LEGE nr. 461 din 2 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Spaţiul aerian al României reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic. (2) În scopul apărării colective, spaţiul aerian al României este integrat în spaţiul aerian al NATO, în conformitate cu tratatele la care România este parte. (3) Pentru a realiza apărarea şi controlul utilizării spaţiului aerian al NATO, structuri militare specializate ale Alianţei organizează şi execută serviciul poliţie aeriană."2. La articolul 3, punctul 3.6 va avea următorul cuprins:"3.6. aeronavă interceptoare - aeronavă militară care execută manevre de apropiere faţă de aeronava neidentificată sau care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intră în legalitate sau distrugerii acesteia;".3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale, care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege. (2) În condiţiile apărării colective a spaţiului aerian al NATO, conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie aeriană poate fi delegată de Ministerul Apărării Naţionale structurilor specializate ale Alianţei, prin transfer de autoritate. (3) Organele civile de trafic aerian înştiinţează cu oportunitate structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale despre aeronavele care urmează să opereze în spaţiul aerian al României, despre cele aflate în dirijarea lor sau despre care au informaţii că utilizează neautorizat spaţiul aerian."4. La articolul 6, litera e) va avea următorul cuprins:"e) întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată;".5. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian se execută cu respectarea reglementărilor aeronautice şi are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcţiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistenţă în caz de nevoie, dirijarea în afara zonelor reglementate ca fiind zone interzise, restricţionate, periculoase sau a celor rezervate temporar ori îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau heliodromul indicat."6. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc două alineate noi, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian pot acţiona şi forţe şi mijloace aeriene aparţinând altor state membre NATO, în condiţiile stabilite prin înţelegeri. (6) Utilizarea spaţiului aerian al altor state de către aeronave interceptoare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, pentru a acţiona împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian, se face în conformitate cu prevederile înţelegerilor încheiate în acest sens."7. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.8. Articolul 14 se abrogă.9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare şi de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl au persoanele cu drept de decizie, stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării."10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor emite un ordin comun pentru aplicarea Legii nr. 257/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLegea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 2 noiembrie 2004.Nr. 461._______________