţei bunurilor de la întreprinderile sau organizaţiile economice de interes local către ministere sau instituţii de Stat, se face prin ordonanţa Comitetului Executiv al Sfatului Popular respectiv.  +  Articolul 7Transmiterea folosinţei bunurilor deţinute de Sfaturile Populare se face prin ordonanţa Comitetului Executiv al Sfatului Popular deţinător al bunurilor.  +  Articolul 8Transmiterea folosinţei bunurilor imobile precum şi în cazurile prevăzute de art. 4 şi 5 se va face cu avizul Comisiunii de Stat a Planificarii, iar în cazurile prevăzute de art. 6, cu avizul Centrului de Planificare Judeţean respectiv.  +  Articolul 9Pentru transmiterea folosinţei bunurilor imobile cladite se va lua şi avizul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul Gospodăriei Locale.  +  Articolul 10În caz de neînţelegere între Sfaturile Populare din cuprinsul aceluiaşi judeţ, cu privire la transmiterea folosinţei bunurilor, va hotărî Sfatul Popular Judeţean.În toate celelalte cazuri de neînţelegere, va hotărî Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 11Transmiterea fondurilor de baza între întreprinderi şi organizaţiuni economice de Stat, rămîne reglementată prin decretul Nr. 199, publicat în Buletinul Oficial Nr. 29 din 14 Mai 1949.  +  Articolul 12Legea pentru organizarea ministerelor din 2 August 1929, precum şi orice dispoziţiuni contrare prezentului decret, se abroga.--------------