ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004    În vederea îndeplinirii rolului fundamental al Agenţiei SAPARD - acela de a implementa tehnic şi financiar Programul SAPARD, precum şi pentru fluidizarea activităţii şi scurtarea termenelor privind evaluarea, selectarea, contractarea şi plata proiectelor finanţate prin Programul SAPARD,pentru evitarea suspendării instrumentului prin intermediul căruia Uniunea Europeană sprijină eforturile ţărilor candidate de a se alinia la standardele comunitare, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât şi celui privat,având în vedere că aceste probleme constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Agenţia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz, cu un consum lunar de carburant de 600 litri/autovehicul. (2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane şi câte trei autoturisme pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 litri/autovehicul."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 116._______________