HOTĂRÂRE nr. 2.202 din 30 noiembrie 2004pentru modificarea și completarea art. 152 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 152 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. La litera a) a alineatului (1) se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– personalul din cadrul Parchetului Național Anticorupție.2. Alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:d) Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează.3. După litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) Ministerul Justiției, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează, altul decât cel pentru care verificarea este de competența Serviciului Român de Informații.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Alexandru-Radu Timofte
  Ministrul justiției,
  Cristian Diaconescu
  București, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.202.