ORDIN nr. 1.624 din 9 decembrie 2004privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.223 din 20 decembrie 2004    Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Centrului de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti nr. OB 14.157/2004,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista tabelară a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005 în toate spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.  +  Articolul 2 (1) Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti va asigura tipărirea şi difuzarea, inclusiv în format electronic, către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie a Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3. (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie vor asigura difuzarea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, la nivelul spitalelor şi al unităţilor ambulatorii de specialitate din subordine.  +  Articolul 3Direcţiile din Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 1.624.________________