LEGE nr. 561 din 7 decembrie 2004pentru înfiinţarea comunei Perşinari prin reorganizarea comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Perşinari, judeţul Dâmboviţa, având în componenţă satul Perşinari, prin reorganizarea comunei Văcăreşti din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Perşinari se stabileşte în satul Perşinari.  +  Articolul 2 (1) Comuna Văcăreşti, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenţă satele Brăteştii de Jos, Bungetu şi Văcăreşti. (2) Reşedinţa comunei Văcăreşti rămâne în satul Văcăreşti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Perşinari, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi de viceprimar, precum şi de un secretar, numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Perşinari.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Local al Comunei Văcăreşti, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Văcăreşti între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Perşinari se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judeţului Dâmboviţa. (3) Bugetul comunei Perşinari pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Dâmboviţa. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Văcăreşti şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Perşinari.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 7 decembrie 2004.Nr. 561._______________