DECRET nr. 338 din 10 septembrie 1983pentru modificarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al personalului muncitor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 5 octombrie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Articolul 9 din Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al personalului muncitor se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 9 - (1) Concediul fără plata se poate acorda numai în condiţiile şi pe durata stabilite potrivit legii. (2) Pentru personalul muncitor care a beneficiat, în ultimele 12 luni premergătoare acordării concediului de odihnă, de concedii fără plata a căror durata însumată depăşeşte 30 de zile, concediul de odihnă se reduce cu timpul ce depăşeşte aceasta durata. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care concediile fără plata au fost acordate datorită reducerii temporare a activităţii unităţii. (4) Absentele nemotivate se scad din durata legală a concediului de odihnă. (5) Conducerea unităţii este obligată sa afiseze, trimestrial, numele persoanelor şi numărul de zile ce se scad din concediul de odihnă al acestora, pentru concedii fără plata şi absente nemotivate."----------------