ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 4 noiembrie 2004pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 11 noiembrie 2004    Având în vedere dificultăţile deosebite întâmpinate de persoanele îndreptăţite la acordarea de despăgubiri sau compensaţii, în legătură cu procurarea tuturor actelor doveditoare, generate de identificarea foarte anevoioasă a înscrisurilor, ceea ce poate determina depăşirea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003, aspect care ar crea inechităţi sociale importante şi ar periclita însăşi aplicarea legii în mod egal tuturor cetăţenilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, se prorogă până la data de 14 mai 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 87.----------