HOTĂRÂRE nr. 1.245 din 7 octombrie 1971privind durata studiilor la invatamintul de subingineri
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 124 din 13 octombrie 1971    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Durata studiilor la învăţămîntul de subingineri este de 3 ani la cursurile de zi şi de 4 ani la cursurile serale.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică şi pentru studenţii anilor I-III aflaţi în curs de şcolarizare.p. Preşedintele Consiliului de Ministri,ILIE VERDEŢBucureşti, 7 octombrie 1971.Nr. 1245.---------