RECTIFICARE nr. 1.797 din 28 octombrie 2004la Hotărârea Guvernului nr. 1.797/2004
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004    În Hotărârea Guvernului nr. 1.797/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 1 noiembrie 2004, se face următoarea rectificare:- la art. 1, în loc de: ".... 24 miliarde lei .... " se va citi: ".... 27 miliarde lei ....".____________