HOTĂRÂRE nr. 2.095 din 24 noiembrie 2004privind majorarea veniturilor şi cheltuielilor pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.159 din 8 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 476/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ART 1Se aprobă majorarea veniturilor şi cheltuielilor pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2004 cu suma de 160,09 miliarde lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.ART 2Ministerul Finanţelor Publice este autorizat ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.095.  +  Anexa
     
    MODIFICĂRI  ale bugetului de venituri şi cheltuieli, din venituri proprii, ale  Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2004
    mii lei
               
    Clasificaţia indicatorilorDenumirea indicatorilorProgram 2004 actualizatInfluenţeProgram 2004 modificat
    Cap/ subcap.Titlu/ Art./ Alin.
    000108VENITURI - TOTAL691.010.000160.090.954851.100.954
    0002   I. VENITURI CURENTE620.415.95484.000.000704.415.954
    1900   VENITURI NEFISCALE620.415.95484.000.000704.415.954
    2108   VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE602.814.51986.053.000688.867.519
    210817Taxe şi alte venituri în învăţământ27.652.202-27.652.202
    210819Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale160.518.000-160.518.000
    210820Venituri din prestări de servicii328.660.144109.253.000437.913.144
    210824Venituri din cercetare6.045.597-6.045.597
    210830Alte venituri de la instituţiile publice79.938.576-23.200.00056.738.576
    2208   DIVERSE VENITURI17.601.435-2.053.00015.548.435
    220807Venituri din concesiuni şi închirieri17.601.435-2.053.00015.548.435
    300003II. VENITURI DIN CAPITAL70.594.04676.090.954146.685.000
    3008   VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI70.594.04676.090.954146.685.000
    300801Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice70.594.04676.090.954146.685.000
    5008   CHELTUIELI - TOTAL691.010.000160.090.954851.100.954
      01I. CHELTUIELI CURENTE618.586.16439.522.000658.108.164
      02CHELTUIELI DE PERSONAL150.270.2302.800.147153.070.377
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII468.315.93436.721.853505.037.787
      70II. CHELTUIELI DE CAPITAL72.423.836120.568.954192.992.790
        Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ---
    54.08   APĂRARE NAŢIONALĂ511.126.190202.979.568714.105.758
      01CHELTUIELI CURENTE459.362.85482.410.614541.773.468
      02CHELTUIELI DE PERSONAL105.769.78213.000.147118.769.929
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII353.593.07269.410.467423.003.539
      70CHELTUIELI DE CAPITAL51.763.336120.568.954172.332.290
    55.08   ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ12.950.000-12.950.000
      01CHELTUIELI CURENTE2.950.000-2.950.000
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.950.000-2.950.000
      70CHELTUIELI DE CAPITAL10.000.000-10.000.000
    57.08   ÎNVĂŢĂMÂNT27.652.202-27.652.202
      01CHELTUIELI CURENTE25.582.202-25.582.202
      02CHELTUIELI DE PERSONAL15.483.288-15.483.288
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.098.914-10.098.914
      70CHELTUIELI DE CAPITAL2.070.000-2.070.000
    59.08   CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET20.448.435-20.448.435
      01CHELTUIELI CURENTE16.657.935-16.657.935
      02CHELTUIELI DE PERSONAL4.378.160-4.378.160
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII12.279.775-12.279.775
      70CHELTUIELI DE CAPITAL3.790.500-3.790.500
    69.08   ALTE ACŢIUNI ECONOMICE79.938.576-23.200.00056.738.576
      01CHELTUIELI CURENTE76.318.576-23.200.00053.118.576
      02CHELTUIELI DE PERSONAL24.129.000-10.200.00013.929.000
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII52.189.576-13.000.00039.189.576
      70CHELTUIELI DE CAPITAL3.620.000-3.620.000
    71.08   CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ6.045.597-6.045.597
      01CHELTUIELI CURENTE4.865.597-4.865.597
      02CHELTUIELI DE PERSONAL510.000-510.000
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.355.597-4.355.597
      70CHELTUIELI DE CAPITAL1.180.000-1.180.000
    72.08   ALTE ACŢIUNI32.849.000-19.688.61413.160.386
      01CHELTUIELI CURENTE32.849.000-19.688.61413.160.386
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII32.849.000-19.688.61413.160.386
  ____________________