ORDIN nr. 32 din 17 noiembrie 2004privind aprobarea Normativului pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004    În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi i), din Legea energiei electrice nr. 318/2003,având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Acces la Reţea şi Autorizare,în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 octombrie 2004,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă norma tehnică energetică Normativul pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, cod NTE 003/04/00, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.____________ Notă *) Conţinutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina de web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la secţiunea Reglementări tehnice.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prescripţiile energetice PE 104/1993, PE 122/1982 şi PE 123/1978 îşi încetează valabilitatea.  +  Articolul 4Titularii de licenţă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea de către agenţii economici a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Jean ConstantinescuBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 32.____________