DECRET nr. 1.161 din 15 decembrie 2004privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Cavaler
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.234 din 21 decembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, cu ocazia Zilei Naţionale a României,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul naţional Pentru Merit în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor Vasile Secăreş, preşedinte al Centrului de Studii NATO - Bucureşti.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 1.161.-----------