LEGE nr. 475 din 4 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004, cu următoarea modificare:- Articolul IV va avea următorul cuprins:"Art. IV. - Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se modifică după cum urmează:1. Litera i) a articolului 44 va avea următorul cuprins:«i) de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistenţă medicală gratuită şi de medicamente gratuite atât personal, cât şi pentru membrii lor de familie.»2. Alineatul (3) al articolului 63 va avea următorul cuprins:«(3) Normele privind definirea titlurilor profesionale şi a domeniilor de activitate pentru asistenţii medicali formaţi în celelalte specialităţi se elaborează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În termen de 90 de zile de la aprobarea acestora, Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Sănătăţii va elabora curricula pentru asistenţii formaţi în celelalte specialităţi, structurată pe 3 ani de studiu. Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. b), dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 721/2004, rămân în vigoare şi pentru anul şcolar 2004-2005.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 475.------------